Yieldkurvan

Yieldkurvan

Yieldkurvan beskriver förhållandet mellan upplåningens löptid och avkastningen (yield) för olika löptider. Antag att du har lägre avkastning (yield) på lån med kort löptid än på lån med långlöptid t ex låg ränta på tvååriga statsobligationer och hög ränta på tioåriga statsobligationer. Då lutar kurvan uppåt och du får en positiv yieldkurva. Antag det motsatta att räntan är högre på korta lån och lägre på längre lån. Då lutar kurvan neråt och du får en negativ yieldkurva. En negativ yieldkurva har historiskt ofta föregått en långkonjuktur.