Sverige, världens dyraste diesel har

Med tanke på klimatet är vi inte motståndare till höga drivmedelspriser. Dock tycker vi att en viss ärlighet i frågan är klädsam. Vi kör våra bilar på delvis biodrivmedel och många tror att biodrivmedel är mycket miljövänligare än fossila drivmedel. Vi är inte så säkra på det. Klimatet gör inte någon skillnad på om koldioxiden kommer från fossila drivmedel eller från biodrivmedel.

Vi studerar basfakta vad gäller drivmedelspriser (1).

De högsta dieselpriserna 22-04-04 uttryckta i USD/liter:

Dieselpriser

De högsta bensinpriserna 22-04-04 uttryckta i USD/liter:

Bensinpriser

Sveriges diesel- och bensinpriser ( 22-04-13) uppdelade på sina olika komponenter (2)

Sveriges diesel- och bensinpriser

Vi ser att diesel har mycket högre produktionskostnader än bensin vilket beror på att dieseln även innehåller en stor del dyra biodrivmedel. Den s.k. reduktionsplikten innebär att inblandningen av biodrivmedel i diesel måste uppgå till 30,5 %. De närmaste åren ska inblandningen öka för att 2030 uppgå till 60 % för diesel och bensin.

Reduktionsplikten

Genom reduktionsplikten reducerar vi utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, som ska vara den stora boven i dramat.  Trots att biodrivmedel släpper ut lika mycket koldioxid som fossila bränslen (3) så tror vi att vi är mer klimatvänliga genom att delvis köra på biodrivmedel.  Men vi vågar påstå att klimatet inte bryr sig om koldioxiden kommer från fossilt bränsle eller från biodrivmedel. Försvararna av biodrivmedel påstår att biodrivmedel är klimatneutralt, vilket många ifrågasätter.

Var kommer då biodrivmedlet från? Vi importerar 85 % och palmolja och slakteriester är de viktigaste insatsvarorna vid framställningen (4).  Vi saknar uppgifter om fördelningen mellan palmolja och slakterirester men sannolikt kommer den större delen från slakterirester.

Många kritiserar palmoljan

Många kritiserar palmoljan eftersom plantagerna är anlagda på jordar som tidigare hyst koldioxidtörstande tropiska regnskogar. Numera ska palmoljan komma från plantager som är miljöcertifierade. Naturskyddsföreningen hävdar att efterlevnaden är ”… alarmerande bristfällig vilket underminerar trovärdigheten för certifieringen…” (5). Slakteriavfall är också en viktig insatsvara vid biomedelsframställning. Ursprunget är den inte så särskilt miljövänliga köttindustrin. Producenterna av biodrivmedel i USA använder i stor utsträckning majs som insatsvara. Kritikerna hävdar att vildmarksområden omvandlas till majsodlingar vilket resulterar i reducerad biologisk mångfald och ökade vattenföroreningar (6).

Ny bil i framtiden

Vi konstaterar att biodrivmedel släpper ut lika mycket koldioxid som fossila drivmedel. Att palmoljeplantagerna och köttindustrin kompenserar ställer vi oss högst tvekande till. Ska vi sedan öka till 60 % inblandning så får väl människan hugga ner ännu mer regnskog och äta ännu mera kött. Alternativt får man hämta biodrivmedlet från skogen, som ska räcka till så mycket annat, eller från jordbruksmarkens grödor t ex majs. Att använda lokalt producerat drivmedel har positiva säkerhetspolitika och etiska aspekter som vi inte nämnt i den här krönikan men som förtjänar uppmärksamhet.

Man kan ju även byta till el- eller vätgasbil i framtiden, men de alternativen förtjänar en egen krönika.

22-04-17 No 16

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

magnus@thulin.se

Källor:

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.