styrränta

Var är styrränta?

Var är styrränta?

 

Styrränta är den ränta som Riksbanken sätter och som används som en referensränta för många olika finansiella produkter i Sverige. Styrräntan är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av Riksbanken och den påverkar i sin tur räntan som bankerna erbjuder sina kunder.

 

Styrräntan är en viktig faktor för ekonomin eftersom den påverkar räntorna på många olika finansiella produkter. Om styrräntan är hög blir det dyrare för företag och individer att låna pengar, vilket kan påverka ekonomin på olika sätt. Människor kan till exempel välja att spara mer och konsumera mindre, vilket kan leda till lägre inflation. Låg inflation är ett mål för Riksbanken eftersom det innebär att priserna på varor och tjänster inte stiger snabbt. Detta är bra för ekonomin eftersom det gör att människor kan planera sin ekonomi bättre och att företag kan förutse sin försäljning och därmed sin produktion bättre.

 

Stimulera ekonomin med styrränta

 

Om styrräntan däremot är låg blir det billigare att låna pengar, vilket kan öka konsumtionen och stimulera ekonomin. Ökad konsumtion kan vara bra om ekonomin är låg och det behövs en puff för att få den att växa, men det är också viktigt att hålla inflationen på en hållbar nivå för att undvika att priserna stiger för snabbt.

 

Riksbanken sätter styrräntan

 

Riksbanken sätter styrräntan vid olika tillfällen under året och det finns olika verktyg som Riksbanken kan använda för att påverka räntan. Dessa verktyg inkluderar till exempel räntebindningar, vilket innebär att Riksbanken förbehåller sig rätten att sätta räntan på en viss nivå under en viss tidsperiod. Riksbanken kan också använda sig av likviditetsinjektioner, det vill säga att Riksbanken ger bankerna tillfälliga lån för att hjälpa dem att hantera sin likviditet.

Styrräntan är en viktig faktor att beakta vid beslut om finansiella produkter.

Inflation del 5

Historien illustrerar det klassiska penningteoremet; Karl XII:s nödmynt, hyperinflationen i Tyskland på 1920-talet och inflationen i världsekonomin på 1970-talet. Och kanske det nu är dags för ytterligare en illustration. Vi har i en tidigare krönika (se Inflation, del 4) relaterat …

Inflation del 5 Läs mer »