Analys av Surgical Science

Analys av Surgical Science

Antag att du hamnar på operationsbordet. Då vill du att kirurgen eller den robot som kirurgen manövrerar kan sin sak. Vårdskador är idag ett stort problem. Surgical Science gör att din operation blir förstklassig.

Vilka är Surgical Science?

För mer än 20 år sedan började Surgical Science att utveckla operationssimulatorer som möjliggör för kirurgen att träna upp sin förmåga i en simulator innan hen ger sig på patienter av kött och blod. Utvecklingen har drivit kirurgin framåt och under de senaste decennierna har titthålskirurgin blivit allt vanligare. Nu kommer operationsrobotar på bred front och kirurgen kan nu sitta vid sin dator, kanske på andra sidan jordklotet, och manövrera en robot som i praktiken utför operationen.

Vad gör Surgical Science?

Företaget har två affärsområden: Educational Products och Industry/OEM. Den totala omsättningen uppgick 2022 till 803 milj kr och justerad EBIT (resultatet efter alla rörelsekostnader men före finansnetto och skatter) uppgick 2022 till 186 milj kr! Inom Educational Products, som 2022 omsatte 508 milj kr, säljer man simulatorer med tillhörande utbildningsprogram till sjukhus världen över. Inom Industry/OEM, som 2022 omsatte 295 milj kr, säljer man simuleringsmjukvara som robot- och instrumenttillverkare bygger in i sina produkter.

Inom Educational Products kommer intäkterna från enskilda order men tillhörande eftermarknad för bl a uppdateringar av mjukvaran. Inom Industry/OEM kommer intäkterna från främst licenser som robot- och instrumentleverantörerna kontinuerligt betalar för att man får använda mjukvaran från Surgical Science. Båda affärsområdena har god lönsamhet och god tillväxt. På sikt bedömer man att Industry/OEM har en särskilt stor tillväxtpotential.

LÄS MER: Bolagsanalyser

Börskursen och nyckeltal enligt analysen

2017 blev Surgical Science börsnoterat. Introduktionskursen (omräknad med hänsyn till emissioner) låg då på 7 kr och i fredags slutade kursen på 169 kr. En kurstillväxt på mer än 1000 % på fem år och då har kursen ändå fallit från toppnoteringen på drygt 300 kr för drygt ett år sedan. Bolagets värdering uppgår just nu till 46 gånger vinsten. En hög värdering men inte ovanlig för ett bolag med god lönsamhet och starkt tillväxt.

Siffrorna de senaste tre år illustrerar utvecklingen:

202020212022
Försäljning105367803
Justerad EBIT2469186
Antal anställda61209243

Organisk utveckling och företagsförvärv förklarar den starka tillväxten. Den organiska tillväxten uppgick 2022 till 34 % och justerar man för fördelaktiga valutor hamnar den organiska tillväxten på 21 %. Surgical Science förvärvade 2021 två strategiskt viktiga företag: Amerikanska Mimic inom robotteknik och israeliska Simbionix med verksamhet inom båda affärsområdena. Mimic med 26 anställda breddar kundbasen inom robotteknik i USA. Simbionix med 120 anställda var den främsta konkurrenten och tillför teknologi inom flera applikationsområden.

Grunden för den långsiktiga utvecklingen är satsningar på utveckling av företagets erbjudande. Därmed gillar vi att företaget satsar 22 % av omsättningen på forskning och utveckling. Ytterligare ett plus är att större delen av kostnaderna för forskning och utveckling blir föremål för kostnadsbokföring och drar således ner resultatet

LÄS MER: Krönikor

Analys – Surgical Science satsar på fortsatt stark organisk tillväxt

Surgical Science satsar på fortsatt stark organisk tillväxt och på ytterligare företagsförvärv. Målen är mycket högt satta. 2026 ska man omsätta 1 500 milj kr och ha en justerad EBIT som uppgår till 600 milj kr. Den accelererade lönsamheten ska man nå genom att starkt expandera Industry/OEM som med sina licensintäkter har en mycket god lönsamhet. Därtill räknar man med att rörelsekostnaderna inte kommer att öka i samma takt som intäkterna. I det fall företaget uppnår sina mål är kurspotentialen stor.

