Samhälle

Finansinspektionen (FI)

Finansinspektionen (FI) – Lär dig mer om myndighetens uppgifter

Finansinspektionen är Sveriges finansiella tillsynsmyndighet och ansvarar för att övervaka och reglera finansmarknaden i landet. Dess huvuduppgifter är att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet, skydda konsumenters intressen och motverka finansiell brottslighet såsom penningtvätt och finansiering av terrorism. Vad gör …

Finansinspektionen (FI) – Lär dig mer om myndighetens uppgifter Läs mer »