Referensränta

Vad är referensränta?

Vad är referensränta?

 

Referensränta är en ränta som används som en punkt att jämföra andra räntor med. Den är oftast låg och används som en grund för att beräkna räntor på olika finansiella produkter såsom lån, obligationslån och räntebärande värdepapper.

 

Det finns olika typer av referensräntor, men den mest kända och använda är den så kallade styrräntan. Styrräntan är den ränta som Riksbanken sätter och den används som referensränta för många olika finansiella produkter i Sverige. Styrräntan är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av Riksbanken och den påverkar i sin tur räntan som bankerna erbjuder sina kunder.

 

Beräkna räntor på olika finansiella produkter

 

Referensräntor används också som grund för att beräkna räntor på olika finansiella produkter som till exempel obligationslån. När ett företag vill låna pengar genom att utge obligationslån så använder det oftast en referensränta som grund för att beräkna räntan på lånet. Räntan på obligationslånet kan vara högre eller lägre än referensräntan beroende på företagets kreditvärdighet och andra faktorer.

 

Referensräntor används också som en grund för att beräkna räntor på värdepapper som till exempel räntebärande aktier och obligationer. Räntan på dessa värdepapper kan vara högre eller lägre än referensräntan beroende på värdepapperets risk och andra faktorer.

 

Referensräntor är viktiga

 

Referensräntor är viktiga eftersom de påverkar räntorna på många olika finansiella produkter. Om referensräntan är hög blir det dyrare för företag och individer att låna pengar, vilket kan påverka ekonomin på olika sätt. Om referensräntan däremot är låg blir det billigare att låna pengar, vilket kan öka konsumtionen och stimulera ekonomin. Därför är referensräntan en viktig faktor att beakta vid beslut om finansiella produkter.

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.