Invisio – en ny rookie

Invisio – analys av vår nya rookie

Vi räknar med att försvaret och polisen kommer att satsa på ny modern teknik. Det är lätt att förstå att en effektiv kommunikation i besvärliga miljöer kan vara avgörande för framgång och för överlevnad. Danska Invisio skapar nya innovativa möjligheter.

Danskarna är kända för att vara duktiga på ljud. Man talar om The Danish Sound, ett innovativt kluster med ett stort antal medverkande företag. HiFi från Bang Olufsen, hörapparater från Oticon och hörlurar från Jabra känner många till.

Danska Invisio, noterat på Nasdaq OMX Mid Cap i Stockholm, erbjuder kommunikationslösningar för försvaret, polisen och säkerhetsföretag som också skyddar hörseln hos användarna.

Vad gör Invisio?

Invisio har lösningar för soldater i fält. En grupp soldater har behov av att i en bullrig miljö kommunicera med varandra och det gör man via öronsnäckor som är uppkopplade till den radioförbindelse man använder. I en extremt bullrig miljö till exempel inne i en pansarvagn eller i en helikopter kan man kommunicera med hjälp av särskilt anpassade hörlurar som ej behöver någon radioförbindelse. Utöver själva kommunikationen är soldaternas hörselskydd minst lika viktigt.  De flesta västerländska specialstyrkor inom militären men även inom polisen har Invisios lösningar.

Poliser har ofta behov att enkelt och snabbt kunna kommunicera med sina kollegor särskilt när flera personer i en insatsstyrka samverkar. Vid exempelvis stökiga fotbollsmatcher kommer Invisios produkter väl till användning. Inte minst hörselskyddet är viktigt. På sikt räknar man med att samtliga svenska poliser, enligt tecknat ramavtal, kommer att använda Invisios lösningar.

Poliser har ofta behov att enkelt och snabbt kunna kommunicera med sina kollegor
Foto: Invisio

I dagsläget står försvaret för ca 85 % av omsättningen och polisen för ca 15 %. USA och Europa står ca 90 % av samtliga affärer.

Invisio grundades 1999 och de första tio åren fokuserade man, utan särskild framgång, på konsumentmarknaden. Efter krigen i Irak och Afghanistan kom soldaterna ofta hem med hörselskador. Invisio ändrade då helt inriktning. Man lämnade konsumentmarknaden och koncentrerade sig på försvaret och sedan även på polisen.

Den nya inriktningen genererade beställningar från det danska försvaret och från den danska polisen. Beställningar följde sedan från USA och andra NATO-länder och från polismyndigheter världen över. Produkterna tas fram av de egna utvecklingsingenjörerna och företaget kompletterade med ett strategiskt förvärv 2021 som tillförde produkter för kommunikation i bullriga fordon.

Företaget koncentrerar sig på utveckling och på marknadsföring och försäljning. Produktionen lägger man ut på kontraktstillverkare. Försäljningen sker ofta med hjälp av fleråriga rambeställningar som kunderna avropar från. Invisio verkar i nära samarbete med sina kunder och har försäljningsenheter i Storbritannien, Frankrike, Italien, USA och Thailand. Huvudkontoret är förlagt till Köpenhamn och det juridiska sätet till Stockholm. Antalet anställda uppgår till ca 250 medarbetare.

Under perioden 2018-22 växte företaget, trots svårigheter under pandemin, med i genomsnitt 14 % per år. Under samma period uppgick kostnaderna för forskning och utveckling till 15 % av omsättningen. Extrapolerar man siffrorna från de tre första kvartalen 2023 kommer omsättningen under 2023 att öka med 50 % jämfört med ett år tidigare och orderingången sannolikt med mer än 80 %.

Företaget koncentrerar sig på utveckling
Foto: Invisio

Arméerna i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Sverige, Belgien, Italien och Australien samt polisen i Danmark, Sverige, Tyskland och Japan är viktiga kunder. Företagets långsiktiga målsättning är att växa med 20 % per år. Detta ska ske genom att fortsätta bredda kunderbjudandet, inrikta sig på nya kundkategorier och satsa på nya geografiska områden.

Antalet användare av Invisio

Det finns idag närmare 250 000 användare av Invisios system och företaget beräknar att man har en marknadspenetration uppgående till 10 % vilket indikerar en stor potential. Invisio förefaller vara helt marknadsledande och som nischspelare har man byggt upp goda kundrelationer och god förståelse för kundernas behov.

Man räknar svenska Peltor, numera ingående i 3M, som en konkurrent som dock mer står för standardlösningar och som inte är särskilt aktiv på den aktuella marknaden. I övrigt förefaller det inte finnas några betydande konkurrenter. Invisio är en utpräglad nischaktör som ges skydd av höga inträdesbarriärer och företaget har under de senaste tio åren vunnit de flesta större upphandlingarna.

