Analys av Essity, ett kontracykliskt bolag

Analys av Essity, ett kontracykliskt bolag?

Det kontracykliska bolagets börskurs rör sig upp när andra kurser går ner eller ner när andra går upp.  Den kontracykliska rörelsen föreligger även om bolagets kurs går upp men den allmänna rörelsen upp är rejält mycket starkare och vice versa. Vi tror att det finns ett antal kontracykliska bolag och idag gör vi en analys av Essity och reflekterar över om Essity är ett sådant bolag. Först dock lite fakta om bolaget.

Essity omsatte 122 miljarder 2020 vilket var en nedgång med 7 miljarder kr jämfört med 2019. Nedgången hade många förklaringar men betingades mycket av pandemin och av valutaeffekter avseende bl a kronans nedgång kontra dollarn och euron. Dock ökade nettovinsten under samma period 1,5 miljarder kr till 11,7 miljarder kr, vilket tyder på en mycket skicklig företagsledning. Koncernen organiseras i affärsområdena Personal Care (46 miljarder kr), Consumer Tissue (50) och Professional Hygiene (26). Antalet anställda uppgår till drygt 46 000 medarbetare och antalet helägda produktionsanläggningar världen över till 60. Drygt hälften av försäljningen går till Europa och fördelas i övrigt ungefär lika mellan Asien, Nordamerika och Sydamerika.

Essity avknoppades från SCA och börsnoterades 2017

Essity avknoppades från SCA och börsnoterades 2017. Sedan dess har börsutvecklingen inte varit särskilt lysande och kursen har på fyra år enbart stigit med ca 13 %. Stockholmsbörsen (OMX SPI) gick under samma period upp med 70 %. Således ger denna lilla analys av Essitys börskurs vid handen att bolaget sannolikt är kontracykliskt. Börsvärdet uppgår idag till 190 miljarder kr och pe-talet till 18 (Avanza). Jag tror ju att börsen kommer vända ner åt ganska kraftig och då är det kanske dags för Essity att vända uppåt. Fler indikationer på samma sak finner nu nedan.

Personal Care (46) omfattar bl a inkontinensprodukter, barnblöjor, mensskydd och sårvårdsprodukter. Affärsområdet innehåller starka varumärken som t ex Tena, Libero och Libresse. Marknadspositionerna är starka. Inom t ex inkontinens, som motsvarar ca 25 % av koncernens hela omsättning, räknar Essity sig som global marknadsledare, dubbelt så stor som närmaste konkurrent. Försäljningen tappade, främst beroende på valutor, drygt 2 miljarder kr eller 5 % under 2020.

Essity anser sig vara den näst största aktören i världen

Consumer Tissue (50) omfattar bl a toa- och hushållspapper, näsdukar och munskydd. Affärsområdet innehåller starka varumärken som Lotus, Tempo och Zewa. Essity anser sig vara den näst största aktören i världen och anser sig vara marknadsledande i Europa och att ha en marknadsandel i Europa som är dubbelt så stor som nästa aktör i storlek. Försäljningen ökade svagt under 2020.

Professional Tissue (26) omfattar hygiensystem för arbetsplatser inkluderande bl a toapapper, torkhandukar och tvål. Essity anser sig med varumärket Tork vara världens största aktör inom området och anser sig vara marknadsledande i Europa med en marknadsandel som är dubbelt så stor som närmaste aktör. Affärsområdet tappade en försäljning om mer än 5 miljarder kr eller med 17 % under 2020 kontra 2019 beroende främst på att många arbetade hemifrån eller var permitterade.

Analysen av Essity

Bolaget kom med sin delårsrapport för 2021 Q3 i fredags och den ger lite mer input. Under de tre kvartalen 2021 backade försäljningen ytterligare jämfört med motsvarande period 2020 beroende  framförallt på eftersläpande valutakursförsämringar. Under det tredje kvartalet skedde dock en remarkabel ökning med 9 % beroende sannolikt på att kvardröjande terminssäkringar har gått ut.

Resultatet minskade också under de två första kvartalen jämfört med föregående år men minskningen var mindre under det tredje kvartalet.

