Analys av Storytel

Analys av Storytel

Det finns en potential i Storytel.  Företaget var pionjärer inom ljudböcker men blev aldrig lönsamt och håller nu på att ömsa skinn. Det nya Storytel tror vi kan bli mycket intressant och företaget kan stå inför en ny framgångsresa.

Storytel omsatte 2023 3,5 miljarder kronor en uppgång från 2022 med nästan 300 miljoner kronor. Omsättning fördelade sig med 2,9 miljarder på strömningstjänster avseende ljudböcker och e-böcker och med 0,6 miljarder kronor på fysiska böcker.

Storytel skapar sina egna ljudböcker med hjälp av anlitade inläsare. Sortimentet har man säkrat genom att förvärva bland annat svenska Norstedts förlag, som är Sveriges tredje största förlag, Rabén & Sjögren och Wahlströms samt motsvarande bolag i Danmark, Finland och även i andra länder. Det egna utbudet kompletterar man med inköpta rättigheter från ett stort antal andra förlag världen över.

Historia

Storytel grundades 2005 och grundaren ledde företaget fram tills 2022. Han lyckades i lågräntemiljön attrahera riskvilligt kapital och satsade kraftfullt på tillväxt. Lönsamheten lyste dock med sin frånvaro men det handlade om att skapa sig en ledande position på den globala marknaden. Totalt etablerade man sig i fler än 25 länder. Idag erbjuder man fler än en miljon boktitlar till fler än två miljoner abonnenter.

Ett stort förvärv gjordes i USA men det nyförvärvade företaget motsvarade inte riktigt förväntningarna. 2022 gick det inte längre och grundaren accepterade att bli ersatt av en externt rekryterad VD som fick i uppdrag att göra ett rejält omtag.

Under de tio åren fram till 2020 steg börskursen med mer än 3 000 % och vi lyckades själv plocka hem några hundra procent på ett innehav vi hade och lyckades även med att gå ur i tid. Kursen toppade 2020 på ca 300 och därefter gick det utför. 2023 stod kursen som lägst i ca 23 eller en nedgång med 92 % sedan toppen. Den nye VD:n ingöt nytt hopp i investerarna och kursen har nu stigit med 126 % och stängde i fredags på 52.

Ledningen och personal

Den nye VD:n, Johannes Larcher, som växte upp i Österrike har en akademisk examen i teaterregi och en  MBA från ett amerikanskt universitet. Han har haft ett flertal uppdrag i den digitala världen och senast var han internationell chef för strömningssiten HBO Max. En bakgrund som passar Storytel som hand i handske.

Larcher har startat en förändringsresa som har som fokus att skapa lönsamhet genom koncentration, kostnadseffektivitet och inte några storvulna expansionsplaner. Förståeligt nog ville han från början rensa ut så mycket som möjligt 2023 som blev hans första helår på den nya posten.

Personalnedskärningar, kapitalrationalisering och nedskrivning av tillgångsvärden präglade förra året. Från att ha varit 840 i början av 2022 blev man 700 ett år senare för att innevarande år gå ner till 540 medarbetare. Priserna höjdes rejält förra året, kundfordringarna blev lägre, leverantörsskulderna ökade, lagret minskade och banklån betalades av. Totalt skrev man ner goodwill och andra tillgångar med nästan 700 miljoner kronor varav huvudparten avsåg förvärvet i USA för vilket man betalades alldeles för mycket pengar. Dock konstaterar vi att det förvärvade bolaget i USA är lönsamt.

Marknaden

Samtidigt har man lyckats med bedriften att öka antalet abonnenter med 20 % och öka intäkten med 10 % per abonnent. Eftersom effekten ofta bli den motsatta vid omstruktureringar uppfattar vi att ledningen är skicklig i sitt agerande vilket bådar gott för framtiden.

