Att investera i lågkonjunktur

Investera i lågkonjunktur

Läsarna hör av sig med synpunkter. En låter så här: OK, ni ser en kraftig nedgång men hur ska jag förhålla mig? Hur ska jag investera i lågkonjunktur? Svaret beror på var man befinner sig i sin ”karriär”, i början när du bildar familj eller framåt finalen då du är en välbärgad pensionär.

Antag att ett ungt par ska sätta bo. Ska de köpa sin bostad eller hyra? Att köpa idag är kanske den sämst tänkbara tidpunkt på mycket länge. Priserna kan kanske gå högre men risken för prisfall är stor. Historiskt har det dock visat sig att det nästan alltid har lönat sig att äga sin bostad. Att hyra  har i regel varit dyrare, ofta mycket dyrare, ett obegripligt förhållande som vi återkommer till i en senare krönika. Om man har ägt sin bostad har man dessutom i praktiken fått betalt för att bo. Beslutet är långsiktigt och trots riskerna så tycker vi att det är bättre att köpa. Dock bör man ha marginaler och helst välbärgade föräldrar som kan stötta vid behov.

Bygger upp en buffert

Senare i karriären har man ganska betydande skulder på sin bostad. Inkomsterna är goda och är man anställd så bygger man dessutom upp en relativt god pension. I dagens läge kan man vara rätt så återhållsam med konsumtion och då blir det pengar över. Förslaget är att man bygger upp en buffert som motsvarar ca sex månadslöner och att den i dagens läge sätts in på konto eller placeras i relativt riskfri obligationsfond innehållande helst korta statsobligationer. Om någon rik arvtant har kilat runt hörnet bör arvet gå till att betala av skulder. Betänk att amortering är en helt riskfri placering med en avkastning som motsvarar låneräntan, ganska svårslaget idag. När skulderna är slutamorterade är det dags att tänka på pensionen och man kan då fundera på någon ytterligare pensionsförsäkring.

Pengarna på banken eller korta räntor

Vad gör då den välbärgade pensionären. Först kan man börja med att ställa in sina  pensionsförsäkringar för utbetalning till det man blir 100 år. Med undantag för det gångna pandemiåret så ökar medelåldern. Allt annat kapital kan man lägga i händerna på en kapitalförvaltare men betänk att dessa sannolikt helst vill placera pengarna i aktiefonder eftersom de tjänar mest pengar på just aktiefonder. I dagens riskfyllda läge tycker vi att det är bättre att ha pengarna på konto eller i en kort obligationsfond. Vad gäller konto bör man tänka på att insättargarantin uppgår till ca 1 milj kr per person och bank. De stora bankerna ger inte någon ränta. Det finns alternativ som ger ränta men där bör man se upp med alternativens kreditvärdighet. Själv har jag mina pengar i en liten solid fristående sparbank som ger 0,3 %. Pensionären bör också se om sina pensionsförsäkringar. Vissa försäkringar kan man själv påverka och då är det lämpligt att i dagsläget växla över till korta obligationsfonder.

Tråkigt att investera i lågkonjunktur

Vår strategi för hur man kan investera i lågkonjunktur är ju ganska tråkig och därför tycker jag att man redan från början kan avsätta ett mindre belopp till en aktieportfölj. Det piggar upp och man lär sig mycket på kuppen. När den djupa lågkonjunkturen sedan är över så skattar man sig glad åt sin tråkighet. När botten är nådd så inser man att Cash is King och då följer en ny uppgång på tillgångsmarknaderna och festen kan börja på nytt. Disclaimer: Ovanstående är funderingar och inte några rekommendationer.

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.