Riksbanken

Vad är riksbanken och vad är dess uppgift?

Vad är riksbanken och vad är dess uppgift?

 

Riksbanken är Sveriges centralbank. Riksbanken ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Riksbanken sätter den s.k. styrräntan. Riksbanken ger också ut Sveriges sedlar och mynt.

Riksbanken grundades 1668 och är därmed den äldsta centralbanken i världen.

 

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Riksdagen utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. Riksbanksfullmäktige utser i sin tur Riksbankens direktion som består av sex ledamöter och som leder Riksbanken. En av ledamöterna i direktionen är riksbankschef och ordförande i direktionen.

 

Riksbankens huvuduppgift är att sätta den så kallade repostyrräntan, det vill säga den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av Riksbanken. Genom att sätta räntan kan Riksbanken påverka ekonomin på olika sätt. Om räntan är hög blir det dyrare för bankerna att låna pengar, vilket kan leda till att de i sin tur höjer räntan för sina kunder.

 

Detta kan få människor att spara mer och konsumera mindre, vilket kan leda till lägre inflation. Om räntan däremot är låg blir det billigare för bankerna att låna pengar, vilket kan leda till att de i sin tur sänker räntan för sina kunder. Detta kan få människor att spara mindre och konsumera mer, vilket kan öka inflationen.

 

Riksbanken utfärdar också sedlar och mynt och har till uppgift att se till att det finns tillräckligt med pengar i omlopp i ekonomin. Sedlar och mynt är en form av betalningsmedel, det vill säga en metod att betala för varor och tjänster.

 

Riksbankens historia

Svenska riksbankens historia

Riksbanken grundades 1668 och är därmed den äldsta centralbanken i världen. Den grundades som ett sätt att finansiera kriget mot Danmark och för att ersätta de många olika valutor som fanns i Sverige på den tiden. Riksbanken fick tillstånd att utfärda sedlar och mynt och att ta emot och förvalta guld och silver.

 

Under de första åren hade Riksbanken en stark ställning och var den enda banken som fick utfärda sedlar och mynt. Men under 1700-talet började andra banker att dyka upp och Riksbanken förlorade sin monopolställning. 1803 infördes en ny banklag som gav Riksbanken rätten att utfärda sedlar igen, men samtidigt fick andra banker rätten att låna ut pengar.

 

Under 1800-talet fick Riksbanken en alltmer central roll i ekonomin. Den fick till uppgift att vara bankerådgivare åt regeringen och Riksdagen och att sätta räntan för att påverka ekonomin. Riksbanken fick också ansvaret för att hålla ett öga på den finansiella stabiliteten i landet och att förebygga finansiella kriser.

 

Under 1900-talet fick Riksbanken ytterligare nya uppgifter. Den fick till exempel ansvaret för att se till att det finns tillräckligt med pengar i omlopp i ekonomin och att förebygga inflation. Riksbanken har också fått en allt viktigare roll i den internationella ekonomin genom att delta i olika internationella samarbeten och organisationer.

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.