Vi vill att de företag som vi investerar i ska ha ledning och styrelseledamöter med betydande aktieägande i sina bolag. I Surgical Science är verkligen så fallet. VD har en större aktiepost och tre styrelseledamöter har betydande ägande i bolaget. Ägarstrukturen blir ännu starkare av att Swedbanks och Handelsbankens fonder samt Fjärde AP-fonden är tunga ägare.

Företaget har inte några långa skulder och har ca 400 milj kr i kassan. Därmed är man rustad för ytterligare förvärv. Men ändå kommer sannolikt förvärven att kräva nyemissioner och därmed är det viktigt med kapitalstarka ägare.

Surgical Science är så spännande att vi är frestade att omedelbart trycka på köpknappen men den befarade allmänna börsnedgången hejdar oss.

Som vanligt vill vi påminna om att vi lämnar inte några som helst rekommendationer varken vad gäller köp eller försäljning av aktier. Som grund för den här analysen ligger årsredovisningen för 2021, årsrapporten för 2022 och information på företagets web-sida. Vi har även haft ett samtal med företagets CFO.

LÄS MER: Att leva med inflation

Noterat i veckan

H&M steg ca 20 % i veckan efter presentation av deras senaste rapport. Dagens Industri skriver på sin första sida i fredags att ”Analytikerkåren förväntade sig en dryg miljard i rörelseförlust och fick istället en vinst på 725 miljoner”. Privatspanarna tryckte vilt på köpknappen medan proffsen sannolikt tryckte på säljknappen. I själva verket gjorde bolaget en rörelseförlust som man knådade om till vinst genom en uppvärdering av ett intressebolag. Bolaget går dåligt och har sannolikt en otidsenlig affärsidé. Inte så överraskande att man då ägnar sig åt kreativ bokföring. För detta får man dessutom applåder från landets ledande affärstidning. För vår egen del står HM inte på köplistan och hade vi haft några HM-aktier just nu så skulle vi passat på att sälja.

Det är särskilt populärt med kreativ bokföring även i vissa banker. Credit Suisse, som vi varnade för i höstas, är det senaste exemplet. Men man kan kanske hitta fler. Den amerikanska banken Charles Schwab har passat på att omklassificera vissa poster i sin balansräkning (läs långa statsobligationer) för att därmed slippa att visa orealiserade förluster. Ganska fiffigt och reglerande myndigheter har inte några invändningar. Charles Schwab har omklassificerat obligationer för 189 miljarder dollar. I slutet av förra året uppgick orealiserade förluster till 14 miljarder dollar på dessa obligationer vilket motsvarar 39 % av det egna kapitalet. (WSJ 23-03-30). Obligationskurserna har sjunkit ytterligare under 2023 och de orealiserade förlusterna har stigit motsvarande. Detta håller så länge insättarna inte tar ut sina pengar. För vår egen del skulle vi inte sätta en dollar i Charles Schwab och hade vi några pengar i banken så skulle vi ta ut dem illa kvickt.

Om du inte redan gör det så kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

23-04-02 Nr 14

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

2 reaktioner på ”Analys av Surgical Science”

 1. Per Hörnfeldt

  Tycker om vad som driver tillväxten i Surgical dvs mer och mer robotkirurgi.Jag har dock föredragit att satsa på Mentice i samma bransch.Har inte riktigt nått break-even men tror att får se skalfördelar genom fortsatt stark tillväxt.2023 borde bli bättre med en rekordstor orderbok i ryggsäcken.Till något annat som jag följer med stort intresse nämligen statistik över penningmängden i Sverige.Den kraftiga inbromsningen fortsätter i februari.M1 minskade 5,5 y/y och M3 det bredare måttet ökade med 0,5 % y/y.Det indikerar kanske att vi går in i en riktigt svag konjunktur.Men när verker det ut i en fallande inflationstakt.Min bästa gissning är 6-8 månader från nu.

  1. Nils-Åke Thulin

   Vi håller med. Mentice är mycket intressant. God tillväxt och på väg mot lönsamhet. Vi studerar mer på djupet och återkommer.
   Bra att du följet penningmängden. Minskande penningmängd förebådar börsfall. Ska se om vi hittar några grafer som belägger detta samband.
   Nils-Åke

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.