Analysen av Essity visar på att valutakurserna inte var till bolagets fördel under 2020. Kronan försvagades betydligt mot euron (-4 %), dollarn (-12 %) och pundet (-9%). Försäljningssiffrorna har därmed påverkats negativt 2020 men även 2021 eftersom terminsförsäkringarna har skapat eftersläpningar.

Essity en stor potential i Asien

VD uttalar klart att tillväxt, organiskt och genom förvärv, ska ske inom medical, inkontinens, kvinnohygien och professionell hygien. Målet för tillväxt ökas till 5 % per år.

Långsiktigt har Essity en stor potential i Asien, Latinamerika och Östeuropa där marknadspenetrationen är mycket lägre, särskilt vad gäller inkontinensprodukter som dessutom möter en ökad efterfrågan inom en åldrande befolkning världen över.

Koncernen kommer framöver att omorganiseras i tre affärsområden: Consumer Goods, Professional Hygiene och Health & Medical. De två förstnämnda blir för närvarande de två stora områdena och det faktum att Health & Medical bildar ett eget affärsområde pekar på att man inom detta område kommer att göra betydande förvärv.

Stora satsningar görs på digitalisering

Stora satsningar görs på digitalisering, inte minst inom produktion och logistik, och e-handeln ligger på ca 14 % av försäljningen. Innovation står i centrum och bl a har man utvecklat absorberande underkläder, mjukpapper från vetestrå och en urinsensor. Betydande besparingar har gjorts inom produktion och logistik men det stora antalet fabriker vittnar sannolikt om en ytterligare potential.

Analysen av Essity pekar på att bolaget kan gå bra på börsen den närmaste tiden. Klara tillväxtmöjligheter finns på icke mogna marknader och på alla marknader beträffande högmarginalprodukter. En skicklig företagsledning kan därtill säkert skära i kostnaderna och effektivisera ytterligare. Bolaget tycks dessutom vara innovationskraftigt. Förhoppningsvis kan även valutorna gå Essitys väg. Redan under 2021 har kronan förstärkts och det kommer att återspeglas de närmaste kvartalen i bolagets resultat.

Bolaget är kontracyklisk?

Jag är rätt känslig för ledningens och styrelsens egna aktieinnehav. Tror man på sitt bolag så har man ett rejält innehav. VD äger aktier för nästan 20 milj kr efter det han föredömligt nog har ökat under året. CFO har aktier för drygt 6 milj. Fyra av stämmans utsedda styrelseledamöter äger inte några aktier alls och ordföranden äger aktier för mediokra 1,4 milj. Jag skulle önska en ordförande och fler styrelseledamöter som inte fegar utan som personligen satsar i det bolag man arbetar för. Det skulle ge tydliga köpsignaler. Jag ser framemot att ta del av insider-rapporteringen.

Men hur ligger det till med den inledande frågan: Pekar analysen av Essity på att bolaget är kontracyklisk? Sannolikt ja. En lågkonjunktur kommer att påverka försäljningen negativt vad gäller system på arbetsplatser men i övrigt sannolikt inte. Det intressanta kommer att ske på kostnadssidan. Ca 18 % av kostnaderna eller ca 19 miljarder kr avser pappersmassa och returpapper, insatsvaror med mycket volatila priser. Antag att priserna på dessa insatsvaror skulle sjunka med 30 %, vilket ur ett historiskt perspektiv inte alls är osannolikt, då skulle kostnaderna minska med 5,7 miljarder kr. Sannolikt kommer det att ske valutaavbränningar och man kan anta att kunderna vill ha en del av kostnadsreduktionen. Lägg därtill att proffskunderna kommer att minska sina inköp. Men anta att man lyckas behålla 4 miljarder då kommer nettovinsten att öka med nästan 35 % jämfört med 2020.

Aktien

För din information köpte jag en post i Essity till kursen 283 kr i fredags, 21-10-22.

Vi har ambitionen att söka efter fler kontracykliska bolag och vi ber att få återkomma.

Synpunkter och mothugg emottas tacksamt.

Disclaimer: I denna analys av Essity reflekterar jag enbart. Jag har kollat och dubbelkollat informationen men ansvarar inte för eventuella felaktigheter och lämnar ej heller några som helst rekommendationer. Källor har främst varit Essitys årsbokslut 2020 och delårsrapporter 2021.

21-10-24

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.