Depreciering

Vad betyder depreciering?

Vad betyder depreciering?

 

Depreciering är en metod för att mäta och rapportera värdeminskningen av en tillgång över tid. När en tillgång används och förbrukas, så minskar den i värde. Depreciering är ett sätt att mäta den här värdeminskningen och lägga den mot inkomsterna över den förväntade livslängden på tillgången. Depreciering används vanligtvis för att rapportera värdeminskningen av fysiska tillgångar såsom maskiner, byggnader och utrustning, men det kan också användas för immateriella tillgångar såsom patent och varumärken.

 

Depreciering används oftast i företagande för att få en mer realistisk bild av företagets ekonomiska ställning. Det hjälper till att få en mer exakt bild av företagets inkomster och vinst, eftersom det tar hänsyn till värdeminskningen av företagets tillgångar. Depreciering används också som en form av skattereduktion, eftersom den minskar företagets skattepliktiga inkomster och därmed minskar den totala skatten företaget behöver betala.

 

Beräkna depreciering

 

Det finns flera olika metoder för att beräkna depreciering, inklusive linjär metod, ackumulerad metod och produktivitetsmetod. Linjär metod innebär att man fördelar värdeminskningen jämnt över den förväntade livslängden på tillgången. Ackumulerad metod innebär att man samlar upp värdeminskningen över tid och rapporterar den på ett ackumulerat sätt. Produktivitetsmetod innebär att man beräknar värdeminskningen baserat på tillgångens produktivitet och användning.

 

Det finns också olika metoder för att fastställa den förväntade livslängden på en tillgång, inklusive linjär metod och ekonomisk livslängd. Linjär metod innebär att man fastställer en fast livslängd för en tillgång baserat på erfarenhet och expertis. Ekonomisk livslängd innebär att man fastställer livslängden baserat på marknadsförhållanden och tillgångens förväntade avkastning.

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.