Krönika

Inflation, del 5

Historien illustrerar det klassiska penningteoremet; Karl XII:s nödmynt, hyperinflationen i Tyskland på 1920-talet och inflationen i världsekonomin på 1970-talet. Och kanske det nu är dags för ytterligare en illustration. Vi har i en tidigare krönika (se Inflation, del 4) relaterat …

Inflation, del 5 Läs mer »

The black swan - ekonomi

The Black Swan

Världsekonomin är marinerad i skulder och risker. Aldrig förr har skulderna både inom offentlig och privat sektor varit så höga som nu. Priserna på tillgångar är mycket höga och i flera fall extremt höga. Prisuppgången har nu pågått i 13 …

The Black Swan Läs mer »