Analys av Sectra

Analys av Sectra

Sectra är ett tillväxtföretag som effektiviserar och förbättrar sjukvården med innovativa digitala system. Företaget har stora framgångar på världsmarknaden men är enbart i början av sin utveckling. 

Vi har ju ställt i utsikt att vi ska uppmärksamma 20 företag som vi kan komma att investera i när tillfälle uppenbarar sig. Sectra blir det 20:e företaget och vi är därmed redo för en allmän börsnedgång så att vi ska slå till och köpa in oss i flera av dessa bolag. 

Sectra såg dagens ljus 1978 i Linköping och arbetar idag främst med medicinsk IT och även med cybersäkerhet. Företaget agerar på en global marknad, har 1 150 anställda och omsatte det senaste verksamhetsåret drygt 2 miljarder kronor. Lönsamheten är lysande och rörelseresultatet hamnade på nästan 0,5 miljarder.  

Företagets värdering uppgår till ca 50 miljarder kronor vilket motsvarar ett PE-tal på 110 gånger vinsten. En extremt hög värdering. Vi försöker i den här krönikan förstå vad Sectra sysslar med och vari deras storhet ligger. Slutligen frågar vi oss om vi vågar investera i ett företag med en sådan hög värdering.  

Verksamheten delas upp i Imaging IT Solutions, Business Innovation och Secure Communications. Imaging IT Solutions utgjorde 87 % av förra verksamhetsårets omsättning och de övriga områdena 3 % respektive 10 %. 

Imaging IT Solutions blev för 20 år sedan först i Sverige med att kunna erbjuda sjukvården digitala röntgenbilder. Ett paradigmskifte som Sectra sedan har promotat över hela världen. Fördelarna är uppenbara. Röntgenläkaren kan lätt hantera och studera bilderna och dela dem med andra specialister. 

Nästa steg kom för ca 10 år sedan när Sectra lanserade lösningar för digital patologi vilka ger patologerna möjligheter att granska vävnadsprover digitalt i stället för med mikroskop. Konceptet har sedan utvecklats för att även omfatta kardiologi, oftamologi (ophthalmos grek för öga), ortopedi och mammografi. 

Imaging IT Solution erbjuder nu ett helhetskoncept för en vårdgivares totala medicinska bildhantering. Just nu pågår en transformation av erbjudandet från att sälja mjukvarulicenser till att erbjuda molnlösningar så kallad SaaS (Software as a Service). Därmed kan vårdgivaren reducera sina egna IT-resurser och överlåta till Sectra att handha alla förändringar, underhåll och användarservice och ta ett totalansvar för drift och infrastruktur.  

Inom Imaging IT Solutions har Sectra en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal samt en framskjuten position i Storbritannien. Trots att försäljningen är större i USA än i Sverige har man en relativt liten marknadsandel på den amerikanska marknaden. Emellertid är kundnöjdheten i USA mycket hög och den amerikanska marknaden är den som ökar snabbast inom Sectra. 

För att illustrera potentialen kan man konstatera att Sectras lösning finns på 16 av 32 patologilaboratorier i Sverige. I USA finns det 5 000 motsvarande laboratorier. 

Konkurrenter saknas inte. Agfa, Fujifilm och Philips är exempel på gamla klassiska företag som har haft långa relationer med kunderna men som nu i många fall är slagna av innovativa Sectra. 

Sectras system är unika genom sin förmåga att hantera alla medicinska bilder i ett system. Inte någon annan kan heller erbjuda en SaaS-lösning inkluderande ett totalansvar för erbjudandet. 

Verksamhetsområdet Business Innovation fungerar som koncernens växthus. Här ägnar man sig åt  forskning och utveckling som uppgår till 10-15 % av omsättningen. Här driver man även nya affärsverksamheter som initialt fungerar bäst i en inkubatormiljö.  

Genom att kombinera radiologi och patologi med analys av genetisk information kan diagnosen förbättras och mer precisionsinriktad medicin sättas in. Sectra håller på att utveckla ett stöd för denna process, Genomics IT. 

Ett omfattande utvecklingsarbete bedrivs även inom AI och det är inte svårt att förstå att genom att tillvarata historisk information så kan diagnosarbetet avsevärt förbättras.  

Man har även tagit fram ett IT-system för bildbaserad planering och uppföljning av ortopediska operationer inom ledproteskirurgi. Med hjälp av företagets digitala verktyg erbjuder man även vårdgivarna utbildning med anknytning till verkliga patientfall. 

Secure Communications erbjuder lösningar för säker kommunikation och skydd mot intrång. Försvar, myndigheter, energibolag och processindustrier är de viktigaste kundkategorierna. Sectra anser sig vara en av världens ledande aktörer inom kryptering. 

Verksamhetsområdet utgör en mindre del av Sectras verksamhet och därför fördjupar vi oss inte ytterligare. Eftersom kundgrupperna så helt avviker från de två övriga verksamhetsområdena så skulle det inte förvåna om Secure Communication kommer att finna någon ny ägare. 

Vi studerar nu sifforna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2022/23 (maj-april) och i den senaste delårsrapporten som således avser tiden fram till och med januari 2024. 

2022/23 uppgick omsättningen till 2 350 miljoner kronor och omsättningen hade då ökat med 20 % plus 20 % under de två år som hade gått. Årets resultat dvs resultatet på sista raden efter finansnetto och skatter uppgick till 375 miljoner kronor och årets resultat hade då ökar med 14 % plus 19 % under de två år som hade gått. 

Enligt den senaste delårsrapporten, som avser nio månader varav januari var den senaste månaden, ökade omsättningen med 27 % jämfört med motsvarande period ett år tidigare och årets resultat med 23 %. 

Dylika siffror medför naturligtvis en hög värdering och i Sectras fall en extremt hög värdering. P/E-talet vid delårsperiodens slut uppgick till 89 ggr dvs företaget värderades till 89 gånger vinsten under de 12 månader som då hade gått. Sedan dess har kursen gått upp och stängde i fredags på 242. Med samma beräkningsmetod som tidigare värderas bolaget idag till 110 gånger vinsten. Låt oss anta att vinsten ökar med 20 % per år under de närmaste tre åren, vilket med ovanstående siffror kanske inte är så osannolikt, så sjunker P/E-talet till drygt 60 vilket fortfarande är extremt högt. 

Vi bedömer att Sectra är ett mycket lovande företag som vi gärna skulle vara ägare i men inte till nuvarande pris. Vår slutsats blir därmed att vänta med köp av aktien. Det kan dock komma köptillfällen framöver. Vi har nu sett flera exempel på hur högt värderade företag kan drabbas av kraftiga bakslag på börsen. Så det gäller att ha tålamod och inte gå in på för hög nivå. 

Notera att vi i vanlig ordning inte lämnar några som helst råd beträffande köp eller försäljning av aktier. 

Vill du lämna en kommentar? Klicka här. 

24-05-26 Nr 21 

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.