analys av TOMRA

Analys av TOMRA – helt rätt i tiden

Norska TOMRA levererar teknologi för återvinning av plast och annat som påverkar vår miljö. Företaget är en framgångssaga som startade för 50 år sedan och det är långt till sagans slut. TOMRA rider på en megatrend som kommer att accelerera. Återvinning av olika typer av material kommer bli en överlevnadsfråga för mänskligheten. Sist i krönikan: några kommentarer kring räntorna. 

TOMRA har drygt 5 000 medarbetare verksamma inom tre olika divisioner: 

Collection levererar teknologi för pant av plastflaskor och aluminiumburkar.

Recycling levererar teknologi för sortering och återvinning av alla typer avfall, men främst metall- och plastavfall.

Food levererar teknologi för sortering av bl a livsmedel typ potatis och ärtor.

TOMRA drivs av det ökande behovet av återvinning. Vi producerar 1 400 miljarder dryckesförpackningar i främst plast och aluminium världen över.  Av dessa återvinner vi 45 miljarder enheter eller ca 3 %. Om vi verkligen menar allvar med återvinning har TOMRA en mycket stor potential. Vi håller inte för osannolikt att vi kommer att bli ställda inför akuta miljöhot och att vi blir tvingade att vidta många olika åtgärder bl a accelerera vår materialåtervinning.

2022 och 2021 uppgick TOMRAs omsättning och EBITA i miljoner NOK till följande:

OmsättningEBITA
2022202120222021
Collection6 1925 7389461 117
Recycling2 3761 881493414
Food3 6203 290344360
Overhead-158-122
Total12 18810 9091 6251 769

Vi ser att omsättningen ökade med nästan 12 % medan resultatet minskade med drygt 8 %. Således blev lönsamheten sämre trots ökad affärsverksamhet. Ledningen förklarar situationen med en utmanande försörjning av insatsvaror samt ökade kostnader. Tydligt är att man inte har lyckats höja priserna till kund i takt med kostnadsökningarna och man får nog beskriva 2022 som ett typiskt mellanår.

Analysens nyckeltal

Collection ökade sin omsättning 2022 med 8 % eller med 4 % om man justerar för valutaeffekterna. Resultatet minskade trots detta med 15 %. EBITA-marginalen uppgick till 15 %, en minskning från 19 % år 2021.

Recycling ökade sin omsättning 2022 med 26 %, även efter justering för valutor. Resultatet ökade med 19 %. EBITA-marginalen uppgick till 21 %, enbart en marginell minskning jämfört med 2021.

Food ökade omsättningen 2022 med 10 % eller med 5 % om man justerar för valutaeffekterna. Resultatet minskade med 4 % och EBITA-marginalen uppgick till 10 % vilket var en minskning från 11 % år 2021.

Vi konstateraer således att Collection, trots nedgången 2022, motsvarar drygt halva företaget och genererar mer än halva resultatet. Man får nog betrakta Food som den svagaste divisionen med låg och sjunkande resultatmarginal. Recycling framstår som den klart lysande stjärnan med ökande omsättning och med bibehållen resultatmarginal. Vi dyker lite djupare i de olika divisionerna.

Collection

Vi har sedan många år mött TOMRAs varumärke när vi har pantat våra plastflaskor och aluminiumburkar. Efterfrågan på TOMRAs returmaskiner drivs av lagstiftning och regleringar i olika länder. Man hittar TOMRAs maskiner i främst Norden, Tyskland, Canada, Australien samt i en handfull stater i USA. Totalt har TOMRA installerat 63 000 maskiner i Europa, 14 000 i USA och 8 000 i Asien/Pacific.  

EU har antagit The Singel Use Plastic Directive som har som målsättning att återvinning av plastflaskor ska uppgå till minst 90 % år 2029. Norden, Tyskland och Litauen har redan uppnått detta mål medan övriga Europa återstår. TOMRA påstår sig vara globalt ledande beträffande returmaskiner och har därmed en mycket stor marknadspotential inte minst med tanke på alla länder som idag inte har några högre ambitioner beträffande återvinning.

Från begynnelsen sålde TOMRA enskilda maskiner till olika livsmedelsaffärer och kan nu även erbjuda ett helt koncept där man tar hand om hela returhanteringen och debiterar kunden en fast månadsavgift. Det stora antalet maskiner världen över har också skapat en stor eftermarknad när maskinerna ska servas, försörjas med reserv- och förslitningsdelar och senare bli ersatta av nya mer moderna maskiner.

Recycling

Plastanvändningen är ett mycket stort och växande miljöproblem. Plastavfall hamnar idag ofta på soptippar, i havet eller kommer till användning som bränsle i värmekraftverk. Nestlé, Unilever, PepsiCo och Coca-Cola skapar mer än 7 miljoner ton plastavfall varje år. Ny lagstiftning för återvinning av plast tillkommer hela tiden världen över och stora globala företag gör egna återtaganden om återvinning.

