Vad betyder Boom and bust?

Boom and Bust

”Boom and bust. A Global History of Financial Bubbles” är titeln på en bok som skrivits av ekonomerna William Quinn och John D.Turner, båda verksamma vid Queen´s University i Belfast. Boken har utnämnts till ”A Financial Times Best Book of the Year”. Författarna bygger en modell som underlättar för oss att identifiera finansiella bubblor så att vi i framtiden kan minska risken för att råka illa ut.

De beskriver en bubbla som ett fenomen som gör att priset på en tillgång t ex aktier eller bostäder stiger kraftigt (boom) för att senare kraftigt minska igen (bust). I regel är det först i efterhand vi kan konstatera om vi haft en bubbla eller inte. Med författarnas modell kan vi dock bättre ana när de mörka molnen börjar torna upp sig.

Bubbeltriangeln i boom and bust

De introducerar begreppet bubbeltriangeln och beskriver bubblan som en brand som kräver tre saker: syre, bränsle och värme. När alla tre förutsättningarna är på plats så sprider sig branden okontrollerat.

Syret utgörs av något som kallas ”marketability” som gör att en tillgång lätt ska kunna köpas och säljas på en marknad. Förutsättningarna härför kan ökas genom finansiella innovationer. Exempelvis har aktiefonder gjort det lättare för gemene man att placera i aktier och nya börslistor för mindre bolag har utökat utbudet av aktier. Digitaliseringen av aktiehandeln har också gjort att en börsaffär numera kan genomföras med ett klick på mobilen. Det finns många andra exempel på att ”marketability” har ökat.

Bränslet utgörs av pengar och krediter som kan ökas genom bankernas och andra aktörers kreditexpansion och centralbankernas tillgångsköp (”penningatryckning”). Ofta ligger politikerna bakom ökningen av utbudet av pengar och vill därmed undvika en nedgång i ekonomin. Centralbankerna kan underlätta kreditgivningen genom att hålla räntorna nere.

Värmen utgörs av spekulation och bildar den tredje sidan i bubbeltriangeln. Den renodlade spekulanten köper en tillgång inte för att den ger avkastning utan enbart för att hen bedömar att priset kommer att stiga i framtiden. Den avancerade spekulanten spekulerar även i en prisnedgång och ägnar sig åt blankning eller s k ”short selling”. Detta fenomen kan skapa enorma vinster men också enorma förluster och kan i värsta fall vara kraftigt destabiliserande.

Börsbubblan

En bubbla kännetecknas av att både syret, bränslet och värmen har ökat högst betydligt. Författarna testar sin modell mot ett antal historiska bubblor varav IT-kraschen och Lehman-kraschen är de två senaste. Vi återkommer med funderingar kring detta. Längre fram kommer vi, förutsatt att verkligheten inte hinner före, att fundera över två andra frågor: Befinner vi oss idag i en bubbla? Och vad kan utlösa att bubblan spricker?

Nils-Åke Thulin

2021-08-29

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.