Analys av Essity, ett kontracykliskt bolag

Analys av Essity 2 – konjunkturokänsligt eller kontracykliskt, eller både och?

Vi fick ett inspel på vår analys av Essity från Björn Björnsson: ” I min värld är inte Essity kontracykliskt, snarare helt konjunkturokänsligt. Viktigaste parametern tycker jag nog är massapriset som inte brukar vara synkat med deras egna priser. Men, dina slutsatser tycker jag är helt rätt……”

Jag håller med Björn beträffande Essitys försäljning. Den är sannolikt konjunkturokänslig. Efterfrågan på toapapper, blöjor o d påverkas nog inte av konjunkturen. Däremot är antagligen Essitys resultat och därmed troligtvis börskursen kontracyklisk. I lågkonjunkturen faller priset på pappersmassa som är en betydande insatsvara för Essity. Vi visade i ett exempel i förra krönikan att resultatet skulle kunna förbättras med 35 % om massapriset föll med 30 %. En joker är dock dollarkursen som kan sticka iväg uppåt. Och om Essity möter väsentligt lägre kostnader så blir det tuffa prisförhandlingar med kunderna.

Priset på barrmassa låg i september 2021 på drygt 1375 USD/ton (Källa: www.foex.fi) vilket dessutom var all-time high. För fem år sedan låg motsvarande pris på 800 och för tio år sedan på 1000. För 20 år sedan på nästan 400. Betänker man den historiska volatiliteten så blir vårt exempel ganska realistiskt. Returfibrer och energi är andra insatsvaror, som också är starkt volatila, kommer sannolikt även att tala till Essitys fördel i lågkonjunkturen.

När börsen i allmänhet vänder neråt brukar man tala om sektorrotation och investerarna vänder sig till s k värdeaktier. Essity är sannolikt en s k värdeaktie dvs en aktie i ett bolag med beprövad affärsidé som tjänar pengar och som har en solid finansiell situation och som uppvisar en måttlig tillväxt. Till skillnad från tillväxtbolag som t ex Tesla och Uber med nya affärsidéer som räknar med att tjäna stora pengar i framtiden och som inte är särskilt solida och kräver ständig påfyllnad av aktiekapital.

Den kommande lågkonjunkturen kan mycket väl även präglas av inflation och vi får då stagflation dvs både stagnation och inflation som vi hade på 70-talet. I decennier med inflation som på 1940-, 1970- och 1980-talen har s k  värdeaktier slagit tillväxtaktier och i tider med deflation som under 1930-, 1990- och 2010-talen har tillväxtaktier varit vinnande (WSJ 21-10-27).

Analysen av Essity ger vid handen att förmodligen är bolagets försäljning konjunkturokänslig. Och börskursen är sannolikt kontracyklisk dvs det föreligger en svag alternativt negativ korrelation mellan Essitys börskurs och den allmänna kursutvecklingen. Min slutsats blir att givet vi får en lågkonjunktur, som sannolikt även präglas av inflation, kommer Essitys aktie vara en vinnare.

Men sedan komplicerar pandemin bilden.  Under pandemins första år föll priset på pappersmassa från 1200 till 800 för att sedan stiga till 1375. Om pandemin klingar av kan vi tro dylik påverkan försvinner.

Klimatet kan även stöka till det rejält för Essity. Det man hör om koldioxidutsläppen är ju bara en halvsanning. Det är korrekt att Sverige släpper ut ca 50 milj ton koldioxid som emanerar från fossila bränslen. Vad det talas tyst om är att lika mycket utsläpp kommer från biobränslen varav ca 15 milj ton kommer från landets massafabriker (Källa: DN 21-04-16). För dessa utsläpp krävs inte några utsläppsrätter och ej heller betalar massafabrikerna koldioxidskatt. Men detta är som att svära i kyrkan.

Antag att beslutfattarna tar till sig informationen om utsläppen från biobränslen då kommer sannolikt massafabrikerna att beslås med skatter. Konsekvensen blir att Essity kommer att få högre råvarukostnader även i lågkonjunkturen. Denna fråga är dock lite utanför dagens tema och vår ambition är att återkomma om halvsanningarna om koldioxidutsläppen.

Disclaimer: I denna fortsatta analys av Essity reflekterar jag enbart. Jag har kollat och dubbelkollat informationen men ansvarar inte för eventuella felaktigheter och lämnar ej heller några som helst rekommendationer. Källor: Dagens Nyheter och Wall Street Journal.

21-10-31

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.