Våra 20 favoriter 

Morgondagens vinnare 

Vi har identifierat 20 favoriter som vi tror kan bli morgondagens vinnare och vi kommenterar nu de fyra sista på vår lista: Surgical Science, Sweco, TOMRA och XVIVO Perfusion. 

Vi fokuserar ju på företag som exponerar sig för de globala trenderna. Främst klimatomställningen, digitaliseringen och demografins förändringar men även omstrukturering inom offentlig sektor och satsningar på försvaret. Vi attraheras gärna av områden i vårt samhälle som vi tycker behöver förändring. 

Nedan finner du siffror (källa: di.se) och summariska kommentarer avseende våra fyra sista favoriter. Siffrorna baserar sig på kurserna 24-06-20. För varje bolag ger vi en kommentar och inledningsvis efter företagsnamnet anger vi:  

  • Börskurs  
  • Kursförändring i år uttryckt i procent 
  • Börsvärde i miljarder kronor 
  • P/E-tal räknat som ovanstående kurs dividerad med nettovinsten per aktie enligt de fyra senast publicerade kvartalsrapporterna dvs Q2-Q4 2023 och Q1 2024 

Surgical Science 

130 kr, -29 %, 7 mdr kr, 32 ggr 

Med hjälp av företagets simulatorer kan kirurger träna sig på att bli bättre i sin profession och detta segment, Educational Products, utgjorde 2023 63 % av omsättningen. Bolaget levererar också simuleringsmjukvara till leverantörer av kirurgirobotar, Industry/OEM, som således representerade 37 % av omsättningen. Det senare segmentet ökar kraftigt beroende på den ökade användningen av robotkirurgi. 

Företaget har sedan starten 2017 levererat en kursuppgång på över 1000 % men har under det senaste året tappat i sin tillväxt bland annat beroende på en svagare marknad i Kina. Under 2023 ökade omsättningen med ”bara” 10 % och hamnade på 883 miljoner kronor och rörelseresultatet mer än halverades.  

Det första kvartalet 2024 var därtill en besvikelse. Omsättningen minskade med 18 % jämfört med motsvarande period förra året. Educational Products minskade med 45 % beroende på frånvaron av större upphandlingar från sjukhus i främst Europa, Kina och Indien. Däremot ökade Industry/OEM med 27 %. Rangordningen mellan de två segmenten ändrades och Industry/OEM var i Q1 det större segmentet.  

Den senaste kvartalsrapporten skapar en osäkerhet om tillståndet i företaget som förstärks av att VD:n sedan nio år tillbaka har valt att lämna sin befattning. Visst kan det enbart vara ett hack i kurvan som kan peka på ett köptillfälle men den försiktige väljer att avvakta den fortsatta utvecklingen. Företagets målsättning är att öka omsättningen till 1 500 miljoner kronor eller 20 % per år fram till slutet av 2026. Lyckas man med att övertyga om det realistiska i denna målsättning så kan dagens kurs vara ett köptillfälle. 

Sweco  

150 kr, +11 %, 54 mdr kr, 34 ggr 

Sweco är numera Europas största teknikkonsultföretag med en tredjedel av verksamheten i Sverige, en tredjedel i övriga Norden och en tredjedel i övriga Europa. Man försörjer sina kunder med konsulttjänster inom segmenten byggnader, vatten, energi, industri och transport och man verkar mitt i den gröna omställningen. Totalt har man fler än 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter anställda. 

I kärnaffären handlar det främst om att rekrytera, utveckla och behålla ändamålsenliga medarbetare och se till att ta bra betalt av kunderna och hålla en hög beläggning. Vi upplever att Sweco är ett tryggt och stabilt företag som tuggar på nästan oberoende av konjunktur. Nedgången beträffande bostäder och kommersiella fastigheter har gjort att man strukturerat om och överfört resurser till andra segment utan någon större dramatik. 

 Sweco har därtill utvecklat en förmåga att förvärva och integrera andra konsultföretag. Under de senaste 20 åren har man genomfört 160 förvärv varav 10 under 2023 vilka förra året tillförde bolaget 1200 nya medarbetare. Man har därmed med framgång praktiserat det vi kallar multiplearbitrage dvs man köper företag med lägre vinstmultiplar än den egna vinstmultipeln. Finansiellt ett mycket framgångsrikt koncept som driver börskursen. 

Med tanke på att den kontinentala teknikkonsultbranschen är rätt så fragmentiserad så saknas det inte förvärvsobjekt. Historiskt har Sweco också visat att man med framgång kan förvärva även större bolag. I Sverige finns det några konkurrenter som man säkert intresserar sig för. Vi tänker bland annat på Rejlers och AFRY, som båda värderas betydligt lägre än Sweco (möjlighet till multiplearbitrage ?). Eller varför inte lilla Projektengagemang, medarbetarägda Bjerking i Uppsala, privatägda Bengt Dahlgren i Malmö eller medarbetarägda Norconsult i Norge. I Danmark finns Ramböll och Cowi men de är mer svåråtkomliga eftersom de är stiftelseägda.  

