Analys Munters

Analys av Munters – en ny favorit

Vi intresserar oss för företag som är exponerade för olika megatrender. Munters blir då ett spännande företag som är påverkat av klimatförändring, energiomställning och digitalisering.

Munters levererar system och produkter som kontrollerar inomhusklimatet främst med avseende på luftfuktighet och temperatur. Evaporativ kylning är en av grundbultarna i den teknologi som Munters erbjuder marknaden. Redan den gamla ökenmänniskan förstod poängen med evaporativ kylning av sitt varma tält när hen hängde en vattengenomdränkt matta i tältöppningen. När varma vindar träffade mattan avdunstade vattnet och in i tältet strömmade sval och behaglig luft. Metoden blev dessutom mycket energieffektiv.

Den globala temperaturhöjningen ökar behovet av att kontrollera luftfuktighet och temperatur. Reduktion av koldioxid ställer krav på energibesparingar. Den ökande befolkningsmängden ökar kraven på hushållning med våra resurser. Digitaliseringen möjliggör att system och produkter kan bli ännu mer effektiva. Produktionsmiljöerna ställer högre krav på ett optimalt inomhusklimat. Alla dessa förändringar ökar efterfrågan på Munters system och produkter.

Munters är ett globalt företag som 2022 omsatte drygt 10 miljarder kr, vilket var en ökning med 41 % jämfört med 2021. Organiskt valutajusterat motsvarar detta en ökning med 23 %. EBITA låg på drygt 1 miljard, vilket var en ökning med drygt 20 % jämfört med ett år tidigare. EBITA-marginalen blev därmed drygt 10 %. Orderingången ökade kraftigt med nästan 87 % och uppgick till nästan 17 miljarder kr. Valutajusterat var ökningen 67 %.  Antalet anställda uppgår till ca 4 000 medarbetare. Företaget driver produktion i 19 fabriker och har verksamhet i fler än 30 länder.

Omsättningen i Munters

2023 Q1 uppgick omsättningen till drygt 3 miljarder kr vilket var en ökning med 50 % jämfört med motsvarande kvartal 2022. EBITA ökade med nästan 100 % och uppgick till 389 miljoner kr vilket resulterade i en EBITA-marginal som slutade på drygt 12 %. Orderingången föll dock tillbaka under kvartalet vilket är förståligt med tanke på den extrema ökningen under 2022.

Siffror enligt ovan gör ju vilken investerare som helst glad och börskursen har stigit nästan 100 % under det senaste året. Börsvärdet uppgår till drygt 21 miljarder kr och PE-talet uppgår till 30 baserat på den senaste rapporten och till 23 baserat på DI:s prognos för 2023, inte avskräckande för ett framgångrikt tillväxtföretag.

Munters affärsområden

Munters organiserar sig i tre affärsområden: AirTech (66% av omsättningen 2022), Data Center Technologi (13… %) och FoodTech (21… %).

AirTech levererar system för klimatkontroll till produktionsmiljöer med höga krav på inneklimatet. Livsmedels och läkemedelsindustrin och batteritillverkare är viktiga kundsegment. Affärsområdet levererar också komponenter som ingår i andra företags slutprodukter. Koldioxidavskiljning är ett annat spännande kundsegment. Service på installerade system är en viktig del av kunderbjudandet. AirTech var 2022 företagets mest lönsamma affärsområde med en EBITA-marginal uppgående till nästan 15 % som ökade till 16 % i 2023 Q1. Under förra året erhöll man stora beställningar bl a från två batteritillverkare.

Data Center Technology är ett nyetablerat affärsområde. Man erhöll flera stora beställningar under förra året och orderingången ökade mycket kraftigt. EBITA-marginalen uppgick till ganska mediokra 6 % men har historiskt legat betydligt högre och ökade till nästan 13 % i 2023 Q1. Förhoppningen är att de nytagna beställningarna har betydligt bättre marginaler eftersom ett nyutvecklat system för kylning utan vatten vinner marknadens gillande.

