P/E-tal

Vad betyder P/E-tal?

Price/Earnings dvs företagets marknadsvärde dividerat med resultatet. Ett annat sätt att uttrycka det är att dividera aktiekursen med resultatet per aktie. Marknadsvärdet är då aktiekursen gånger antalet aktier och resultatet per aktie är det totala resultatet dividerat med antalet aktier.

 

Tyvärr råder en del förvirring och okunskap om definitionen av P/E-tal. Aktiekursen är entydig men vilket resultat ska man använda? Det korrekta resultatet är vinst efter skatt dvs efter avdrag för alla kostnader och skatt. Ibland används resultatet under det senaste 12 månaderna och ibland det prognosticerade resultatet nästkommande år.

 

Låt oss ta ett exempel för att illustrera. Marknaden värderar företaget ABC till 1 500 000 och antalet aktier uppgår till 75 000 st. Börskursen är då 1 500 000/75 000=20. Vinsten efter skatt uppgår till 71 250. Vinsten per aktie blir 71 250/75 000=0,95. P/E-talet blir 20/0,95= 21,1 eller 1 500 000/71 250=21,1.

 

Historiskt har ett P/E-tal över 20 ansetts vara högt. De femtio största bolagen i Sverige värderades i början av juni 2021 till P/E-talet 27 mätt på en prognos över siffrorna det kommande året. (SvD 210612). Det finns aktier med höga eller mycket höga P/E-tal t ex Atlas Copco med 43 och Indutrade med 51. Det finns även exempel på motsatsen t ex Electrolux med 9 och SSAB med 10. (Källa: DI 210919)

 

För att få en uppfattning om värderingen av samtliga aktier på en marknad kan man slå samman siffrorna för alla noterade bolag på den aktuella marknaden. Utvecklingen i USA kan illustreras av P/E-talet avseende bolag noterade på S&P 500 som för tio år sedan låg på ca 13 men har sedan dess klättrat till 34 (augusti 2021).

P/E-talet kan bara användas om företaget uppvisar ett positivt resultat. Går företaget med förlust kan man i brist på annat studera P/S-tal.

Irisity analys

IRISITY analys

Övervakningskameror förses med system från Irisity, innehållande självlärande algoritmer, som identifierar oönskat beteende. Applikationerna förekommer på t ex byggarbetsplatser, järnvägar, skolor, offentliga miljöer, industrianläggningar, jordbruk etc. Detta och mer går vi igenom i denna Irisity analys. Fakturering 2020: 37 milj …

IRISITY analys Läs mer »

Hemcheck analys hemolys

Hemcheck analys

Med Hemcheck koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället. Detta är en Hemcheck analys. Produktkonceptet Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en …

Hemcheck analys Läs mer »

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.