Hemcheck analys hemolys

Hemcheck analys

Med Hemcheck koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället. Detta är en Hemcheck analys.

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte.

Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera och direkt kassera hemolyserade blodprover (point-of-care).

Analys av Hemcheck (2021-01-15)

Hemcheck Analys av: Nils-Åke Thulin

Hemcheck är ett medicinsk-tekniskt företag som sedan ca 10 år har tagit fram en lösning (Helge) för detektering av hemolys (blodkroppar spricker) i blodprover. CE-märkning har erhållits och patentering pågår och har delvis uppnåtts.

Poängen med Helge är att hemolys kan kontrolleras direkt vid provtagning och man behöver inte invänta svar från lab. Därmed förbättras diagnosen och behandlingen kan snabbas upp.

Vid tester på St Göran har man bl a konstaterat att av 745 prover var 60 utsatta för hemolys och av dessa kunde Helge avslöja 33.

Hemcheck har fem anställda i Karlstad och ledning och styrelse förefaller vara väl kvalificerade. Innovatören är delägare. Bland delägarna återvinns även två kapitalstarka investerare.

Intäkter

Denna Hemcheck analys visar att bolaget har enbart marginella intäkter och är därmed beroende av tillförsel av kapital. Kapitalförbrukningen uppgår till ca 3 milj kr per kvartal och en nyemission måste genomföras under det första halvåret 2021.

Den avgörande frågan är om Helge kommer att efterfrågas av sjukvården världen över. Sannolikt finns den en marknad vilken styrks av erhållna beställningar som har föregåtts av utvärderingar. Beställningar har erhållits från

  • Capio St Göran, som ingår i en koncern med 235 sjukhus
  • Synlab i Sverige, som ingår i en koncern med 20 000 anställda,
  • Ett universitetssjukhus i Estland
  • FIND, en schweizisk biståndsstiftelse med inriktning på innovativ diagnostik

Utvärdering pågår dessutom inom svensk offentlig sjukvård i Värmland och Västmanland samt på Karolinska. NICE, ett brittiskt nationellt utvärderingsinstitut, har uttalat sig positivt. Ett intressant samarbete har etablerats med Siemens Healthcare och med distributörer i Grekland och Turkiet.

Kursen vid denna Hemcheck analys

Kursen har varit uppe i 15 kr och i december 2020 nere i 2,20 kr. I skrivandets stund är kursen 4,83 och bolagets värdering uppgår därmed till 75 milj kr. Värderingen är inte utmanande. Det finns andra bolag i samma bransch som värderas dubbelt upp.

Utöver huvudägarna tycks det enbart vara småsparare som agerar. Om någon större aktör skulle börja köpa skulle bolaget sannolikt värderas upp. Noteras bör att en insider, större ägare och styrelseledamot – Hjalmar Didrikson – köpte för ca 0,5 milj i slutet av december 2020.

Hemchecks potential

Vilken potential har då bolaget på några års sikt? Antag att man lyckas övertyga marknaden och att bolaget på säg tre års sikt når en försäljning som uppgår till 100 milj. kr och en nettovinst om 10 milj kr. Som tillväxtbolag skulle bolaget kunna värderas till 30 ggr vinsten. Värderingen skulle då hamna på 300 milj. kr eller upp mer än 300 %. Märker investerare att man är på väg mot framgångar enligt ovan kan uppvärderingen komma.

Slut på Hemcheck analys.

Vill du veta mer om Hemcheck? Besök deras hemsida.

Marketz tar inte ansvar för vilka aktier du köper. Vi tar inte heller något ansvar för konsekvenserna av de värdepapper du väljer att investera i. Marketz ger inte köp eller säljråd, vi analyserar endast bolag av intresse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.