Invisios tekniska lösningar skapar konkurrensfördelar och inte minst de intelligenta kablarna gör att man kan kommunicera via radio, mobiltelefon, datorer, internet etc utan några komplicerade omkopplingar. Denna plug-and-playfunktion är unik för Invisio och uppskattas mycket av användarna eftersom enkelhet är viktigt i stressade situationer.

Omsättning

Företaget åkte på en riktig käftsmäll i samband med pandemin. Nykundsförsäljningen bromsade in rejält och försörjningen med komponenter blev besvärlig. Före pandemin hade man gjort stora satsningar inom utveckling och försäljning och anställt många nya medarbetare. Under pandemin försämrades resultatet men när världens länder öppnade upp kunde man expandera igen.  Omsättning och resultat i miljoner SEK ser ut som nedan:

OmsättningNettovinst
202159339
202277683
2023 Q1-3893152

Siffrorna ser således lysande ut och både omsättning och resultat 2023 förefaller kunna slå 2022 med råge. Nettovinsten utvecklas klart positivt inte minst beroende på att intäkterna stiger snabbare än kostnaderna. Orderstocken uppgår till ca 700 milj SEK och kommer att levereras i huvudsak de närmaste tre kvartalen. Lägg därtill att företaget är välkonsoliderat och i praktiken skuldfritt.

Invisios börskurs

Börskursen låg i fredags på 197 SEK och därmed hamnade värderingen på nästan 9 miljarder SEK. Baserat på historiska siffror uppgår PE-talet enligt DI till 52 men kommer nog att sjunka neråt 40 när sifforna för hela året blir klara. En mycket hög värdering men vi har ett bolag med stark tillväxt och som möter en stark efterfrågan.

Ägarbilden ser bra ut. Det danska holdingbolaget William Demant Invest äger 16,5 % av aktierna och är även stora ägare i bland annat Demant med varumärket Oticon (hörselhjälpmedel), CellaVision (digitala mikroskop) och Vitrolife (assisterad befruktning). Andra stora ägare är SEB:s, Swedbanks, Handelsbankens och AMF:s fonder samt Fjärde AP fonden och dess danska motsvarighet.

Vi gillar också att styrelsens ordförande och företagets VD och övriga i ledningsgruppen har betydande aktieinnehav. Samtliga anställda är även delaktiga i två optionsprogram. Styrelsen och ledningen äger ca 2 % av bolaget.

Underlag för denna krönika har vi hämtat från företagets websida samt från årsredovisningen för 2022 och från rapporten för det tredje kvartalet 2023. Vi har även varit i kontakt med företagets IR-chef, som har varit mycket tillmötesgående, och vi räknar därmed att det sakliga innehållet är verifierat.

I vanlig ordning lämnar vi inte några råd beträffande köp och försäljning av aktier. Däremot talar vi om vad vi själva gör. Det är lockande att köpa in sig i Invisio redan nu. Investeringarna inom försvaret är ju större än på länge. SAAB:s VD uttryckte i veckan att ”högtrycket” troligen kommer att vara i minst tio år. Dock är vi oroliga för den sannolikt kommande börsnedgången som antagligen kommer att slå även mot lovande och lönsamma tillväxtföretag.

Vi har tagit fram tio favoriter och målsättningen är att vi även ska ta fram tio rookies. Vi har nu fem rookies – Inhalation Sciences, BPC Instruments, BioArctic, Mentice och nu även Invisio – och vi satsar på att ta fram ytterligare fem. Våra läsare är välkomna med förslag. När den sannolikt kommande börsnedgången är passerad så är vi därmed väl förberedda på att köpa in oss i våra favoriter och rookies.

Noterat i veckan

Den genomsnittliga vakansgraden på kontor i USA uppgick det fjärde kvartalet 2023 till 19,6 %. Den högsta vakansgraden sedan 1979. Överraskande men än mer överraskande är att motsvarande siffra före pandemin låg så högt som 16,8 %. (www.cnn.se 24-01-08).   Således enbart 3 procentenheter högre nu än för fyra år sedan men kanske tillräckligt mycket högre för att det ska skapa finansiella svårigheter. Man anser att överproduktion och det ökande hemarbetet förklarar den högra siffra.

Vi blev i veckan påminda om de ansträngda värderingarna på fastighetsmarknaden när Skanska skrev ner sina fastigheter med 2 miljarder SEK. Visserligen bara några procent av värdet men sannolikt enbart en början. Inför den kommande bokslutssäsongen gäller det att fastighetsvärderingskonsulterna och revisorerna är samvetsgranna och inte låter sig bli påverkade av att deras arvode kommer från de företag de ska bedöma.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Vi fick flera intressanta kommentarer på vår föregående krönika. Vill du läsa dem kan du klicka här.

24-01-14 Nr 2

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.