Nettoförlusten för 2023 landade på -814 miljoner kronor efter nedskrivningar. Alla skelett i garderoben är förhoppningsvis därmed utrensade. Kassaflödet däremot inger hopp eftersom stora delar av nedskrivningarna inte innebar några utbetalningar. Det operativa kassaflödet före förändringar i arbetande kapital uppgick till +96 miljoner kronor och efter förändringarna av arbetande kapital till +242 miljoner kr. Av dessa pengar använde man sedan 193 miljoner kronor till nyinvesteringar och med hjälp av befintlig kassa betalade man av skulder med 387 miljoner kronor.

Därefter återstår en kassa uppgående till 436 miljoner kronor som tillsammans med det positiva operativa kassaflödet bör vara tillräckligt för att finansiera den fortsatta omställningen. Vi bedömer att Larcher håller på att genomföra en framgångsrik turnaround. Därefter kan han sannolikt expandera verksamheten med bolagets egna medel.

Storytel kommer nu att koncentrera sig på Norden, som vad gäller strömningstjänster utgör 67 % av omsättningen, samt på USA, Nederländerna, Polen, Bulgarien och Turkiet. I övriga dryga 15 länder kommer man att vara kvar och behålla sin position i respektive land men inte mer. Målsättningen är nu att totalt expandera 10-12 % för att totalt hamna på 4,5 miljarder kronor 2026.

Storytel saknar inte konkurrenter. Bonnierägda BookBeat är en sådan. Deras styrka är att de beträffande sitt innehåll kan erbjuda böcker från Sveriges största förlag. Amazonägda Audible är en annan. Resurserna bakom det företaget är enorma men man inriktar sig sannolikt mer på en engelskspråkig marknad. Nextory och Bokus Play är två andra svenska konkurrenter.

Vi har svårt för att bedöma ljudbokens framtid. Vi tror kanske att marknadsaktörerna kommer att dela upp sig i lokala nischaktörer och i stora globala spelare som mer attraherar med gränsöverskridande erbjudanden. Spotify och Audible kan väl vara ett exempel på det senare. Dock har Spotify inte varit särskilt framgångsrika med sin ljudbokssatsning så här långt.

Alla ljudboksleverantörer kan i princip erbjuda samma utbud vilket bygger på att man köper rättigheter och även färdiginlästa böcker av varandra. Böcker med andra förlags rättigheter genererar dock i regel lägre marginaler men i det fall man köper in kompletta ljudböcker så slipper man ju kostnaden för inläsningen. Storytel har avtal med ca 1500 förlag världen över.

Tekniken

Med all respekt för tekniken så tror vi att avgörande för framgång, utöver användargränssnittet, kommer bli förmågan att skapa innehåll som attraherar abonnenterna. Språket har här en stor betydelse. Svensken lyssnar gärna på en uppläsare som talar svenska och en polack på en som talar polska och så vidare. Uppläsarna kan i sig attrahera och förknippas i regel med sin lokala kultur. Kända röster som kan dramatisera är i sig en attraktion. Storytel kommer nu också att pröva marknaden för AI-genererade böcker baserade på Stefan Sauks röst till att börja med.

Vi är ganska övertygade om att Storytel har en framtid som en multilokal aktörer som har lokalt betingande erbjudanden som i sin tur bestäms att olika lokala kulturer. Framtiden som en global gränsöverskridande aktör med erbjudanden som passar i alla kulturer är vi mer osäker på. I dessa frågor känner vi dock en stor osäkerhet och inbjuder till synpunkter från våra läsare.

Ekonomi och aktien

Med ovanstående förutsättningar har Affärsvärlden beräknat omsättning och nettovinsten i miljoner kronor och vinsten i kronor per aktie och vi har därefter beräknad PE-talet med utgångspunkt från fredagens stängningskurs som slutade på 52 kronor:

Dagens värdering av hela företaget uppgår till 4 miljarder kronor. Antag att marknaden i kvartalsrapporterna under innevarande år kan konstatera att företaget motsvarar förväntningarna. Då kan vi räkna med en uppgång. Vi ställer då höga förväntningar på att Larcher ska ta företaget till nya höjder och efter omställningen påbörja en ny tillväxtresa.

