När ska vi köpa BioArctic

När ska vi köpa BioArctic

Vi tror att BioArctic har en mycket stor potential. Det kan kanske bli vad Astra en gång var för Sverige eller vad Novo Nordisk nu är för Danmark. Risken är stor men vi är beredda att ta den. Frågan är bara när.

BioArctic har utvecklat ett läkemedel, Leqembi, mot tidig Alzheimers och har fått det godkänt i USA, Japan och Kina. Det första läkemedlet i sitt slag. Det handlar om antikroppar som identifierar och transporterar i väg deformerade proteiner som är skadliga för hjärnan. Se vår analys från i december, BioArctic – en ny rookie.

Som lekman är det omöjligt att ha någon uppfattning om potentialen och vi har konsulterat en person som är mer initierad än vi. Hon är mycket positiv till antikroppar som hon menar kommer att utgöra mycket viktiga läkemedel framöver. Inte minst därför att antikroppen kan individualiseras och anpassas till varje enskild person.

När börsen i september 2022 förstod att Leqembi skulle bli godkänt i USA steg kursen snabbt från 100 till 377. Sedan dess har kursen fallit och ligger nu i skrivandets stund på 236. Sannolikt beror nedgången på att utrullningen har gått mer långsamt än beräknat. Det är nu kanske dags för kursen att ta ett nytt skutt uppåt. Vi kan se ett antal triggers på kort och lång sikt men varje trigger innehållet också en risk för bakslag.

Man räknar med att Leqembi kommer att bli godkänt i EU under första halvåret i år. En initierad bedömare säger att proceduren i Europa ofta är långsammare och omständligare än i USA. Hållningen är mer kritisk och krav på kompletterande underlag kan komma upp. Till slut brukar man ändå komma fram till samma resultat som i USA. Skulle det uppstå ett bakslag, om än temporärt, i godkännandeprocessen så kan nog börskursen få sig en rejäl törn. När godkännandet sedan väl kommer så blir det till att ta fram champagnen.

Ett annat projekt är att man just nu håller på att jobba på ett godkännande för Leqembi för preklinisk asymtomatisk behandling. Detta innebär att man ska kunna ge Leqembi till personer som inte uppvisar några sjukdomssymptom men som har förhöjda värden av det aktuella proteinet i blodet. Sannolikt kommer amerikanska FDA med sitt godkännande under året och man kommer kanske under tiden med signaler som tyder på att ett godkännande är på gång.

Ett hinder i utrullningen av Leqembi är att läkemedlet idag måste ges intravenöst varannan vecka. BioArctic håller på att utveckla en metod vilken innebär att läkemedlet kan tas subkutan. Detta innebär att patienten själv ska kunna injicera liksom diabetespatienter gör idag. Sannolikt kommer metoden att bli godkänd under det kommande året.

BioArctic har ett antal andra projekt i pipen. Man håller på att ta fram en teknik som ska underlätta för en läkemedelssubstans att förflytta sig från blodkärlen till nervcellerna. Här har man dock konkurrens från Roche. Projekt pågår också som syftar till att ta fram antikroppar mot Parkinson, ALS och Downs syndrom. Utvecklingen är i olika faser men positiva signaler om framgångar kan komma under vägen.

Ett grundläggande hot mot hela företaget är att Leqembis påverkan på Alzheimers är relativt begränsad. Mot detta kan ställas argumentet att utvecklingen bara är i sin början. Vår initierade bedömare menar också att minsta lilla förbättring av ett sjukdomstillstånd, som tidigare inte har kunnat påverkas, har stor betydelse. Hon menar också att godkännandet i Japan har stor respekt med sig eftersom japanska läkemedelsmyndigheter åtnjuter mycket stort förtroende.

Ett annat hot är att det inte saknas konkurrenter. Amerikanska Eli Lilly har tagit fram en liknande substans men deras godkännande har blivit fördröjt på grund av problem med biverkningar. BioArctic ligger därmed steget före. Två svenska utvecklingsbolag, Alzinova och AlzeCure, håller också på att ta fram läkemedel mot Alzheimers. Än så länge får man dock räkna dem till gruppen förhoppningsföretag men vi håller ett öga på dem.

Vi konstaterar således att det finns ett antal triggers som kan driva börskursen. Ett godkännande inom EU liksom positiva signaler från de olika utvecklingsprojekten kan ge kursen en rejäl kick. Myntet har likväl en baksida. Motgångar kan skapa rejäla kursfall.

BioArctic är ett utpräglat forsknings- och utvecklingsbolag som beträffande godkännandeprocessen och kommersialiseringen har ett omfattande samarbete med Eisai, ett större japanskt läkemedelsföretag, och beträffande kommersialiseringen ytterligare ett samarbete med amerikanska Biogen. BioArctics intäkter består främst av så kallade milstolpspengar och licensavgifter från samarbetspartners. I det fall de prognosticerade framgångarna blir verklighet kommer BioArctic att få ett mycket stort kapitaltillflöde som enligt huvudägarna då till stor del ska satsas på att bygga ett komplett läkemedelsföretag.

