Att leva med inflation

Att leva med inflation

En inflation på kanske 5 % får vi lära oss att leva med. Turbulensen på finansmarknaderna kommer sannolikt att fortsätta vilket gör att centralbankerna kommer att bli mer försiktiga med sina räntehöjningar.

Hur ska jag som privatperson agera för att väl ta hand om mina besparingar? För den intresserade har vi kryddat fotnötterna lite extra den här gången.

Under de femtio senaste åren har det verkligen visat sig att det har lönat sig att äga aktier och inte minst fast egendom. De som med generösa räntebidrag från staten har lånat för att köpa sin bostad har varit stora vinnare. Trots börsens upp- och nedgångar har även aktieägarna varit vinnare. Svensson har blivit förmögen. Förlorarna har varit de som bott i hyreslägenhet och i övrigt inte varit så sparsamma. Så uppstår ekonomisk ojämlikhet.

Svensson Svensson

Svensson sitter nu med sin bostad, sin sommarbostad, pengar på banken och har förhoppningsvis just nu inte några aktier. Priserna på bostäder går upp och ner och dem kan vi inte handla med som med aktier. Men pengarna på banken. Ska de stå där och ruttna? I bästa fall får du 2,5 % i ränta men samtidigt är inflationen 9,4 % vilket innebär en real förlust med -6,9 %.

Själva har vi dragit slutsatsen att just nu är det bättre att pengarna står på banken och ruttnar. I våra PPM-fonder och i andra pensionsfonder, som vi själva kan påverka, har vi valt räntefonder med korta obligationer. Fonder med långa obligationer har vi, till skillnad från Alecta, aktat oss för eftersom vi, till skillnad från Alecta, förstått vilken risk vi så fall skulle exponerat oss för.

Tyvärr bedömer vi att alternativen till banktillgodohavanden och korta räntefonder är ännu sämre. Hellre -6,9 % än -30 % eller kanske rent av -50 %. Betänk att den japanska börsen sjönk med nästan 80 % med start i början av 90-talet. Den har ännu inte återhämtat sig.

Yieldkurvan

Vart vi än vänder oss så blinkar varningslamporna rött: Överbelånade fastigheter i Sverige, italienska banker som är överfulla med långa obligationer, med Italien kan hela euron komma i gungning, efterbörden från Credit Suisse i form av s.k. AT1-obligationer1), andra banker som har gjort dåliga affärer, konkursmässiga kinesiska bostadsutvecklare, negativ yieldkurva, stigande guldpris, japanska Softbank, indiska Adani2), Blackstones märkliga fastighetsaffärer3), övervärderade Tesla, skuldtyngda Twitter, hypade Bitcoin, amerikanskt skuldtak och för att inte tala om geopolitiska otäckerheter. Visst är vi dysterkvistar men den enda uppsida vi kan hitta just nu är tyvärr vapenindustrin.

Finansiella olyckor

Vi har ju länge varnat för finansiella olyckor och vi har nu haft bl a brittiska pensionsfonder som fällde en premiärminister, Silicon Valley Bank som kom på obestånd och Credit Suisse som nådde vägs ände. De två förstnämnda olyckorna hade de flesta inte en aning om. Den sistnämnda varnade vi för redan under hösten. De kommande olyckorna kommer vi sannolikt inte att ha någon aning om heller. Problemet är att vi som de flesta försöker tänka rationellt. Verkligheten är dock ofta inte så rationell och pengar har en förmåga att vrida om huvudet på människor. Inte enbart korruption fördunklar omdömet utan vi har även hört att vinprovningar i Kalifornien kan avtrubba. Och en pensionsförvaltare är ju bara en människa.

Slutsatsen är att vi bidar vår tid. Synd bara att våra bostäder faller i pris med kanske 20 % och egentligen under två år med 35 % om vi justerar för inflationen. Men vi ska ju bo någonstans. Vad gäller våra pengar på banken laddar vi för att placera dem. Efter den stora nedgången som vi tror kommer under året så ska vi vara beredda att slå till.

Fler bolagsanalyser

Vi gör våra bolagsanalyser och sätter upp intressanta köpkandidater på observationslistan. På den står just nu AcadeMedia, Alfa Laval, Cellavision, Essity och Nibe. Vi siktar på att ha minst 10 bolag på listan och återkommer med fler analyser. Har du förslag så är du välkommen. Vi ser gärna bolag som blir gynnade av megatrender typ energi, klimat, automation, IT, AI, demografi, deglobalisering etc. Långa obligationer kvalar också in på vår observationslista och det blir nog en särskilt krönika om dylika värdepapper.

Notera att vi i vanlig ordning inte lämnar några som helst råd beträffande köp eller försäljning av finansiella instrument eller andra tillgångar.

Till slut. Affärsvärlden lär oss det senaste inom finanslingot. Om du har gjort dåliga affärer kan du be din centralbank att suissa några miljarder.

Om du inte redan gör det så kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

Vill du läsa förra veckans kommentarer? Klicka här.

Fredrik lämnar med sin bakgrund från fastighetsbranschen några intressanta reflektioner om vår spekulationsekonomi.

23-03-26 Nr 13

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

1) Credit Suisse hade bl a finansierat sig med AT1- obligationer, totalt 17 miljarder usd. AT1 står för Additional Tier One och är en obligation som vid en konkurs bland alla obligationsinnehavare har allra lägsta prioritet. Bankerna får därför räkna in dem i sin kapitalbuffert (Tier One) som reglerande myndigheter kräver att man ska ha. Innehavarna av AT1-obligationerna bär därmed efter aktieägarna den största risken i banken och erhåller en ganska bra ränta för besväret. Reglerna i EU och UK (FT 23-03-23) säger att vid en konkurs förlorar aktieägarna först sina pengar och därefter innehavare av AT1-obligationer och till sist andra obligationsinnehavare och fordringsägare.

När UBS tog över Credit Suisse häromhelgen gick aktieägarna i Credit Suisse inte lottlösa utan fick som betalning aktier i UBS. Innehavarna av AT1-obligationer, redan hårt prövade pensionsfonder och andra investerare, förlorade dock alla sina pengar, totalt 17 miljarder usd. Schweiz är ju inte med i EU och rundade därmed de regler som gäller på annat håll i Europa. I Schweiz kunde man göra detta eftersom man under helgen mellan skål och vägg stiftade nya lagar som möjliggjorde hela upplägget. Inte särskilt snyggt och inte särskilt rättssäkert. Vi räknar med efterdyningar.

Blankarna har redan fått vittring på UBS (DI 23-03-19). Och för att blidka ilskna investerare köper banken just nu tillbaka de AT1-obligationer som de nyligen själva har givit ut (DI 23-03-23). Därmed binder de ris åt egen rygg. De stänger en viktig finansieringskälla och gör sig själva mer sårbara.

UBS blir nu världens fjärde största bank med 120 000 anställda och 5 000 miljarder usd (=mer än 7 gånger Schweiz BNP) under förvaltning (FT 23-03-23). Credit Suisse var ”too big to fail” och UBS blir kanske nu “too big to bail”. Man ska betänka att UBS hamnade på obestånd i samband med Lehmankrisen och den schweiziska staten var då tvungen att rädda banken. Ränderna går nog inte ur så lätt och vi gör oss inte några illusioner. Om vi vore investerare och hade pengar i UBS idag så skulle vi ta ut dem och placera dem någon annanstans. Risken är stor att det förekommer andra som resonerar likadant.

2) Se under Noterat i veckan i krönikan Inflationen driver räntorna uppåt

3) Se under Noterat i veckan i krönikan Alfa Laval – en vinnare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.