Vi bedömer att bolaget med sitt P/E-tal på 33 är fullvärderat och vi avvaktar. På sikt tycker vi dock att Sweco kan vara ett ankarinnehav i vår portfölj. 

TOMRA 

139 NOK, +12 %, 41 mdr NOK, 70 

Norska Tomra är verkligen ett miljöföretag. Men sina insamlingsmaskiner medverkar Tomra till att återvinna aluminiumburkar och petflaskor (Collection), med sina återvinningssystem selekterar man ut värdefulla fraktioner ur avfall (Recycling) och med sina hanteringssystem sorterar man ärtor, potatis, citroner och andra jordbruksprodukter (Food). Störst och över tiden mest lönsamt är insamlingsmaskinerna som återfinns främst i livsmedelsbutiker i norra Europa och Australien men även i viss mån i Nordamerika. Likväl returneras världen över enbart 3 % av de förpackningar som är återvinningsbara.  

Våra läsare i USA och i Italien rapporterar att återvinningen i dessa länder lämnar mycket att önska vilket anekdotiskt visar att potentialen för Tomras produkter är stor. Det ena landet efter det andra sällar sig nu till återvinnarna. Nu senast är det Rumänien, Ungern och Irland som beställt insamlingsmaskiner från Tomra och efterfrågan understöds av beslut inom EU. Senast 2029 ska 90 % av alla plastflaskor återvinnas inom EU. Norden, Tyskland och Nederländerna går i täten och nu gäller det att de andra länderna följer efter. 

Tomra har dock haft en del svårigheter under de senaste två åren. Först var det komponentbrister som ställde till problem och nu senast har man haft stora problem inom Food och viss mån även inom Recycling och företaget har tagit betydande omstruktureringskostnader.  

Värderingen ligger på skyhöga 70 gånger vinsten trots att kursen har fallit 55 % sedan slutet av 2021. Tillväxttakten är dock hög, särskilt inom Collection som valutajusterat växte med 18 % förra året och med 15 % i första kvartalet i år jämfört med ett år tidigare. 

Likväl drar Food ner tillväxten och Recycling hade ett dåligt första kvartal. Det gäller nu för ledningen att få ordning på verksamheten och det skulle inte förvåna om man kommer fram till att sälja av Food som har skapats genom ett antal förvärv som i efterhand inte framstår som så lyckade. 

Vi tror att Tomra gör rätt i att koncentrera sig på kärnaffären som är Collection och Recycling och fortsätter att hålla sin innovationsfana högt och inte förvärva bolag som man sedan har svårt för att integrera. Skulle företaget göra en dylik strategisk omorientering så tror vi tillsammans med framgångar inom kärnverksamheten att det på sikt finns en potential i börskursen. 

XVIVO Perfusion 

424 kr, + 29 %, 13 mdr kr, 132 ggr 

Vi analyserade företaget i maj och genom att klicka på företagsnamnet ovan så kommer du till analysen. Redan då var värderingen mycket hög och sedan dess har kursen stigit ytterligare och P/E-talet ligger nu på en extrem nivå. Företaget är forskningsintensivt och starkt innovativt och vi hoppas på nya utvecklingsframgångar som kan driva kursen ytterligare. Risknivån är dock för hög för oss och vi avvaktar. Det hindrar dock inte SEB att köprekommendera bolaget och sätter riktkursen 500 kronor. 

Senaste nytt från några av våra favoriter 

Risknivån höjs i BioArctic när vi hör att konkurrenten Eli Lilly har framgång i sin godkännandeprocess i USA med sitt läkemedel mot Alzheimers. Dock ligger BioArctic med sitt godkännande i USA redan förra året minst ett år före Eli Lilly som dessutom uppvisar mer allvarliga biverkningar men som å andra sidan har något bättre effekt på sjukdomssymtomen. En annan fördel med Eli Lillys läkemedel är att den inte måste tillföras patienten lika ofta som BioArctics. Allt detta är egentligen inte något nytt men BioArctics börskurs har gått ner ca 13 % de tre senaste veckorna. Vi väntar dock på ett godkännande i Storbritannien av BioArctics läkemedel inom kort och i höst ett godkännande i EU. 

Invisio presenterar den ena innovativa nyheten efter den andra. Med nya hörselkåpor uppnår soldaterna betydligt bättre hörselskydd än tidigare och de så kallade intercomlösningarna ger nu möjlighet till trådlös uppkoppling. Vi väntar på pressmeddelanden om större beställningar. 

Vi har tidigare varnat för en korrigering av Munters börskurs. Carnegie gör nu samma bedömning och säljrekommenderar aktien och sätter riktkursen 180 kronor. Kursen, som låg på 230 när Carnegie publicerade sin bedömning, föll direkt och ligger nu på 208 kronor. 

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.  

24-06-23 Nr 25 

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.