Vi har tagit del av en analys från Redeye som i sin tur grundar sig på en prognos från Eisai. Utrullningen i USA tar längre tid än beräknat sannolikt beroende på begränsad diagnosticeringskapacitet och på att patienterna måste uppsöka en klinik varannan vecka för få sitt läkemedel intravenöst. Det senare hindret kommer att undanröjas när tekniken med subkutan blir godkänd.

På sikt kommer diagnosticeringen att underlättas och kunna förkortas med hjälp av en metod som har utvecklats vid Lunds universitet. Metoden innebär att ett enkelt blodprov ska kunna ersätta hjärnröntgen. Till skillnad från USA sker utrullningen betydligt snabbare i Japan sannolikt beroende på att ett mer centraliserat sjukvårdssystem rationaliserar diagnosticeringen.

Försäljningsprognosen för 2026 ligger på 20 miljarder kronor och 2032 på 95 miljarder kronor. BioArctic erhåller sedan 9 % av försäljningen i licensavgifter och kommer att erhålla ytterligare milstolpspengar i det fortsatta utvecklingsarbetet.

BioArctics nettoresultat beräknas öka från 24 miljoner kronor 2024 till 1 320 miljoner kronor 2026. Låt oss extrapolera till 2032 då blir resultatet 6 270 miljoner kronor. Och ändå räknar man med att ”enbart” 3 miljoner patienter kommer att få läkemedlet 2032. Antalet personer med Alzheimers är mångfalt större.

BioArctic ligger idag på en värdering som uppgår till ca 20 miljarder kronor. En ganska utmanande värdering för ett bolag som har sina finansiella framgångar framför sig och som riskerar att gå på bakslag. Givetvis är det framtida framgångar som hägrar och börsen tar gärna ut glädjen i förskott. Låt oss leka lite med siffrorna.

Om vi utgår från ett PE-tal på 25 så hamnar värderingen 2026 på 33 miljarder eller upp 65 %. Motsvarande värdering för 2032 blir 157 miljarder eller upp nästan 700 %. Då ska man betänka att 25 är ett lågt PE-tal för ett tillväxtföretag. AstraZeneca, som inte har någon extrem tillväxt, har ett PE-tal som ligger på 35 och vi ska inte tala om Novo Nordisk som ligger på 88. Ja, var och en kan ju se att BioArctic har en mycket stor potential. Förutsatt att prognoserna slår in.

Vår slutsats är att trots det osäkra börsläget så är vi beredda att köpa BioArctic. Dock vilar vi på hanen. Kanske dröjer godkännandet i Europa och då kan kursen temporärt falla ganska rejält.

I vanlig ordning vill vi understryka att vi inte lämnar några som helst råd beträffande köp eller försäljning av aktier. Däremot talar vi om vad vi själva gör.

Vi hade tänkt att sätta punkt för vår krönika här men i fredags eftermiddag kom det ny kurspåverkande information. EMA (European Medicine Agency), den europeiska motsvarigheten till amerikanska FDA, lät meddela att man har senarelagt ett möte beträffande godkännande av Leqembi. Anledningen ska ha varit interna så kallade processkäl inom EMA. BioArctics börskurs föll med nästan 10 % i fredags vilket visar hur känsliga högt värderade företag är för minsta lilla negativa nyhet. Man kan ju föreställa sig hur kursen kan påverkas om EMA begär in ytterligare information och processen blir ytterligare försenad. Ett kursfall på 30 % eller mer kan då inte uteslutas. Vi blev därmed än mer övertygade om att avvakta med köp.

Noterat i veckan

Invisio är ju en våra rookies som vi har valt att investera i. Se vår krönika Invisio – en ny rookie. Strax före den senaste resultatrapporten i februari köpte vi till kursen 215. Vid presentationen av den därefter kommande rapporten andades VD stor optimism och räknade med flera beställningar inom intercom.  För drygt en vecka sedan kom den första beställningen från en europeisk försvarsmakt. Kursen stängde i fredags på 244.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

24-03-23 Nr 12

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

4 reaktioner på ”När ska vi köpa BioArctic”

 1. Björn Björnsson

  Tror det är mkt viktigt att förstå att diskonteringen är extremt viktig i läkemedelsbranschen – minsta förändringar i antaganden slår mkt hårt på börskursen…..

  1. Nils-Åke Thulin

   Ja, jag tror att en fördröjning av godkännandet inom EU kan slå brutalt mot kursen och då kan det uppstå ett köptillfälle.
   Nils-Åke

 2. Nila-Gunnar Skoglund

  Hej!
  Krigsutrustning är tydligen lönsamt. Jag vet att det är så och har inte några synpunkter på att Ni köper aktier i sådan bolag. Men det som lönar sig bäst idag är allt som har med Nato att göra. Tyvärr måste vi nog vara med i Nato.
  Man undra hur våra hjärnor tänker?!
  Med hälsningar
  Nils-Gunnar Skoglund

  1. Nils-Åke Thulin

   Någon har väl sagt att man ska köpa till ljudet av kanonerna och sälja när fredsförhandlingarna börjar. Cyniskt, minst sagt. Tyvärr behöver vi ett starkt försvar och nu är det högkonjunktur i den branschen. Invisio tror jag mycket på, trots hög värdering.
   Nils-Åke

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.