Appreciering

Vad betyder appreciering?

Vad betyder appreciering?

Appreciering i valutasammanhang innebär att en valuta stärks mot andra valutor, vilket innebär att den köps till en högre pris. Det finns flera olika faktorer som kan påverka appreciering, inklusive ekonomisk tillväxt, räntor och politisk stabilitet.

Låt oss ta ett exempel. Anta att kursen SEK/USD är 10 SEK. Anta att USD apprecieras med 10 % då stiger kursen till 11 kr. Det har alltså blivit 10 % dyrare för svensken att köpa en amerikansk dollar liksom det har blivit motsvarande billigare för amerikanen.

Ekonomisk tillväxt är en viktig faktor som kan påverka appreciering. Om en ekonomi växer snabbt kan detta leda till en ökad efterfrågan på valutan, vilket kan resultera i att den stärks mot andra valutor. Detta kan vara anledningen till att västländer, som har relativt starka och stabila ekonomier, ofta har starka valutor.

Räntor kan påverka appreciering

Räntor kan påverka appreciering

Räntor kan också påverka appreciering, eftersom de påverkar kostnaden för att låna pengar. Om räntorna ökar kan detta göra att investerare är villiga att betala mer för att låna pengar i den valutan, vilket kan resultera i att den stärks mot andra valutor.

Politisk stabilitet är en annan faktor som kan påverka appreciering. Om en nation har en stabil politisk situation kan detta skapa förtroende hos investerare, vilket kan leda till att valutan stärks. Detta kan vara fallet för exempelvis Japan, som har en stark valuta trots låg tillväxt och låga räntor.
Många andra faktorer som inflation, handelsbalans, oljepriser, militära konflikter etc. kan också påverka valutakurserna

Här är några exempel på appreciering

Japan

Den japanska yenen har stärkts mot flera andra valutor under de senaste åren, trots låg tillväxt och låga räntor. Detta kan bero på Japans politiska stabilitet och starka handelsbalans, vilket har skapat förtroende hos investerare och ökat efterfrågan på yenen.

USA

Den amerikanska dollarn har också stärkts mot flera andra valutor under de senaste åren, trots höga räntor och en handelsbalans som har varit negativ under en längre tid. Detta kan bero på USA:s starka ekonomi och politiska stabilitet, vilket har skapat förtroende hos investerare och ökat efterfrågan på dollarn.

Cash is still King

Cash is still King

Idag handlar det om priser på bostäder och om digitala kronor, traditionell pensionsförsäkring, penningmängden, den starka dollarn, några litteraturtips och inte minst risken för en finansiell malström. Vi fick återkoppling på vår tidigare krönika Cash is King från Nils Henriksson, …

Cash is still King Läs mer »

Varför e-krona?

Varför e-krona?

Vi står sannolikt inför ett globalt paradigmskifte på de finansiella marknaderna främst med avseende på betalningar, sparande och valutor. Ett avgörande inslag i denna förändring är digitala valutor i form av t ex en e-krona, e-dollar eller e-euro. Vi frågar …

Varför e-krona? Läs mer »

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.