Blankning

Vad betyder blankning?

 

Vad betyder blankning?

 

Blankning är en investeringsstrategi som involverar att sälja en tillgång, till exempel en aktie, som man inte äger. Syftet med blankning är att tjäna pengar på prisfall av tillgången genom att köpa den tillbaka senare till ett lägre pris.

 

Blankning på en aktiebörs är spekulation i kursnedgång i en enskild aktie. I praktiken går det till så att en aktör, blankaren, bedömer att en akties kurs ska falla, lånar ett antal aktier av en aktieägare, säljer aktierna direkt, köper tillbaka dem när lånetiden gått ut och lämnar tillbaka aktierna till den ursprungliga ägaren.

 

Blankning innebär att man säljer en tillgång som man inte äger och förväntar sig att priset på tillgången kommer att sjunka. När priset har sjunkit köper man tillbaka tillgången och säljer den tillbaka till marknaden, vilket ger en vinst på skillnaden mellan det lägre priset man köpte tillbaka tillgången till och det högre pris man sålde den för.

 

Blankning är en spekulativ strategi

 

En spekulativ strategi och kan innebära höga risker, eftersom priset på tillgången kan gå upp istället för att sjunka. Om det händer kan man förlora pengar på blankningen.

 

Blankningen kan också ha negativa konsekvenser för företag och marknaden. Om många investerare blankar samma företag kan det leda till en prisfall på företagets aktier och det kan påverka företagets värde negativt. Blankning kan också påverka marknadsvolatiliteten och skapa osäkerhet hos investerare.

 

Risker och konsekvenser av blankning

 

Därför är det viktigt att tänka igenom riskerna och konsekvenserna innan man väljer att göra en blankning. Det är också viktigt att komma ihåg att investeringar alltid innebär en viss risk och att man kan förlora pengar på investeringar.

Som tack för lånen betalar blankaren en avgift till utlånaren och om kursen har fallit så har blankaren gjort en vinst.

 

Blankningsfirmor

 

Det finns ett antal firmor världen över som med forensisk blick lusläser olika företags årsredovisningar och hittar information som kan påverka berörd aktie negativt. Blankarfirman lånar då aktier och publicerar besvärande information om berört bolag och kan framkalla ett kursfall i aktien.

 

Flera tveksamheter i företags redovisningar och även rena bedrägerier har avslöjats på detta sätt. Blankarföretagen, t ex Viceroy Research, är av förståeliga skäl hatade och bespottade av vissa men utför enligt vår uppfattning ett nödvändigt renhållningsarbete.

 

Exempel på blankning

 

Antag att du tror att priset på XYZ-aktien kommer att sjunka och du vill tjäna pengar på det. Du beslutar dig för att blanka XYZ-aktien genom att sälja den på marknaden, även om du inte äger den.

 

Efter ett par dagar sjunker priset på XYZ-aktien som du hade räknat med och du bestämmer dig för att köpa tillbaka aktien. Du betalar 800 kronor för att köpa tillbaka aktien och säljer den sedan tillbaka på marknaden.

 

Genom att sälja aktien för 1 000 kronor och köpa den tillbaka för 800 kronor tjänar du 200 kronor på blankningen. Om priset på aktien hade stigit istället för att sjunka hade du dock förlorat pengar på blankningen.

 

Det är viktigt att komma ihåg att blankning är en spekulativ strategi och kan innebära höga risker. Priset på aktien kan gå upp istället för att sjunka och det kan leda till förluster. Blankning kan också ha negativa konsekvenser för företag och marknaden. Därför är det viktigt att tänka igenom riskerna och konsekvenserna innan man väljer att göra en blankning.

 

Är blankning bra eller dåligt?

En finansiell strategi som kan användas av investerare för att minimera risken i en investering eller för att tjäna pengar på prisförändringar i en tillgång. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda blankning.

 

Fördelar med blankning inkluderar:

  1. Möjlighet att minimera risken: Genom att blanka en tillgång som du tror kommer att falla i värde kan du minimera risken för förlust på din investering.
  2. Möjlighet att tjäna pengar på prisfall: Om du tror att priset på en tillgång kommer att falla kan du blanka den tillgången och tjäna pengar på prisfallet.

 

Nackdelar med blankning inkluderar:

  1. Risk för förlust: Om priset på den tillgång du har blankat stiger i stället för att falla kan du förlora pengar på blankningen.
  2. Komplexitet: Blankning kan vara komplicerat att förstå och kan involvera höga marginkrav och transaktionskostnader.

 

Så i slutändan är det viktigt att väga fördelarna och nackdelarna med blankning mot dina investeringsmål och risktolerans. Det är också viktigt att förstå de potentiella riskerna och förstå hur blankning fungerar innan du bestämmer dig för att använda den som en investeringsstrategi.

 

Viktiga länkar:

Blankningsregistret hos Finansinspektionen 

Information om blankning hos Skatteverket

cash is king

Cash is King

Vi är mer likvida än någonsin och inväntar att bostäder, fastigheter och börs ska falla ytterligare. När molnen har skingrat sig uppstår nya spännande möjligheter. Redan nu kan vi dock berätta om kassaskåpssäkra investeringar som kommer att ge god avkastning. …

Cash is King Läs mer »

Vad betyder Boom and bust?

Boom and Bust

”Boom and bust. A Global History of Financial Bubbles” är titeln på en bok som skrivits av ekonomerna William Quinn och John D.Turner, båda verksamma vid Queen´s University i Belfast. Boken har utnämnts till ”A Financial Times Best Book of …

Boom and Bust Läs mer »

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.