FoodTech levererar klimatsystem för djuruppfödning och växthus samt molnbaserad mjukvara för styrning av hela värdekedjan vid produktion av livsmedel och inom det senare området har man erhållit betydande beställningar. En svag efterfrågan från den kinesiska marknaden påverkade dock verksamheter negativt under 2022. EBITA-marginalen låg på mediokra 6 % men har historiskt legat på en betydligt bättre nivå men minskade till knappt 5 % 2023 Q1. Förhoppningen är att lönsamheten ska bli bättre med hjälp av den nyutvecklade mjukvaran för styrning av kundens produktionskedja.

Munters har en lång historia innehållande ett stor antal företagsförvärv och man kan säkert anta att förvärvsambitionerna kvarstår. Man kan anta att större förvärv kan ligga i pipelinen och då behöver företaget sannolikt förstärkning med nytt kapital.

Eventuellt uppköp

Man kan också vända på resonemanget eftersom Munters istället kan bli uppköpt. Företaget har haft olika ägare genom åren och har varit föremål för uppköpsstrider. För drygt tio år sedan försökte Alfa Laval, som vi tycker skulle varit en lämplig ägare av bolaget, att förvärva Munters men backade ur när prisnivån nog nådde en alltför hög nivå. Vi håller inte för osannolikt att Alfa Laval fortfarande är intresserade av Munters även om synergierna idag är lika påtagliga. Företaget kan också vara ett lagom stort byte för någon annan större aktör som ser mer påtagliga synergier. I sammanhanget noterar vi att det i USA just nu föreligger ett mycket stort intresse och stor riskvillighet beträffande satsningar på energieffektiva lösningar för kylning och avfuktning av luft (WSJ 23-06-29).

Munters är väl förankrat i Wallenbergsfären via FAM som äger 28 % av aktierna. De olika Wallenbergstiftelserna är sedan i sin tur ägare av FAM. Även om huvudägaren inte är av kött och blod, vilket vi föredrar, så är det en fördel med en tydlig huvudägare inte minst om bolaget behöver göra en nyemission vilket är sannolikt om några större företagsförvärv ska kunna komma till stånd.

Ledningen

Den nytillträdde styrelseordföranden, Magnus med det välbekanta efternamnet Nicolin, ingår också i FAM:s styrelse. Han har gjort en till synes framgångsrik internationell karriär och kommer sannolikt vara pådrivande i Munters strategiska utveckling. Dock skulle man vilja att han privat hade ett större ägarintresse i Munters men det kommer förhoppningsvis och han kan kanske inspirera de övriga styrelseledamöterna att öka sina aktieinnehav.

Företagets VD, Klas Forsström, tillträdde sin befattning 2019 och har en lång och till synes framgångrisk karriär inom Sandvik bakom sig. Han äger aktier i Munters till ett värde som uppgår till ca 16 miljoner kr vilket vi tycker är föredömligt.

Munters förefaller vara inne i en klart positiv utveckling. Försäljningen har ökat kraftigt och om man når upp till sitt mål om att EBITA-marginalen ska vara minst 14 % så är bolaget köpvärt. Vi avstår dock just nu från köp eftersom vi räknar med en större negativ korrektion på hela börsen framöver.

Vi räknar Munters till en av våra favoriter och dessa består nu av Alfa Laval, AcadeMedia, CellaVision, Essity, Munters, Nibe, Surgial Science, Sweco och TOMRA. Vi är redo att köpa i dessa bolag när börsen står på en betydligt lägre nivå än idag.

Noterat i veckan

Riksbanken höjde styrräntan med 0,25 % i veckan. Om man hade tagit fasta på riksbankschefens uttalanden vid den förra höjningen så borde den senaste höjningen blivit högre. Fegar Riksbanken eller saknar de tillräcklig perceptionsförmåga? Vi vill påminna om att inflationen, KPIF, ligger på 6,7 % och vi har nu en styrränta på 3,75 %. Vi står kvar vid vår bedömning om att styrräntan kommer att nå 4,5 %  innan den stabiliserar sig och sedan vänder neråt och då räknar vi med att börsnedgången kommer. Se förra veckans krönika När kommer börsnedgången?

Om du inte redan gör det så kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

Vill du läsa förra veckans kommentarer? Klicka här.

23-07-01 Nr 27

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.