Mentice analys

Analys av Mentice – en ny rookie

Vi söker ju företag som blir exponerade för strukturella förändringar och som skapar tillväxt utöver det vanliga. Mentice är aktiva inom ett område som kallas minimalinvasiv kirurgi och som alltmer ersätter traditionell öppen kirurgi. Patientens återhämtning blir betydligt mer gynnsam och vårdkostnaderna minskar.

Öppna operationer innebär att man öppnar upp kroppen för att komma åt de delar som ska bli föremål för åtgärd. Beträffande hjärtoperationer så är det inte ovanligt att man måste såga upp bröstbenet. Konvalescensen blir lång, kostsam och ofta kantad av komplikationer.

Vad gäller hjärt- och kärloperationer är numera så kallad minimalinvasiv kirurgi mer vanlig. Denna typ av kirurgi innebär att man exempelvis via ljumsken eller handleden genomför så kallade endovaskulära ingrepp. Man för då upp en kateter i en blodåder och med hjälp av olika verktyg kan man exempelvis installera en pacemaker, genomföra en ballongsprängning, byta ut en hjärtklaff eller genomföra en kärlutvidgning med hjälp av en rörliknade så kallad stent.

Kirurgen arbetar hela tiden med hjälp av röntgenbaserad bildåtergivning av vad som händer inne i kroppen. Det hela är avklarat på några timmar och patienten kan lämna sjukhuset nästkommande dag samtidigt som risken för komplikationer är väsentligt lägre än vid öppen kirurgi.

Utvecklingen har gått och går från öppen kirurgi till minimalintensiv kirurgi och Mentice exponeras för denna utveckling. Företaget har sedan 1999 utvecklat metoder för att med hjälp av simulering träna kirurger att bli bättre på endovaskulära ingrepp. Historiskt har kirurgen lärt sig genom ett lärlingssystem men kan nu med hjälp av simulering snabbt öva upp sin skicklighet.

Mentice levererar simuleringsutrustning som laddas med alltmer komplicerad mjukvara som bland annat möjliggör träning på olika typer av ingrepp. Just nu pågår en utveckling som kan möjliggöra att kirurgen förbereder sig på en specifik patient. Stora möjligheter finns inom utveckling av 3D-lösningar och AI-stöd.

Marknadsandel

Mentice anser sig vara marknadsledande och anser sig ha 50 % av världsmarknaden inom sitt segment. Medicinsktekniska företag, som levererar exempelvis pacemakers, hjärtklaffar och stents, är Mentices viktigaste kunder. Inför varje ny produktlansering så tränas kirurger i simuleringsutrustning från Mentice. Sjukhus och utbildningsinstitutioner är andra viktiga kundsegment.

Mentice arbetar mycket nära sina kunder i Europa och Nordamerika vilket innebär att man inte går via återförsäljare på dessa marknader – något som vi tycker är en särskild styrka. Inte minst utvecklingen av mjukvara förutsätter ett nära samarbete med användarna. Mentice, som har sitt säte i Göteborg, har 117 anställda varav 35 i USA.

Mentice i siffror

De tre första kvartalen 2023 genererade fakturering och övriga intäkter uppgående till 205 miljoner kronor (motsvarande period 2022: 154 miljoner kronor) vilket då blev en ökning med 33 %. Ökningen mellan helåren 2021 och 2022 var 16 %. Tillväxten är således hög.

EBITDA uppgick för det tre första kvartalen 2023 till 22 miljoner kronor (-16 miljoner kronor). Nettoresultatet för samma period uppgick till 0 (-33 miljoner kronor). Därmed drar vi slutsatsen att betydande nedskrivningar av immateriella tillgångar har genomförts både i år och förra året, vilket vi tar som ett styrketecken.

Låt oss rent mekaniskt extrapolera siffrorna från de tre första kvartalen 2023 till helår.  

Studerar man intäkterna de tre första kvartalen 2023 så har de ju ökat med 33 % % jämfört med ett år tidigare. 2022 uppgick intäkterna för helåret till 220 miljoner kronor och skriver vi upp dessa intäkter med 33 % så hamnar vi på 293 miljoner kronor för hela 2023.

Studerar man kostnaderna för de tre första kvartalen 2023 så har de enbart ökat med 10 % jämfört med ett år tidigare. 2022 uppgick de totala kostnaderna för helåret till 244 miljoner kronor och skriver vi upp dessa kostnader med 10 % så hamnar vi på 268 miljoner kronor för hela 2023.

