Våra 20 favoriter 

Våra 20 favoriter, fortsättning

Varje tid har sina möjligheter och vi ser nu en historisk möjlighet när den sannolikt kommande börsnedgången är avklarad. Vi är då klara med vår analys av vilka bolag vi är beredda att köpa in oss i. I förra krönikan kunde du läsa om 10 sådana och här kommer ytterligare 4 favoriter plus kommentarer beträffande BioArctic som vi behandlade redan i förra krönikan.

Vi har tidigare klargjort vad som har påverkat vårt urval och här kommer ytterligare några sådana överväganden. Bolagen ska inte vara allt för stora. Några är dock rätt stora men tillhör inte de allra största. Tanken bakom är att små bolag har bättre förutsättningar att växa än stora. Alla bolagen kan också bli föremål för uppköp och kan då snabbt berika sina aktieägare.

Vi har naturligtvis påverkats av vår egen subjektiva uppfattning och flera av bolagen har vi tagit med efter förslag från våra läsare. Vi är öppna för att ta med fler bolag men då bör vi helst ta bort något av de andra 20 på listan. Redan 20 är på gränsen till för många man kan hålla reda på.

Nedan finner du en summarisk genomgång av 4 av de resterande 10 bolagen. Siffrorna baserar sig på kurserna 24-05-31. För varje bolag ger vi en kort kommentar och efter företagsnamnet anger vi (källa OMX och DI):

  • Börskurs
  • Kursförändring i år uttryckt i procent
  • Börsvärde i miljarder kronor
  • P/E-tal räknat som ovanstående kurs dividerad med nettovinsten per aktie enligt de fyra senast publicerade kvartalsrapporterna dvs Q2-Q4 2023 och Q1 2024

Invisio

265 kr, +35 %, 12 mdr kr, 78 ggr

Försvarsmakter, men även brandskydd och polis världen över, är företagets främsta kunder. Invisio är en produkt av det danska ljudklustret och erbjuder produkter som möjliggör en god kommunikation med främst avancerade headsets mellan soldater ute i fält och som samtidigt skapar ett effektivt hörselskydd för den enskilde soldaten. Invisio håller nu också på att rejält skala upp systemen för att även möjliggöra kommunikation, så kallad intercom, när en grupp soldater bordar ett fordon till exempel en helikopter och kopplar upp sig på fordonets kommunikationssystem.

Omsättningen uppgick 2023 till dryga 1 200 miljoner kronor vilket var en ökning med nästan 60 % jämfört med året innan. Nettovinsten ökade med ca 300 %. Det första kvartalet i år uppvisade inte samma starka tillväxt men ledningen andas stor optimism inför resten av året. Värderingen blir därefter och det gäller nu att bolaget levererar. I det fall vinsten ökar med 20 % per år i tre år, vilket är företagets målsättning, så sjunker värderingen med nuvarande kurs till 45 gånger vinsten. Vi köpte Invisio för en tid sedan och har så här långt inte blivit besvikna. Sannolika triggers är nya stora beställningar av intecomlösningar och framgångar i större upphandlingar under hösten.

Mentice

27 kr, -43 %, 0,7 mdr kr, neg PE

Minimalinvasiv kirurgi kommer allt mer. Ett exempel är att man via ljumsken för en kateter försedd med ett verktyg in i en blodåder och kan därmed installera till exempel en pacemaker i hjärtat eller byta ut en hjärtklaff. Hela processen styrs med röntgenbaserad bildåtergivning. Mentice levererar simuleringsutrustning med vars hjälp kirurgerna kan träna sig. Kunderna är ofta sjukhus eller leverantörer av verktyg enligt ovan.

