AT1-obligationer: Finansiell innovation på gott och ont

AT1-obligationer: Finansiell innovation på gott och ont

At1-obligationer har länge varit en snackis bland investerare och ekonomiska experter, men vad är de egentligen och varför är de så intressanta? At1-obligationer, eller Additional Tier 1-obligationer, är finansiella instrument som ger en unik blandning av risk och avkastning för dem som vågar sig på dessa spännande vatten. Låt oss ta en närmare titt på vad som gör dessa obligationer så speciella och hur de kan påverka din investeringsstrategi.

Vad är AT1-obligationer?

För att förstå At1-obligationer, måste vi först ta en tidsresa tillbaka till 2008, då den globala finanskrisen slog till med full kraft. Som ett svar på krisen infördes nya kapitalregler, kallade Basel III, för att stärka bankernas kapitalbas och förmåga att hantera risker. At1-obligationer introducerades som en del av dessa regler och utgör en viktig komponent i bankernas kapitalstruktur.

Vad är AT1-obligationer?

Så fungerar AT1-obligationer

At1-obligationer är en sorts hybridinstrument, som ligger någonstans mellan traditionella obligationer och aktier. De har vissa likheter med vanliga obligationer, som att de ger en fast ränta till investeraren, men de har också egenskaper som liknar aktier, såsom att de kan konverteras till aktier vid vissa förutbestämda händelser.

En annan unik egenskap hos At1-obligationer är att deras utdelning kan ställas in av banken utan några negativa konsekvenser för banken själv. Detta innebär en större risk för investeraren, men också en möjlighet till högre avkastning jämfört med traditionella obligationer.

Läs mer: Inflationen driver räntorna uppåt

Är AT1 och Coco-obligationer samma sak?

At1-obligationer (Additional Tier 1) och cocos (Contingent Convertible Bonds), som ju båda är en typ av lån, är inte exakt samma sak, men de har likheter och är båda instrument som används av banker för att stärka sina kapitalbas.

At1-obligationer utgör en del av bankens kapitalbas som ju i övrigt främst består av eget kapital i form av aktiekapital. Reglerande myndigheter ställer krav på storleken på kapitalbasen. Ju större kapitalbas ju mer får banken låna ut. At1-obligationer fungerar då som en extra buffert mot förluster och de kan omvandlas till aktier eller skrivas ned vid en viss förlustnivå

Cocos, å andra sidan är en typ av konvertibel skuldförbindelse som automatiskt kan omvandlas till eget kapital (t.ex., aktier) när en förutbestämd trigger (såsom en viss kapitalnivå) är nådd. Detta innebär att cocos också fungerar som en buffert för att skydda bankens kapitalbas vid tider av finansiell stress.

Således är både At1-obligationer och cocos finansiella instrument som utgör en del av bankens kapitalbas och fungerar som buffert vid finansiell stress. Men de är inte exakt samma sak och kan ha olika villkor och konverteringsmekanismer.

Så fungerar AT1-obligationer

Fördelar och risker med AT1-obligationerna

Fördelar

  1. Högre avkastning: Eftersom At1-obligationer innebär en större risk för investeraren, kompenseras detta med en högre avkastning jämfört med vanliga obligationer.
  2. Diversifiering: At1-obligationer kan vara ett bra sätt att diversifiera en portfölj, eft tersom de har egenskaper från både obligationer och aktier.
  3. Bidrar till en starkare kapitalbas: Genom att investera i At1-obligationer hjälper investerare bankerna att stärka sin kapitalbas och därmed öka deras motståndskraft mot finansiella kriser.

Nackdelar

  1. Utdelningsrisk: Som nämnts tidigare kan banken välja att ställa in utdelningen på At1-obligationer, vilket kan leda till att investeraren inte får någon avkastning.
  2. Konverteringsrisk: Om banken hamnar i ekonomiska svårigheter kan At1-obligationer konverteras till aktier, vilket innebär att investeraren kan förlora delar av eller hela sin investering.
  3. Likviditetsrisk: At1-obligationer är inte lika likvida som traditionella obligationer, vilket innebär att det kan vara svårare att köpa och sälja dem på marknaden.

Läs mer: Hyperinflation: Vad är det och vad är dess effekter på ekonomin?

Vanliga frågor om AT1-obligationerna

Är At1-obligationer en bra investering?