Föga förvånande ökar intäkterna relativt sett mer än kostnaderna vilket tyder på att de fasta kostnaderna inte rör sig lika mycket som de rörliga. Därmed hamnar vi på en nettovinst för 2023 på 25 miljoner kronor. Hela företaget värderas till dryga miljarden och vinstmultipeln hamnar då på 40. En mycket hög värdering men låt oss extrapolera ett år till.

Anta att intäkterna ånyo stiger med 33 % och hamnar på 390 miljoner kronor 2024 och att kostnaderna bara ökar med 10 % till 295 miljoner kronor. Då blir nettovinsten 96 miljoner kronor och vinstmultipeln 11 med nuvarande kurs.

Man kan vara mycket kritisk till att extrapolera enligt ovan. Bolaget har haft bakslag förr men har nu skaffat sig en sådan marknadsposition att nya bakslag blir mindre sannolika. Men hälften så bra är ej heller så dåligt.

Intäkterna för nästa år får redan en skjuts framåt med en beställning i fredags från en befintlig kund uppgående till nästan 20 miljoner kronor och en annan beställning i oktober uppgående till drygt 10 miljoner kronor. Båda beställningarna kommer sannolikt att faktureras nästa år.

Positivt är att bolaget åtminstone inte på kort sikt behöver be investerare om nya pengar. Kassaflödet är positivt och accelererar sannolikt ytterligare. Kassan uppgick i slutet av september till nästan 75 miljoner kronor och är sannolikt ytterligare lite bättre nu.

Ägarna och ledning

Vi håller dock inte för otroligt att Mentice kommer att förvärva konkurrenter eller kompletterande bolag och då kan det behövas en nyemission. Ett förvärv gjordes nu senast i december men det finansieras med befintlig kassa. Bolaget har dessutom som ambition att på sina huvudmarknader arbeta direkt med sina kunder utan inblandning från återförsäljare. Ska de upprätthålla denna ambition och även implementera den i Asien så kan man nog räkna med ganska betydande marknadsinvesteringar som kommer att kräva kapital.

Ägarmässigt förefaller bolaget vara väl förankrat i den amerikanska familjen Howell som enligt bolagets websida äger 34 % av aktierna. De har även genomfört betydande köp av aktier under hösten. Svenska Bure äger nästan 15 % av aktierna och bland de större ägarna hittar vi även Fjärde AP fonden, Andra AP fonden och Handelsbanken Microcap.

Vi gillar också att VD:n har en tung aktiepost till ett värde av nästan 30 miljoner kronor. Styrelsens ordförande, som i våra ögon framstår som mycket kompetent, har enbart en mindre post men förhoppningsvis kommer han att öka sitt innehav betydligt. Om inte, så är det någon nackdel med bolaget som vi inte har förstått.

Vi utser nu Mentice till en av våra rookies och kommer att följa bolaget fram tills den sannolika framtida börsnedgången ligger bakom oss och då ska vi ta ställning till om vi ska köpa eller inte.

Noterat i veckan

Vi har kunnat läsa att Northvolt har stora problem. Företaget har tagit in ca 100 miljarder kronor för att finansiera byggandet i första hand av en batterifabrik i Skellefteå. Projektet går inte som planerat och utlovade leveranser bland annat till Scania är försenade. Under året har företaget därtill redovisat ett underskott uppgående till 10 miljarder kronor. Målet var att nå full produktion i år men leveranserna uppgick enbart till ca 5 promille av full kapacitet under de tre första kvartalen i år och det lär inte se bättre ut i det fjärde kvartalet. (DI 231218). Siffrorna är minst sagt skräckinjagande.

Northvolt behöver nu fylla på kassan med 1,2 miljarder dollar. Någon bank med självaktning är naturligtvis inte beredd att ställa upp med krediter men det är däremot några skuggbanker i form av bland annat amerikanska Blackrock, några nordamerikanska pensionsfonder och en dansk pensionsfond. Alecta har lyckats hålla sig borta den här gången. Däremot har AMF och Folksam ställt upp med flera pensionsmiljarder tidigare.

Och nu kommer skattebetalarna och hjälper till ytterligare. Sent i fredags läste vi att Riksgälden kommer att borga för lån till Northvolt uppgående till 1,2 miljarder euro inom ramen för ”programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar”. Någon kreditbedömning tycks inte vara aktuell. Ytterligare kommentar är överflödig.

Gå in på nedanstående länk https://www.riksgalden.se/sv/om-riksgalden/organisation/styrelse/ så ser du vilka som är ansvariga beslutsfattare i fallet med Northvolt.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

23-12-23 Nr 52

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.