Omsättningen 2023 motsvarade inte riktigt våra förväntningar och hamnade på 273 milj kronor vilket ändå var en ökning med drygt 25 %. Nettovinsten var ungefär plus minus noll vilket också var lägre än våra förväntningar. Omsättningen det första kvartalet 2024 hamnade på 45 miljoner kronor vilket var klart under våra förväntningar vilket resultatet också var. Företaget förefaller vara inne i en tillfällig svacka, vilket illustreras av kursnedgången, men VD, som nu går i pension, hävdar att tillväxten kommer att ligga på 20-30 % framöver. Det är upp till bevis.

Munters

228 kr, +39 %, 42 mdr kr, 53 ggr

En svensk klassiker som levererar system för inomhusklimat med avseende på temperatur och luftfuktighet. Så kallad evaporativ kylning är grundbulten i teknologin och det är lätt att förstå att det allt varmare klimatet ökar efterfrågan på företagets produkter. Munters har även blivit en stor vinnare på investeringar i AI. För att klara alla investeringar i AI byggs nu flera stora datacenters världen över. I dessa är det av synnerlig vikt att inneklimatet kontrolleras och därmed blir Munters en stor leverantör.

Munters redovisade ett kanonresultat 2023. Omsättningen gick upp med 34 % till 14 miljarder kronor och nettovinsten gick upp drygt lika mycket. Framgångarna fortsatte under det första kvartalet i år vilket har gett avtryck i börskursen. Värderingen är dock mycket hög och vi har tidigare varnat för att en tillnyktring inom AI kan innebära ett bakslag för Munters. Risken är nog relativt stor för att det kommer en korrigering av kursen. Vi avvaktar men bolaget kommer sannolikt, när tillfälle ges, att finna sin plats i vår portfölj.

BioArctic

243 kr, -9 %, 21 mdr kr, neg P/E

Vi behandlade BioArctic i förra veckans krönika och en läsare, Per Hörnfeldt, frågade hur det går med användningen av biomarkörer i den kliniska diagnostiken. Vi kontaktade IR-chefen på företaget som gav oss nedanstående information.

Poängen med biomarkörer är att man med ett enkelt blodprov kan konstatera om personen ifråga jämfört med friska individer har förändringar i nivåerna av olika former av protein som är sammankopplade med Alzheimers sjukdom. Nödvändiga analysmaskiner för ändamålet finns ofta redan att tillgå inom vården. Därmed slipper man att genomföra kostsamma och tidsödande PET-undersökningar av hjärnan eller ta ryggvätskeprov. BioArctic utvecklar inte själv användningen av biomarkörer utan det gör företag som är specialiserade på uppgiften såsom exempelvis Lilly och Roche.

I USA används biomarkörer redan försöksvis hos vissa vårdgivare för att kliniskt diagnosticera Alzheimers. Man räknar med att inom två-tre år, sannolikt inom kortare tid, kommer detta att vara den dominerande diagnosmetoden, åtminstone för att säkerställa att rätt patienter skickas från primärvården till specialistvården.

I Kina kommer man sannolikt till övervägande del använda sig av biomarkörer redan från lanseringen som påbörjas i juli. I Sverige har man även kommit långt med pågående försök och metoden kommer sannolikt att vara förhärskande inom några år.

Vad gäller godkännandet i Storbritannien och EU av BioArctics läkemedel mot tidig Alzheimers så kommer besked från Storbritannien sannolikt redan under innevarande månad och från EU i slutet av Q3. Fördröjningen inom EU beror på att berörd myndighet måste ta hänsyn till en jävsdom som kom under året och man har valt att ta om en del av processen.

Beträffande försäljningen av läkemedlet så får vi med säkerhet besked från Eisai, den japanska samarbetspartnern, när deras kvartalsrapport kommer den 2 augusti. Sannolikt kan en indikation om försäljningen i USA komma redan den 23 juli då Biogen, som marknadsför läkemedlet på den amerikanska marknaden, förväntas presentera sin kvartalsrapport.

Ja nu har vi 6 bolag kvar av de 20 favoriterna att kommentera och hoppas att kunna göra det i nästa krönika.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här. 

24-06-09 Nr 23

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.