TOMRA säljer kompletta sensor- och sorteringssystem för plaståtervinning och många andra typer avfall, som metall och trä och utforskar även andra material som textil. Input kan vara källsorterade eller blandade sopor. Återvunnen plast går till tillverkning av nya plastförpackningar. TOMRAs anläggningar kan även sortera ut särskilt intressanta fraktioner som har ett större ekonomiskt värde. 

Tekniken inom samtliga divisioner och särskilt inom Recycling är avancerad. Ett tiotal olika sensortekniker kommer till användning. Vi förstår att Recycling har en mycket intressant framtid. Marginalerna är goda men riskerna förefaller också vara större.

Food

Kundernas behov av automatisering och kvalitetsförbättring driver efterfrågan. Potatisarna, de gröna ärtorna, kiwifrukterna etc. ska ha ett enhetlig utseende, uppfylla vissa mått, inte ha några defekter etc. Med hjälp av avancerad sensorteknik hjälper TOMRA sina kunder att få en homogen produkt av hög kvalitet. 

Under perioden 2018-2022 har TOMRA ökat sin omsättning med 42 % och sitt operativa resultat med 35 %. Här får man dock vara lite försiktig eftersom den norska kronan samtidigt har blivit svagare kontra euron och dollarn. Å andra sidan räknar vi dock med att pandemin har påverkat negativt under de senaste tre åren.

Man har nu satt upp det ambitiösa målet att dubblera företagets omsättning under de närmaste fem åren. Detta ska ske genom att expandera på befintliga och nya marknader samtidigt som man ska utveckla tekniken, både befintlig och tangerande. Man uttrycker inte explicit att man ska expandera genom förvärv vilket dock den relativt låga skuldsättningen ger möjlighet till. Historien visar att man gjort ett antal strategiska företagsförvärv så man kan nog räkna med mer av det slaget.

Börsen och TOMRA

Börsnoterade investmentbolaget Latour äger drygt 20 % av aktierna och styrelsens ordförande och ytterligare en styrelseledamot kommer från Latour. Familjen Douglas är huvudägare i Latour och huvudägaren i TOMRA har därmed en högst professionell bakgrund. Dock tycker vi att samtliga externa styrelseledamöter fegar och har begränsade personliga aktieinnehav. Vi gillar dock att cheferna för Collection och Recycling har ganska betydande innehav och vi hoppas att även VD kommer att öka sitt ägande. 

Efter alla dessa lovord kommer vi till ett aber och det är värderingen. I skrivandets stund uppgår PE-talet till 54 vilket vi anser vara mycket högt. TOMRA röner således en mycket god uppskattning på marknaden  trots att kursen har gått ner ca 50 % sedan toppen i slutet av 2021.

I fredags kom rapporten för Q1 och den visar på en ökning av omsättning och EBITA med 17 % jämfört med det första kvartalet för ett år sedan. Dock ska man komma ihåg att den norska kronan, liksom den svenska, under året har sjunkit kraftigt vilket har påverkat siffrorna positivt. Ska värderingen på sikt kunna försvaras bör företaget visa kraftig tillväxt både vad gäller omsättning och resultat utan hjälp från en svag inhemsk valuta.

Analys av aktien

Eftersom vi bedömer att börsen står inför en kraftig nedgång, vilket vi nu har tyckt ganska länge, avvaktar vi med att köpa TOMRA. Vi adderar dock TOMRA till vår lista av favoriter som nu då består av Alfa Laval, AcadeMedia, CellaVision, Essity, Nibe, Surgical Science och TOMRA. Vår bedömning just nu är att vi är beredda att köpa aktier i samtliga dessa bolag när börsen har bottnat. 

TOMRAs årsredovisning för 2022 och kvartalrapportern för 2023:Q1 har varit våra huvudsakliga källa när vi skrivit denna krönika. Vi har också varit i kontakt med företagets IR-chef.

Som vanligt vill vi påminna om att vi lämnar inte några som helst rekommendationer varken vad gäller köp eller försäljning av aktier.

Noterat i veckan

Riksbanken beslutade om en höjning av styrräntan med 0,5 % till 3,5 %. Vi applåderar beslutet som vi finner helt korrekt. Några av våra läsare tycker att Riksbanken inte skulle ha höjt och menar att hushåll och småföretagare blir alltför drabbade. Vi har respekt för denna hållning men håller inte med och återkommer nästa vecka med argument samtidigt som vi håller fast vid vår bedömning att styrräntan kommer att toppa vid först 4,5 %.

Om du inte redan gör det så kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

23-04-30 Nr 18

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

2 reaktioner på ”Analys av TOMRA – helt rätt i tiden”

 1. Bengt Wellermark

  Tomra ligger som sagt rätt i tiden men börsen är tydligen lite tveksam. Kanske gör man en värdering av att verksamheten inte når upp till de höga målsättningarna?

  1. Nils-Åke Thulin

   PE-talet ligger på 54 och därmed är värderingen redan hög men den har varit ännu högre. Risk för ytterligare kursfall om börsen rent allmänt faller.
   Nils-Åke

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.