Analys av Sweco

Analys av Sweco – en ny favorit

I avvaktan på att börsen ska bli köpvärd inventerar vi bolag som vi skulle kunna tänka oss att köpa aktier i framöver. Vi söker bolag som är exponerade för globala megatrender som t ex accelererande IT-utveckling, en åldrande befolkning, energibesparing, minskad miljöpåverkan, återvinning etc. 

Vi bedömer att Sweco är ett sådant bolag.

Sweco är ett teknikkonsultföretag som levererar projektering och andra tjänster avseende  byggnader, vägar, järnvägar, broar, skolor, sjukhus, generering och överföring av energi, industrier etc. Kunderna är ofta bostads-, fastighets-, energi- och industriföretag eller kommuner, regioner, väg- och järnvägsförvaltningar, vatten- och avloppsverk etc.

Sweco har 20 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister anställda varav 6 000 i Sverige och övriga i norra Europa och Storbritannien. Företaget opererar inom följande områden:

 • Architecture
 • Buildings
 • Digital Services
 • Energy & Industry
 • Environment & Planning
 • Transport infrastructure

Läs alla våra analyser här.

2022 omsatte Sweco 24 296 milj kr (21 792) vilket således var en ökning med drygt 11 % sedan föregående år. EBITA uppgick till 2 225 milj kr (2 014). VD förklarar framgångarna med höjda arvoden, hög debiteringsgrad och god rekrytering av nya medarbetare. 

EBITA-marginalen uppgick till 9,2 %. I Sverige, Danmark och Belgien låg marginalen kring 12 % och därmed låg övriga länder lägre än genomsnittet. I Storbritannien och Tyskland som representerar drygt 14 % av den totala omsättningen låg EBITA-marginalen på 3-5 %. Således har ledningen en del att åtgärda i sistnämnda bolag. 

Sweco gör kontinuerligt förvärv. Förra året förvärvade man andra konsultbolag med 400 anställda och i år har man redan förvärvat bolag med 700 anställda. Man påstår att man är störst i Europa och därmed förstår man att den europeiska marknaden är ganska fragmenterad och sannolikt kommer att bjuda på intressanta förvärvsmöjligheter. Därmed räknar vi med att Swecos tillväxt framöver kommer att vara både organiskt driven och driven av förvärv.

Företaget har inte någon utmanande skuldsättning vilket underlättar kommande förvärv. Nettoskulden/ EBTIDA uppgår till relativt låga 1,1. Historiskt har man visat att man kan integrera större förvärv efter det man 2015 förvärvade nederländska Grontmij, Europas då tredje största företag i branschen med 6 000 anställda. Förmåga att framgångsrikt integrera förvärv har stor betydelse inte minst för börskursen. Sannolikt kan kursen också drivas av multipelarbitrage vilket innebär att Sweco förvärvar mindre företag som ofta har lägre PE-tal men som en del av Sweco efter förvärv värderas till Swecos betydligt högre PE-tal.

Man skulle kunna tro att det minskade bostadsbyggandet i Sverige skulle påverka Sweco negativt men ingalunda. Första kvartalet uppgick omsättningen till 7 140 (6 077) vilket således var en ökning med drygt 17 % jämfört med motsvarande kvartal förra året. EBITA uppgick till 849 (648). Man trodde att börsen skulle belöna bolaget för detta fantastiska resultat men kursen ligger idag på ungefär samma nivå som när kvartalsrapporten kom. Vi tror turbulensen på bostads- och fastighetsmarknaden spiller över även på Sweco. Risken är att när turbulensen tilltar, vilket den  antagligen kommer att göra, så kommer Swecos kurs att bli utsatt för tryck neråt.

På längre sikt tror vi på Sweco. Några av deras senaste beställningar väcker förväntningar:

 • Ramkontrakt för metron i Paris 
 • Rekonstruktion av rörliga broar i Belgien
 • Arkitektuppdrag avseende Nobel Center i Stockholm
 • Projektering av avloppshantering i Tyskland
 • Styrning av Storbritanniens kraftnät
 • Projektering av fotbollsstadium i Aarhus
 • Arkitektuppdrag och projektering av sjukhus i Oslo
 • Projektering av tunnel och underjordisk station i anslutning till centralen i Frankfurt

Vi gillar ägarbilden i Sweco som visar på ägare av kött och blod. Familjen Nordström, företagets grundarfamilj, äger aktier för ett marknadsvärde av ca 6 miljarder kr representerande ca 14 % av aktiekapitalet. Johan Nordström, arkitekt och född 1966, är styrelsens ordförande.

Investmentbolag Latour, som är väl förankrat i familjen Douglas, äger ca 27 % av aktierna och representeras av sin VD som privat äger aktier i Sweco för nästan 12 milj kr. Swecos egen VD äger aktier för ca 25 milj kr. Företagsledningen har också betydande aktieinnehav. Således har de viktiga personerna i bolaget fingrarna rejält ner i syltburken. Ett föredöme för styrelseledamöter och företagsledningar i många andra bolag. 

Vi avslutar med företagets värdering. Enligt DI uppgår PE-talet till 25 vilket då bygger på en prognos för resultatet 2023. Enligt DN uppgår PE-talet till 28 vilket bygger på faktiskt resultat under det senaste året. För ett tillväxtföretag med starka ägare tycker vi att denna värdering inte är avskräckande hög. Med tanke på den allmänna osäkerheten på världens börser avvaktar vi dock med att köpa.

Företaget har som målsättning att höja EBITA-marginalen från 9,2 % till 12 %. Skulle man lyckas så blir företaget ännu mer intressant. Dock är det nog inte troligt att man når sitt mål under den sannolikt kommande lågkonjunkturen.

Vår lista av favoriter består nu av följande bolag: Alfa Laval, AcadeMedia, CellaVision, Essity, Nibe, Surgical Science, Sweco och TOMRA. Vi har ambitionen att addera några till framöver. 

I vanlig ordning vill vi påpeka att vi inte ger några som helst rekommendationer beträffande köp och försäljning av aktier eller andra värdepapper. Däremot berättar vi om vilka disponeringar vi själva gör. Just nu äger vi nästan inte några aktier alls. Likviditeten är parkerad på fasträntekonto i bank och i korta räntefonder.

Om du inte redan gör det så kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

23-06-10 Nr 24

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.