Schiller P/E

Vad betyder Schiller PE?

 

Schiller P/E är ett nyckeltal som mer långsiktigt beskriver värderingen av samtliga aktier på en börslista S&P 500. Upphovsmannen är nobelpristagaren i ekonomi Robert Schiller. En annan beteckning är CAPE (Cyclically Adjusted Price Earning Ratio) som då också beskriver vad indexet uttrycker. Schiller P/E beräknas genom att dividera dagens börsvärde av samtliga aktier på S&P 500 med den genomsnittliga inflationsjusterade vinsten under de senaste 10 åren. Skillnaden jämfört med det traditionella P/E-talet är att man får en mer långsiktig värdering.

 

Vad betyder Schiller P/E?

 

Schiller P/E, eller Schillerkvoten, är ett verktyg som används för att mäta en aktiekurs i förhållande till företagets vinst per aktie (EPS). Målet med Schiller P/E är att ge en mer realistisk bedömning av ett företags värde jämfört med en vanlig P/E-kvot, som bara tar hänsyn till aktuell årsvinst. Schiller P/E tar också hänsyn till företagets vinster under en längre tidsperiod, vanligtvis de senaste tio åren.

 

Schiller P/E används oftast för att bedöma om en aktie är över- eller undervärderad på marknaden. En hög Schiller P/E-kvot kan tyda på att aktien är övervärderad, medan en låg Schiller P/E-kvot kan indikera att aktien är undervärderad. Det är viktigt att notera att Schiller P/E inte är en exakt vetenskaplig metod och kan inte användas som en ensam indikator för att bedöma ett företags värde. Det är alltid viktigt att ta hänsyn till flera olika faktorer när man fattar beslut om investeringar.

 

Schiller P/E beräknas genom att man tar den genomsnittliga EPS för de senaste tio åren och dividerar med det genomsnittliga inflasjonsjusterade aktiemarknadsvärdet (CAPE) för samma tidsperiod. Genomsnittliga EPS fås genom att man dividerar företagets totala vinster under de senaste tio åren med antalet aktier. Genomsnittliga CAPE fås genom att man dividerar företagets totala aktiemarknadsvärde under de senaste tio åren med antalet aktier och sedan dividerar resultatet med den genomsnittliga inflasjonen för samma tidsperiod.

 

Schiller P/E är en variant av P/E-kvoten som utvecklades av den amerikanska ekonomen Robert Shiller. Han menade att en vanlig P/E-kvot kan ge en för optimistisk bild av ett företags värde eftersom den bara tar hänsyn till aktuell årsvinst. Schiller P/E tar däremot hänsyn till företagets vinster under en längre tidsperiod, vilket ger en mer realistisk bedömning av företagets värde.

 

Exempel på hur Schiller P/E kan användas

 

Låt oss säga att företaget XYZ har ett genomsnittligt EPS på 5 dollar per aktie under de senaste tio åren och ett genomsnittligt inflasjonsjusterat aktiemarknadsvärde (CAPE) på 50 dollar per aktie under samma tidsperiod. För att beräkna Schiller P/E för företaget XYZ skulle vi ta 5 dollar (EPS) och dividera med 50 dollar (CAPE) per aktie, vilket ger oss en Schiller P/E på 0,1.

 

Om vi antar att en genomsnittlig Schiller P/E på marknaden är 0,15, kan vi dra slutsatsen att företaget XYZs aktie är undervärderad. Detta kan indikera att det kan vara en bra tid att investera i företaget XYZ, eftersom aktien kan ha utrymme för värdeökning i framtiden.

 

Det är viktigt att notera att Schiller P/E inte är en exakt vetenskaplig metod och att det är viktigt att ta hänsyn till flera olika faktorer när man fattar beslut om investeringar. Det är också viktigt att komma ihåg att en låg Schiller P/E inte nödvändigtvis innebär att en aktie är en bra investering, eftersom den kan vara undervärderad av andra orsaker.

 

Det verkar som att vi inte kan hitta det du letar efter. Prova att göra en sökning.

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.