Storytel har två stora ägare: grundaren Jan Tellander och riskkapitalbolaget EQT. Därtill kommer några ägare som är representerade i styrelsen. Vi uppfattar därmed att företaget på en övergripande nivå är klart ägarstyrt vilket vi tycker är en klar fördel.

Det föreligger nu dock en del osäkerhet kring EQT:s ägande eftersom den av EQT:s fonder som är ägare i Storytel sannolikt kommer att avvecklas.  Därmed är vägen öppen för nya ägare och vi skulle inte bli förvånade om någon större aktör lägger ett bud på hela bolaget.

Styrelsen

Vi har ju en svaghet för vad insiders gör och där får bolaget både ris och ros. Några styrelseledamöter har rejäla aktieinnehav men andra har inte några aktier alls. Detsamma gäller för medlemmarna i ledningsgruppen.

Två styrelseledamöter har, själva eller via bolag, ökat på sina innehav rejält under innevarande år. Alexander Lindholm har via Otava, som är Finlands ledande förlag, förvärvat 680 000 aktier. Innehavet uppgick dessförinnan till 3,4 miljoner aktier. Jonas Sjögren, som har varit med i bolagets styrelse nästan sedan starten, har ökar sitt innehav med 143 000 aktier. Hans innehav uppgick dessförinnan till 7,5 miljoner aktier.

Något som stör rejält är att VD:n under året har minskat sitt innehav med 110 000 aktier och har därmed ett innehav som enbart uppgår till 25 000 aktier. Han uppger att anledningen till försäljningen är personliga, ekonomiska skäl (DI 240220). Tyvärr väcker denna transaktion frågor som inte har blivit besvarade och vi får hoppas att det inte är några andra skäl som ligger bakom. Smolk i bägaren är det onekligen.

Sammanfattningsvis tror vi att Storytels framgång beror på deras förmåga att skapa intressant innehåll och  på deras användargränssnitt och förmåga att kommunicera med kunderna.

Vi har varit i kontakt med Storytels IR-chef som har lämnat värdefulla synpunkter och vi räknar att det sakliga innehållet i vår krönika därmed också är verifierat.

Vi har också varit en kontakt med några av våra läsare med erfarenhet av Storytel och vi tar del av deras meningar om företaget.

En kund har varit kund länge eller sedan Storytel var ensamma på marknaden. Han tycker att tjänsten är mycket prisvärd trots den senaste prishöjningen. Han efterfrågar spänning och underhållning och han efterfrågar oftast ljudböcker av kända författare som han läser om i tidningarna. Nästan alltid har Storytel vad han efterfrågar och han har aldrig övervägt att byta till någon annan leverantör. Dock tycker han att deras kundsupport lämnar en del att önska.

En annan kund tycker Storytel är bra och tycker att de har ett bra användargränssnitt. Dock händer det att Storytel inte har den bok som hon efterfrågar och därför har hon nu bytt till BookBeat.

En presumtiv kund har valt en helt annan lösning. Hon anlitar sitt bibliotek som har ett stort sortiment av ljudböcker och hon kan lyssna på tre böcker i veckan. Och tjänsten är helt gratis.

Vi skulle kunna förvärva en aktiepost i Storytel men oron för det allmänna börsläget avskräcker oss. Och VD:s försäljning gör oss oroliga. Vi fogar dock Storytel till vår lista över favoriter och rookies som vi skulle tänka oss att köpa framöver.

Som vanligt vill vi påpeka att vi inte lämnar några som helst råd beträffande köp eller försäljning av aktier. Däremot kommer vi att fortsätta berätta om vilka köp och försäljningar vi själva gör. Just nu har vi ett mycket begränsat aktieinnehav och det består enbart av Essity och Invisio.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

24-03-09 Nr 10

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.