Alfa Laval

Alfa Laval – en vinnare?

När världens investerare har förstått vilken potential Alfa Laval har så kommer vi sannolikt att se en rejäl uppvärdering av bolaget. Det är lätt att förknippa bolaget med miljö, energieffektivisering och matproduktion.

För den äldre generationen som har vuxit upp i agrara miljöer framkallar Alfa Laval nostalgiska känslor. Senior kommer ihåg hur hans mormor på sin gård separerade grädden från mjölken med en handseparator från det företag som då hette Separator och som nu heter Alfa Laval. Redan 1877 hade Gustaf de Laval uppfunnit separatorn som vid högt varvtal i ett kärl med hjälp av centrifugalkraften pressar ut den tyngre mjölken åt sidorna. Grädden, som är lättare, stannar kvar i mitten och kan därmed separeras. Denna uppfinning är fortfarande grunden för ett antal olika högteknologiska produkter från Alfa Laval.

Gustaf de Laval
Gustaf de Laval, bild: Wikipedia

Alfa Laval säger sig vara världsledande inom tre nyckelteknologier; värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företaget renar, förädlar och återanvänder material och naturresurser och bidrar till energieffektivisering, värmeöverföring, återvinning samt mindre utsläpp. Ett utpräglat miljöföretag som är väl positionerat för världens megatrender.

Inom värmeöverföring är värmeväxeln företagets paradprodukt. Värmeväxeln överför värme eller kyla från en vätska till en annan. En värmeväxel kan du hitta i en fastighet eller i en industriell process. För en lekman är en applikation lätt att förstå: I en stad distribuerar ett omfattande fjärrvärmesystem varmt vatten till olika fastigheter. I varje ansluten fastighet växlar värmen med hjälp av en värmeväxlare över till fastighetens varmvattensystem.

Inom separering är separatorn den klassiska produkten. Utöver att separera grädden från mjölken förekommer det bl a inom livsmedelsindustrin en uppsjö av processer i vilka partiklar blir separerade från den övriga vätskan eller gasen.

Inom flödeshantering har företaget ett stort antal produkter som t ex pumpar och ventiler som transporterar och reglerar vätskor och andra produktflöden.

Det tre olika teknologierna kommer till användning i de tre olika affärsdivisoner – energi, marin samt livsmedel och vatten – som företaget är organiserat i. Varje division utgör vad gäller försäljning ungefär en tredjedel av helheten.

Inom affärsdivisionen energi erbjuder företaget lösningar för energieffektivitet inom bl a datacenters, förnybar energi, uppvärmning, ventilation, kylning, olja- och gasutvinning, raffinaderi, petrokemi och kraftgenerering.

Inom affärsdivisionen marin erbjuder företaget lösningar till rederier, varv och tillverkare av båtmotorer samt till företag inom olja- och gasutvinning. Exempel på erbjudanden är avgasrening av båtmotorer och rening av barlastvatten.

Inom affärsdivisionen livsmedel och vatten erbjuder företaget produkter och system inom livsmedel, läkemedel, biotech, bryggeri, mejeri och vattenrening.

Alfa Laval är ett världsomfattande företag med nästan 18 000 anställda. Stort men inte större än att det kan växa en hel del. 2021 uppgick försäljningen till ca 46 och faktureringen till ca 41 miljarder kr. Försäljningen under de tre första kvartalen 2022 uppgick ca 43 och faktureringen till ca 36 miljarder kr vilket är 26 respektive 22 % bättre än motsvarande period föregående år.  Det är således helt tydligt att volymerna ökar kraftigt samtidigt som försäljningen kraftigt överstiger faktureringen vilket i sin tur innebär att orderstocken i slutet av kvartal 3 2022 hade ökat till 38 miljarder kr.

Resultatet under de tre första kvartalen 2022 ökar dock enbart med 11,5 %. Man kan kanske anta att företaget pga. av tidigare tecknade kontrakt inte fullt ut har kompenserat för stigande kostnader, vilket man sannolikt kommer att reparera. Sannolikt kan man nog därmed räkna med resultatförbättringar som den aktuella volymökningen ytterligare förstärker. Bra är också att ca 30 % av faktureringen avser service som i regel har högre marginaler och är mindre konjunkturkänslig. Vad som känns riskfyllt är dock att företaget har en stor försäljning i Kina.

Värderingen av företaget motsvarar ett PE-tal uppgående till nästan 27 gånger vinsten (DI 22-12-09) vilket får anses vara rätt så högt. Förbättrat resultat kommer dock vid oförändrad kurs att justera PE-talet nedåt.          

