Våra 20 favoriter 

Hur ska det gå för Nibe och de andra favoriterna?

Man kan nog kalla Nibe en folkaktie och därmed riskerar kursen att påverkas av till synes irrationella faktorer. Frågan är nu om vi vågar köpa Nibe efter den brutala kursnedgång som bolaget har bakom sig. Eller kanske fortsätter nedgången. Vi kommenterar även två av våra andra 20 favoriter: Sectra och Storytel.

Vi har ju valt ut 20 bolag som är exponerade för globala utvecklingstrender. En gemensam nämnare är ofta de klimatförändringar som forskarna bedömer att vi står inför. Av någon anledning förefaller regeringar världen över stoppa huvudet i sanden och ägnar sig alltmer åt grönmålning. Vi tror dock klimatet talar sitt tydliga språk och att vi står inför historiska anpassningsprocesser.

Även om våra företag drabbas av tillfälliga motgångar beträffande efterfrågan på sina produkter så tror vi att klimatförändringarna på sikt kommer att skapa en stark efterfrågan. Sedan har vi de andra trenderna vad gäller digitaliseringen, demografin och försvaret. Men även här kan det komma förändringar som omkullkastar förutsättningarna.

Beträffande digitaliseringen så drar vi oss till minnes vad som hände under IT-krisen. Demografin är lite mer ödesbestämd och präglas av färre födda, färre yrkesverksamma och fler äldre. Inom försvaret kan dock förutsättningarna snabbt förändras.

Nedan finner du siffror och summariska kommentarer avseende tre av våra 20 favoriter (källa: di.se). Siffrorna baserar sig på kurserna 24-06-14. För varje bolag ger vi en kommentar och inledningsvis efter företagsnamnet anger vi:

  • börskurs
  • kursförändring i år uttryckt i procent
  • börsvärde i miljarder kronor
  • P/E-tal räknat som ovanstående kurs dividerad med nettovinsten per aktie enligt de fyra senast publicerade kvartalsrapporterna dvs Q2-Q4 2023 och Q1 2024

Nibe

47 kr, -33 %, 95 mdr kr, 36 ggr

Plötsligt minskade efterfrågan i årets första kvartal och återförsäljarnas lager blev överfulla vilket resulterade i att de inte beställde nya värmepumpar från Nibe. Börsen brukar ligga steget före och börskursen började falla redan i slutet av 2021 och har nu fallit med ca 65 %.

Bakgrunden är att den numera billiga gasen gör att investeringar i värmepumpar på kontinenten har kommit på skam. Enligt EHPA (European Heat Pump Association) så är det enbart i Sverige, Bulgarien och Bosnien som det entydigt är lönsamt att installera en värmepump.

I det första kvartalet i år minskade Nibes försäljning av värmepumpar med 25 % men även de andra affärsområdena, Värmeelement och Braskaminer, minskade. VD:n uttalar dock att ”…Under andra halvåret bedöms en successiv förbättring av efterfrågan ske…”.

Låt oss hålla oss till hur vinsten per aktie har utvecklats och kan komma att utvecklas framöver. 2023 var Nibes bästa år fram till dess och vinsten per aktie uppgick till 2,37 kronor. Det första kvartalet i år visade företaget ett operativt nollresultat eller förlust om man även tar med reserveringar för omstruktureringskostnader. Förlusten det första kvartalet uppgick till -42 öre per aktie.

Låt oss anta att företaget successivt kommer att återhämta sig under året.  Detta blir inte lätt med tanke på den svaga efterfrågan, den ökade konkurrensen, överkapaciteten i produktionen och Nibes påstådda bristande innovationskraft främst vad gäller digitaliseringen av värmepumpen. Men låt oss anta att man stegvis under året kommer tillbaka och att man det fjärde kvartalet kommer upp till ca 75 % av 2023 års lönsamhet. Vinsten per aktie blir då 45 öre det fjärde kvartalet.

