M2

M2 avser en definition av ett lands penningmängd och omfattar mängden sedlar, inlåning med kort uppsägning i finansinstitut samt inlåning med uppsägningsvillkor i finansinstitut. M1 är en snävare och M3 en vidare definition.

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.