Hur går det 2024?

Hur går det 2024?

Sedan 2019 har vi varnat för en kommande börsnedgång. Med undantag för dippen i samband med pandemin så har vi haft fel. Börsen har stigit, inte minst i slutet av förra året, och bedömare tror att den kommer att fortsätta att stiga. Vi behåller dock vår inställning men börjar med att föra fram optimisternas hållning.

I Financial Times läste vi en artikel under rubriken ”Reasons to be cheerful about the global economy” (23-12-29). I artikeln refererar man till tre företeelser som utgör basen för optimismen.

För det första har världsekonomin visat sig vara synnerligen uthållig med tanke på pandemi, krig, stora problem med logistikkedjor, inflation och högre räntor. Trots dessa svårigheter är världens BNP nu 9 % högre än före pandemin.

För det andra har inflationen nu minskat rejält inte minst beroende på minskande mat- och energipriser och reparerade logistikkedjor.

För det tredje drar bedömare slutsatsen att räntorna inte kommer att stabilisera sig på nuvarande nivå. Visst har högre räntor drabbat många hårt men återverkningarna har blivit begränsade. Och nu förutspår man att räntorna kommer att sjunka under 2024.

För det fjärde förefaller produktiviteten stiga i USA vilket bland annat tillskrivs utvecklingen av AI. Till detta kommer framsteg inom läkemedelsutveckling och industriella innovationer i form av exempelvis ”solid-state” batterier från Toyota.

Artikelförfattaren drar därmed slutsatsen att vi kan ha ”reasons to be cheerful”.

Samma typ av optimism tar vi del av när vi läser om 24 sparprofilers syn på framtiden i DI (23-12-23). 18 av dessa profiler, som främst arbetar inom finansbranschen, är positiva till börsutvecklingen under 2024. Exempelvis uttrycker Fredrik Warg från SEB att ”2024 har möjlighet att bli ett mycket bra börsår”.

5 av de 24 är mer försiktiga. Exempelvis drar Anna Jönsson på Storebrand en lans för räntefonder.

Bland de 24 sparprofilerna är Roger Akelius den som är mest skeptisk och i en intervju i mellandagarna (DI 231227) spår han problem i fastighetsbranschen liknande de på 90-talet och i spåren av Lehmankraschen. Respekten för Akelius är stor inte minst efter hans försäljning av sina fastigheter till Heimstaden när priserna var på topp.

I vår krönika Börsen bara stiger från december förra året argumenterar vi för att börsen ska gå ner. Vi refererade till sannolikt sänkta räntor, avkastningskurvan, buffettindikatorn, bolagsvärderingarna och penningmängden. Samtliga faktorer pekar på en förestående nedgång. I dagens börsklimat känns det rätt svårt att upprätthålla denna hållning men vi ger oss inte. Vi kommer att tänka på vad som hände i samband med hur IT-bubblan blåstes upp till sitt maximum kring årsskiftet år 2000 och sedan sprack.

Under fem månader med start hösten 1999 fram till mars 2000 steg den svenska börsen med 80 %. Optimismen var på topp. Bolag värderades högre ju snabbare de förbrukade pengar. Traditionella värden som lönsamhet och konsolidering ansågs vara alldeles för gammalmodiga begrepp. Många talade om en ny ekonomi. Visionärer i Framfab och Icon Medialab trollband finanseliten. Störst av alla var Ericsson som när bubblan sprack stod för 40 % av den svenska börsens hela värde. Den 6 mars 2000 anses vara den dag då IT-bubblan sprack. Från den dagen sjönk den svenska börsen under loppet av 900 kalenderdagar och bottnade den 7 oktober 2002 ca 70 % lägre än toppen.

Men åter till den optimism som råder inom finansbranschen idag. Nästan alla tror på fallande räntor i år. Många tror att räntorna börja falla redan under våren medan Akelius tror först framåt höstkanten. Många, inte minst i USA, tror att fallande räntor kan kombineras med en ”soft landing” av konjunkturen.

Vi ber nu att får referera till Larry Summers (prof i nationalekonomi, fd rektor på Harvard och Clintons  finansminister), samme Summers som 2021, i motsats till de flesta andra, inspirerade oss till att varna för en kommande inflation.

Larry Summer har nyligen gjort ett uttalande som återigen går emot den allmänna uppfattningen om ekonomin den närmaste tiden. Många, inte minst i USA, tror på en mjuklandning och börserna rusar. Larry Summers varnar nu för att en ”hard landing” är mer sannolik än en ”soft landing”.

Anta då att vi får i en ”hard landing” och att räntorna sjunker rejält. I det fall historien upprepar sig så är det startskottet för en nedgång på börsen. Se vår tidigare krönika Börsen bara stiger. Vad som skrämmer är de obalanser som nu har uppstått i världsekonomin och särskilt i USA. Om detta återkommer vi.