Familjen Rausing är dominerande ägare (ca 30 % via Tetra Laval) och är representerad med två familjemedlemmar i styrelsen. Vi uppskattar ägare av kött och blod och i övrigt hittar du ett helt koppel av pensionsfonder och fondbolag på ägarlistan. Det senare tyder på att flera professionella bedömare har gjort en positiv bedömning av bolaget.

Styrelsen förefaller välmeriterad och ordföranden äger själv en betydande aktiepost. Vi gillar också att VD är en stor aktieägare.  Dock har styrelsen några medlemmar som fegar och som inte har några eller enbart några få aktier. Bland de ledande befattningshavarna har få några större aktieposter. Vi uppskattar dock att chefen för Food & Water har tankat rejält med aktier. CFO:n och chefen för Global Sales & Services har också satsat rejält med privata medel. Vi noterar också att några insiders inte har sålt under året utan istället har några köpt mindre poster. En köpsignal, som vid saknar, är dock att en eller flera styrelsemedlemmar och andra insiders köper.

Vi hävdar ju att en VD har en avgörande betydelse för sitt företags framgång. Börskursen är den slutgiltiga måttstocken på hur det går. För en utomstående är det näst intill omöjligt att bedöma en VD:s kvaliteter. Våra erfarenheter säger dock att han man varit framgångsrik under flera år så fortsätter man i regel på denna bana. Tom Erixon, företagets VD sedan 2016, har skapat värden och kursen har stigit 170 % under hans VD-tid. Stockholmsbörsen (OMXSPI) steg under motsvarande tid 70 % och därmed får Tom Erixon ”väl godkänt”. Lite skeptiska är vi dock till att han är jurist och inte civilingenjör men det kanske inte är så dumt att vara icke-tekniker i ett teknikföretag.

Vi gräver lite djupare i Tom Erixons bakgrund. Han kom från stålföretaget Ovako där han hade varit koncernchef. Riskkapitalbolaget Triton hade förvärvat Ovako 2011, som då var i kris, för ca 1 miljard kr. Två år efter Tom slutade förvärvade Nippon Steel företaget för antagligen 10 miljarder kr. Vi har inte full koll på historiebeskrivningen men sannolikt kan man relatera mycket av denna värdestegring till Tom Erixon. Detta är sannolikt korrekt och för det får han ”mycket väl godkänt”. Alfa Laval hade troligen också mycket goda referensera på honom eftersom han och den tidigare VD:n hade jobbar ihop på Sandvik. Då det blev känt att Tom Erixon skulle bli VD för Alfa Laval blev han hyllad för sina insatser i både Ovako och Sandvik (DI 15-11-11). Han har således en framgångsrik karriär både inom Sandvik, Ovako och hittills inom Alfa Laval och därmed ställer vi prognosen att han kommer att föra Alfa Laval mot nya höjder.

Alfa Laval är högst sannolikt en aktie vi kommer att köpa när vi har ytterligare en nedgång på börsen bakom oss. Nästan hela företaget är exponerat för ökad efterfrågan beroende på klimatförändringarna. Ägarmässigt är företaget väl förankrat hos ägare av kött och blod. VD:n har ett omvittnat gott renommé och har redan överpresterat beträffande börskursen.

Som vanligt vill vi understryka att vi enbart reflekterar och lämnar inte några som helst rekommendationer.

Noterat i veckan

Entreprenörsprofessorn Bengt Johannisson, som är en av våra läsare, har kommit ut med en ny bok; ”50 nyanser av entreprenörskap”. En spännande julklapp till entreprenörer som förklarar varför de är som de är och till andra som vill upptäcka entreprenörskapet inom sig. Det finns många nyanser.

Vi läser återkommande om ett fenomen som gör att vi även denna vecka måste utfärda en orosanmälan. Andelsinnehavare börjar begära inlösen av sina fondandelar i en större fastighetsfond som förvaltas av Blackstone, en av världens förmögenhetsförvaltare. Problemet är att Blackstone vägrar att köpa tillbaka andelar i den takt som deras kunder vill. Fonden som värderas till 69 miljarder dollar är naturligvis högt belånad och har problem med sin likviditet. Det finns även andra fonder med liknande bekymmer (WSJ 22-12-07). Vi får otäcka associationer till historiska bankrusningar och fastighetskriser.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

Vill du läsa förra veckans kommentarer? Klicka här.

22-12-10 No 50

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

1 reaktion på ”Alfa Laval – en vinnare?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.