Det beror på investerarens risktolerans och investeringsstrategi. At1-obligationer kan erbjuda en högre avkastning än traditionella obligationer, men med större risk. Om investeraren är villig att ta dessa risker och har en diversifierad portfölj kan At1-obligationer vara en bra investering.

Hur påverkas At1-obligationer av ränteförändringar?

At1-obligationer är känsliga för ränteförändringar, men deras påverkan kan variera beroende på obligationens struktur och löptid. Generellt sett kan stigande räntor leda till lägre värde på obligationerna, medan sjunkande räntor kan ha en positiv effekt på värdet.

Hur handlar man At1-obligationer?

At1-obligationer handlas oftast på OTC-marknaden (Over-The-Counter), vilket innebär att de köps och säljs mellan investerare genom förmedling av mäklare, snarare än på en börs. Det är viktigt att notera att likviditeten kan vara lägre än för traditionella obligationer, vilket kan påverka möjligheten att snabbt köpa eller sälja At1-obligationer.

Slutsats

At1-obligationer erbjuder en fascinerande inblick i finansiell innovation och kan erbjuda möjligheter för investerare som är villiga att ta en högre risk i jakten på avkastning. Det är viktigt att noga överväga de unika risker och fördelar som At1-obligationer innebär innan man investerar i dem. Genom att förstå hur dessa instrument fungerar och hur de passar in i en diversifierad portfölj kan investerare potentiellt dra nytta av den högre avkastning som At1-obligationer kan erbjuda.

Att hålla sig uppdaterad om ekonomiska trender och förändringar i regelverk som påverkar At1-obligationer är också viktigt för att göra välgrundade investeringsbeslut. Det kan vara klokt att konsultera en finansiell rådgivare eller investeringsspecialist innan man tar steget in i At1-obligationernas värld.

Vanliga frågor och svar (FAQ) om A1-obligationer och CoCo

Vad är en AT1-obligation?

En AT1-obligation, även kallad Additional Tier 1-obligation, är en typ av skuldinstrument som används av banker för att förstärka sin kärnkapitalbas. De är efterställda skulder vilket betyder att de ligger sist i turordningen vid en likvidation av banken.

Varför kallas AT1-obligationer ibland för ”CoCo-bonds”?

AT1-obligationer kallas ibland för ”CoCo-bonds” eftersom de är ”Contingent Convertible bonds”. Det innebär att dessa obligationer under vissa förutbestämda omständigheter kan konverteras till aktier eller skrivas ner till ett lägre värde.

Vilken avkastning kan jag förvänta mig på en AT1-obligation?

Avkastningen på AT1-obligationer kan vara högre än traditionella obligationer på grund av den ökade risken. Men exakt avkastning varierar beroende på utgivaren och marknadsförhållandena.

Vilka är riskerna med att investera i AT1-obligationer?

De största riskerna inkluderar konverteringsrisken (att obligationen omvandlas till aktier vid en viss trigger), skrivningsrisken (att värdet skrivs ner) och den generella kreditrisken av banken som emitterar obligationen.

Hur kan jag köpa AT1-obligationer?

AT1-obligationer kan köpas via banker, mäklare eller på den sekundära marknaden.

Kan jag sälja min AT1-obligation innan den förfaller?

Ja, AT1-obligationer kan säljas på den sekundära marknaden före förfall. Men priset kan variera beroende på marknadsförhållandena och andra faktorer.

Vad händer om banken går i konkurs?

Eftersom AT1-obligationer är efterställda skulder, kommer de att stå sist i kön för återbetalning om banken går i konkurs. Detta innebär att det finns en risk att förlora hela investeringen i en sådan situation.

Hur beskattas avkastningen från AT1-obligationer?

I Sverige beskattas ränteintäkter från AT1-obligationer som kapitalinkomst. Dock kan skattebehandlingen variera beroende på obligationens särskilda villkor. Det är bäst att konsultera en skatteexpert för detaljer.

Vad menas med ”trigger” när det gäller AT1-obligationer?

En ”trigger” är en förutbestämd händelse eller nivå, till exempel när bankens kapitalnivå faller under en viss gräns, som leder till att AT1-obligationen antingen konverteras till aktier eller skrivs ner i värde.

Varför skulle en bank emittera AT1-obligationer?

Banker emitterar AT1-obligationer som ett sätt att förstärka sin kärnkapitalbas och uppfylla regulatoriska kapitalkrav. De erbjuder bankerna flexibilitet i kapitalstrukturen utan att utspäda befintliga aktieägare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.