Vi tror att vinsten per aktie under årets fyra kvartal skulle kunna utvecklas enligt följande: (-0,42) + 0,15 + 0,30 + 0,45=0,48. Det ger en vinst per aktie om 48 öre för hela 2024 och med dagens börskurs ett P/E-tal på ca 98 gånger. Med tanke på företagets situation en helt avskräckande nivå som enbart kan försvaras om ledningen helt övertygar om sin förmåga att vända bolaget.

Låt oss då titta på 2025. Anta att lönsamheten ligger kvar på 75 % av 2023 års nivå. Då blir vinsten per aktie 4×0,45=1,80. Med dagens börskurs blir då P/E talet 26. Inte så avskräckande men ändå högt om man tar med bolagets begränsade tillväxtutsikter på medellång sikt. Ett mer rimligt P/E-tal för ett dylikt bolag vore max 20 och det skulle i så fall förebåda ett kursfall om minst 23 %. Barclays har gjort en noggrann research och bedömer att efterfrågan kommer att vara dämpad framöver. De sätter riktkursen till 34 kronor och miljardärerna i Markaryd ryser.

Notera att vårt resonemang bygger på att ledningen lyckas med att vända bolagets lönsamhet. Skulle marknaden tveka i sin bedömning i detta avseende kan reaktionen bli mycket brutal och vi gissar att blankarna lurar i vassen. Vi tror dock på bolaget och vi räknar med att det kommer intressanta köptillfällen framöver. En folkaktie kan bjuda på oväntade överraskningar, både negativa och positiva.

Sectra

249 kr, +38 %, 48 mdr kr, 112 ggr

Företaget är pionjärer inom medicinsk bildhantering. Kort och gott handlar det om att digitalisera bilder och annan information. Det började med röntgenbilder och konceptet omfattar nu även vävnadsbedömningar. Man är marknadsledande i norra Europa och satsar stort på USA som för Sectra nästan är en jungfrulig marknad. En av våra läsare, tillika professor i radiologi, berättade för oss att sjukvården i USA är digitalt underutvecklad och nästan drunknar i all pappershantering.

Vi analyserade Sectra i maj och gjorde då en mycket positiv bedömning av företaget även om vi ställde oss skeptiska till företagets värdering. Sedan dess har kursen och värderingen fortsatt uppåt. Bokslutsrapporten för det brutna räkenskapsåret 2023/24 kom nyligen och är enbart ljuv musik. Omsättningen ökade med 26 % och orderingången med 34 %.

Nettoresultatet hängde inte riktigt med och ökade ”bara” med 14 %. Förklaringen ligger sannolikt i att man håller på att byta affärsmodell som gör att man lämnar modellen med licensförsäljning vilken innebär att man får betalt direkt. I stället siktar man nu på att ta ett större totalansvar och komplettera med tjänster under en längre tidsperiod vilket också innebär att faktureringen sprids ut under en längre period. En modell som benämns SaaS (Software as a Service). I längden ett vinnande koncept men som kortsiktigt kan innebära ett hack både i orderingång, omsättning och resultat.

Ett P/E-tal på 112 är extremt högt men inte helt avskräckande för ett företag i stark tillväxt och med god lönsamhet. Vi avvaktar med köp ändå. Betänk dock att om nettovinsten ökar med 20 % per år i tre år då halveras PE-talet vid oförändrad börskurs. Kanske kommer det något bakslag framöver och då är vi beredda att köpa in oss.

Storytel

54 kr, +34 %, 4 mdr kr, neg

När vi analyserade bolaget i mars kunde vi konstatera att bolaget under den relativt nyutnämnde VD:n hade genomfört en framgångsrik transformering. Börskursen hade stigit kraftigt men har sedan dess i princip inte rört på sig.

Just nu upplever vi att bolaget är en black box. Den tidigare styrelseordföranden har lämnat och VD:n har efter mindre än två år också lämnat. Vi frågar oss vad som händer i bolaget och avvaktar fortsatt utveckling. Vi är rädda för ett rejält kursfall alternativt ett uppköpserbjudande från till exempel Bonniers.

Ja, detta var vad vi orkade med den här veckan vad gäller bolagskommentarer. Följande bolag återstår att kommentera: Surgical Science, Sweco, TOMRA och XVIVO Perfusion. Vi återkommer.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här. 

24-06-16 Nr 24

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.