Analys av Apple – Värdens största bolag

Vi vågar påstå att Apple är världens genom historien mest framgångsrika företag. Idag är det världens högst värderade företag men vi är av uppfattningen att företaget och dess aktieägare lever farligt. Risken är stor för rejäla bakslag.

Apple bildades 1976 och Steve Jobs var en av grundarna. Steve blev legendarisk och skapade den ena innovationen efter den andra. Han gick till botten med kundens krav bl a genom att själv sätta sig i kundsupporten. När iPhonen introducerades 2007 förlöjligades den nya mobilen av bl a Ericsson.

Apple analys och Steve Jobs

När Steve avled i cancer 2011 efterträddes han av Tim Cook, som fortfarande är VD. De flesta trodde att det var omöjligt för Tim att mobilisera samma innovationskraft som Steve men dessa farhågor kom på skam. Tim lyckades med något annat. Han förfinade produkterna, skapade effektiva logistikkedjor och etablerade inte minst ett ekosystem med bl a App Store. Några produkter som AirPods och Apple Watch har introducerats men i huvudsak har Apple förlitat sig på sina gamla framgångssagor; iPhone, iPad och Mac. iPod var en annan framgångssaga som har integrerats i iPhone.

Under Tims 10 år som VD har omsättningen ökat från 108 miljarder USD till 365 miljarder USD under det räkenskapsår som slutade i september 2021 (FT 22-01-07). Under samma period ökade nettovinsten från 26 miljarder USD till 95 miljarder USD.

Apples omsättning

Vad som är ännu mer anmärkningsvärt är utvecklingen av börsvärdet på Apple. När Tim tillträdde som VD 2011 värderades företaget till ca 320 miljarder USD. 2018 uppgick värderingen till 1 000 miljarder USD eller 1 trillion USD och låg strax över denna nivå när pandemin slog till. Under pandemin har värdet ökat från 1 tn till 3 tn USD och ligger i skrivandets stund på 2,8 tn USD. Är detta verkligen hållbart?

Låt oss studera siffrorna från det senaste räkenskapsåret som slutade i september 2021. Faktureringen ökade med 33 % jämfört med föregående år till 365 miljarder USD och rörelseresultat med 64 % till 109 miljarder USD. En helt enastående prestation.

Försäljningen fördelade sig på de olika produktkategorierna enligt följande:

Totalt: 365 miljoner USD

Apple värderas till ett P/E-tal 31. Inte särskilt avskräckande för ett mycket framgångsrikt tech-företag. Men låt oss fundera lite grann över detta.

Apple lever mycket på gamla lagrar. iPhonen introducerades för ca 15 år sedan och visst har den blivit mycket vassare. Men den som efter fem år har kvar sin gamla iPhone 7 kan konstatera att den senaste iPhonen ger ett bättre batteri och en bättre kamera men inte så mycket mer. Räddningen de närmaste åren blir väl att alla måste uppgradera sig till 5G. I konkurrensen blir  Apples ekosystem med bl a App Store en klar fördel.

Apple analys – Världsmarknaden på mobiltelefoner

Apple har nästan 30 % av världsmarknaden på mobiltelefoner (Källa: https://gs.statcounter.com) och har ökat sin marknadsandel under de senaste åren. Tätt därefter kommer sydkoreanska Samsung med nästan 27 % och de fyra kinesiska leverantörerna Xiaomi, Huawei, Oppo och Vivo med tillsammans drygt 28 %.

I Europa uppgår motsvarande marknadsandelar till 36 %, 31 % och 24 % och i USA till 59 %, 25 % och 0 %. I USA är dessutom Motorola, LG och Google mindre aktörer. I Kina blir sifforna 21 % (Apple), 0 % (Samsung) och 55 % (Xiaomi, Huawei, Oppo och Vivo). I Indien blir siffrorna 4 %, 18 % och 65 % (i Indien tillkommer dessutom den kinesiska Realme i sifforna).

Marknadsandelar i världen, Europa, USA och Kina

Vi ser alltså att Apple har en stark position men saknar inte konkurrens. I Europa och USA ligger Samsung hack i häl. Kineserna är starka i Europa och naturligtvis i sitt eget hemland men även mycket starka i Indien. I vassen lurar även Google med sitt Android, operativsystemet som har ca 70 % av hela mobilmarknaden i världen. Apple har i praktiken resterande 30 %. Noteras ska att Google är starka på styrningen av framtidens mer eller mindre självstyrande bilar och håller kanske på med att skapa en defaktostandard för detta segment. Vad vi har förstått har Apple mer eller mindre givit upp sina ambitioner inom detta område.

Produktion och montering av produkter

Monteringen av Apples produkter sker i huvudsak i Kina i fabriker på fastlandet som ägs och styrs av taiwanesiska Foxconn. I sig ett icke obetydligt risktagande.  Lokaliseringen betingas inte främst av kostnadsskäl utan beror på att produktionskompentensen i Kina är överlägsen (Källa: Investopedia). Komponenterna tillverkas dock hos olika leverantörer över hela världen. Det är svårt att få fram den totala tillverkningskostnaden för en iPhone men mycket tyder på att den ligger på ca 30 % av försäljningspriset. Mellanskillnaden ska täcka bl a utveckling, marknad, administration och vinst. Apple har förmåga att ta ut ett premiumpris men mycket tyder på att det finns utrymme för att pressa priserna.

Det kommer att bli svårt för Apple att försvara sin mycket framgångsrika position. Nya produkter från företaget ger inte så stort mervärde. Konkurrenterna kan uppfattas vara lika bra eller bättre (jämför Samsungs vikbara skärm). Prispress kan utmana Apples prisnivå.   Mobiltelefonen kan utvecklas till en commodity. Misslyckas Apple i sina ansträngningar så kan börskursen mer än halveras. Historien avskräcker. Både Nokia, Ericsson, Motorola, Sony och Blackberry visar att det kan gå illa. Nokia lär ha haft 40 % av världsmarknaden när det var som störst och företaget var då inte världens högst värderade företag men väl Europas (Aktiespararna 2019-10-17).

Framtida innovationskraft av Apple

Idag efterlyser vi en innovationskraft motsvarande Steve Jobs. Apple behöver återigen visa att man är överlägsna i den digitala tiden. Tim Cook har gjort ett extraordinärt bra jobb men han är nu 61 år och börjar nog tänka på refrängen. Den ålderstigna styrelsen (medelålder 67 år) har nu att rekrytera en ny innovativ kraft som kan försvara Apples position och föra företaget till nya höjder.

2022-01-16  No 22:03

Nils-Åke Thulin, n-a@thulin.se

Magnus Thulin, magnus@thulin.se

Marketz tar inte ansvar för vilka aktier du som investerare köper. Vi tar inte heller något ansvar för konsekvenserna av de värdepapper du väljer att investera i. Marketz ger inte köp eller säljråd, vi analyserar endast bolag av intresse.

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.