Räntorna oförändrade eller ner? Hard or soft landing? Börsen upp eller ner? När man känner sig villrådig är det bra att studera fakta. Vi relaterar nedan några sådana.

Den amerikanska ekonomin förefaller vara uthållig:

 • BNP ökade preliminärt med 2,5 % år 2023 jämfört med ett år tidigare (Eco 240104).
 • Arbetsmarknaden ökade med 216 000 medarbetare i december. Klart över förväntan.
 • Arbetslösheten förblev vid rekordlåga 3,7 % i slutet av förra året.
 • Försäljningen av nya bilar ökade med 12 % år 2023 jämfört med föregående år.

Den svenska ekonomin visar inte samma styrka:

 • BNP kommer sannolikt att minska med -0,8 % år 2023 jämfört med ett år tidigare (ekonomifakta.se).
 • Julhandeln i december 2023 minskade med 7 % i fasta priser. Minskningen var inte så stor vad gäller livsmedel och andra dagligvaror men desto större vad gäller vitvaror, hemelektronik och andra sällanköpsvaror. (hui.se).
 • 27 000 nya bostäder har påbörjats under 2023, ned från 57 000 år 2022 (scb.se). Sysselsättnings-effekterna kommer att märkas i takt med att de påbörjade bostäderna färdigställs och sannolikt fullt ut först 2024.
 • Baserat på minskande försäljning 2023 kommer antalet nyregistrerade bilar att minska med 17 % under 2024 (mobilitysweden.se). Fördröjningen beror på att det tar ca 3-6 månader från försäljning till leverans och registrering. Räkna med att Volvo Cars och alla underleverantörer kommer att bli hårt drabbade.

Vad ska man då dra för slutsatser av detta?

Siffrorna pekar på att USA tuffar på och räntorna kommer inte att bli lägre inom den närmaste framtiden och den amerikanska börsen förblir ungefär på samma nivå som idag. Runt hörnet lurar dock en lågkonjunktur, lägre räntor och sjunkande börskurser.

Sverige förefaller ligga före i konjunkturnedgången. Kanske beroende på att vi med våra rörliga räntor har dragit plåstret direkt. Men så länge amerikanerna inte sänker sina räntor så lär vi inte heller göra det. Därmed kan vi nog räkna med en tuff arbetsmarknad och att bostadspriserna kanske fortsätter att falla. När sedan FED börjar sänka sina räntor kommer, om historien upprepar sig, även den svenska börsen att gå ner.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

24-01-06 Nr 1

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

7 reaktioner på ”Hur går det 2024?”

 1. Nils-Gunnar Skoglund

  Hej!
  God fortsättning på det nya året 2024!
  Min förhoppning är att vi kan leva med mindre krig i vår omgivning.
  Jag kommer att raljera lite i min syn på läget under året som kommer!
  Vilka kommer att styra i Ryssland, USA och några länder till, det kommer att påverka hur vi kommer att få leva.
  Sverige med 10 till 11 miljoner i befolkning är som en liten lanthandel, vi får nöja oss med var som erbjudes, se på NATO frågan, man kan ju inte tro att vi lever i 2020 talet.
  Till sist är det de olika religionerna som styr världen och står för de värsta övergreppen.
  Med hälsningar
  Nils-Gunnar Skoglund
  Pensionär utan uppdrag
  Har nu lämnat C-partiet efter 65 år och har samtidigt lämnat de sista uppdragen, men detta är av ålder och hälsa och inte något med mitt politiska tänkande.

  1. Nils-Åke Thulin

   Hej Nils-Gunnar,
   Jag håller helt med. De största riskerna finns inom geopolitiken. Lägg därtill osäkerheten kring det amerikanska valet. Europa bör se till att förstärka sin förmåga att försvara sig själv.
   Nils-Åke

 2. Björn Björnsson

  God morgon!
  Ett litet tips;
  försöka att analysera/förstå varför du/ni haft så fel de senaste åren!!
  Det kommer att öka trovärdigheten…….
  Mvh,
  Björn

  1. Nils-Åke Thulin

   Bra förslag. Vi antar utmaningen men självrannsakan tar tid så det dröjer några veckor. Till vårt försvar vill vi dock framhålla att vi var en av få som varnade för inflationen. Vad gäller börsen hade vi dock fel.
   Nils-Åke

 3. Dick Söderlund

  Det är inte lätt . Har varit med sedan ” idiotstoppet” 1970 och kan inte säga att jag varit rätt någon gång i det kortfristiga perspektivet men några gånger i det medelfristiga med rätt fond/företag.
  hälsn.
  Dick

  1. Nils-Åke Thulin

   Hej Dick,
   Du är ju en mycket erfaren man vad gäller kapitalplaceringar och har varit med länge. Det kortsiktiga perspektivet är ju nästan omöjligt att förutse men förhoppningsvis är vi lite bättre på den långa sikten. Därför är nog Warren Buffetts strategi den bästa. Vi återkommer framöver med en subjektiv utvärdering av oss själva.
   Nils-Åke

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.