Yieldkurvan

Yieldkurvan

Vad betyder yieldkurvan?

 

Yieldkurvan beskriver förhållandet mellan upplåningens löptid och avkastningen (yield) för olika löptider. Antag att du har lägre avkastning (yield) på lån med kort löptid än på lån med långlöptid t ex låg ränta på tvååriga statsobligationer och hög ränta på tioåriga statsobligationer. Då lutar kurvan uppåt och du får en positiv yieldkurva. Antag det motsatta att räntan är högre på korta lån och lägre på längre lån. Då lutar kurvan neråt och du får en negativ yieldkurva. En negativ yieldkurva har historiskt ofta föregått en långkonjuktur.

 

Yieldkurvan är ett verktyg som används för att visa sambandet mellan räntorna på olika lån med olika löptider. Den visar hur hög ränta man får för att låna pengar under en viss tid och kan användas för att jämföra olika investeringar och bedöma risknivån för dessa.

 

En uppåtböjd yieldkurva betyder ofta stark ekonomi

 

En normal yieldkurva är uppåtböjd, vilket innebär att längre löptider har högre räntor än kortare löptider. En uppåtböjd yieldkurva är normalt sett ett tecken på en stark ekonomi där investerare kräver högre avkastning för att låna pengar under längre tid.

 

En nedåtböjd yieldkurva är däremot ovanlig och innebär att längre löptider har lägre räntor än kortare löptider. En nedåtböjd yieldkurva kan vara ett tecken på att investerare är oroliga för ekonomin och att de tror att räntorna kommer att sjunka i framtiden. En nedåtböjd yieldkurva kan också vara ett tecken på deflation, det vill säga att priserna på varor och tjänster sjunker.

Yieldkurvan används ofta av centralbanker

 

Yieldkurvan används ofta av centralbanker, investerare och analytiker för att få en uppfattning om ränteutvecklingen och ekonomins tillstånd. Den kan också användas för att bedöma risknivån för olika investeringar.

 

Exempel på hur en yieldkurva kan se ut

 

Här är ett exempel på hur en yieldkurva kan se ut:

 

Löptid Ränta
3 mån 1,00%
6 mån 1,50%
1 år 2,00%
2 år 2,50%
3 år 3,00%
5 år 3,50%
10 år 4,00%
30 år 4,50%

 

I det här exemplet visar yieldkurvan att man får en högre ränta om man lånar pengar under en längre tid.

 

Det är viktigt att notera att yieldkurvorna kan se olika ut beroende på marknadsförhållandena och andra faktorer. Yieldkurvan kan också ändras över tid och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om ränteutvecklingen och marknadsförhållandena.

 

Yieldkurvan används ofta av centralbanker, investerare och analytiker för att få en uppfattning om ränteutvecklingen och ekonomins tillstånd. Den kan också användas för att jämföra olika investeringar och bedöma risknivån för dessa.

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.