elbilen

Elbilen – en laddad fråga

Elbilen har många supporters. Vi är inte några motståndare men försöker grunda våra ställningstaganden på fakta. Vi fortsätter vår granskning och frågar oss om elbilen är klimatvänlig vilket vi fortfarande är tveksamma till.

Det vi i den här krönikan menar med elbil är en bil som är försedd med en eller flera elmotorer som får sin energi från ett batteri monterat i bilen. Batteriet laddas i det ordinarie elnätet.

Vi har fått en hel del kritik och synpunkter på förra krönikan, Elbilen – klimatsmart? En läsares kritik skulle vi kunna sammanfatta i följande punkter:

 1. Batteriet ersätter förbränningsmotorn med tillhörande utrustning som ju också alstrar koldioxid i sin tillverkning. Detta ska vi inte ha tagit hänsyn till.
 2. Vi tar inte någon hänsyn till att förbränningsmotorn även släpper ut en del annat skräp t ex svavel och kväve och inte minst partiklar. Vi ska ej heller tagit hänsyn till detta.
 3. Fossilbränslen skapar inte bara utsläpp vid sin förbränning utan även under sin utvinning, produktion och transport till tappställe. Ej heller detta ska vi ha tagit hänsyn till.

Vi medger att vi inte har tagit hänsyn till punkt 1 men antar att batteriet är betydligt mer klimatbelastande i sin produktion är förbränningsmotorn som ju bl a är betydligt lättare.

Punkt 2 är inte så enkel. Partikelfilter och katalysator ska ju ta hand om mycket av utsläppen utöver koldioxiden och bilbesiktningen kontrollerar ju att denna utrustning är funktionsduglig. Dock kan man konstatera att alla bilar alstrar en hel del partiklar inte minst från bromsar och däck och detta oberoende av vilken framdrivning bilen har.

Och nu till punkt 3. Vi har ju påstått att en förbränningsmotor i genomsnitt alstrar ett kg koldioxid per mil och vi är osäkra på om denna siffra inkluderar utsläppen under utvinning, produktion och transport av fossilbränslet fram till tappstället. Men å andra sidan är ju generering och överföring av el ej heller koldioxidfri. Så det kanske jämnar ut sig. Vi är ju verkligen inte några supporters av fossila bränslen men anta att förbränningsmotor istället matas med cirkulärt biodrivmedel då kanske kan den få en renässans. Därmed kanske förbränningsmotorn i detta avseende tom blir mer klimatvänlig än elbatteriet.

Teknikutvecklingen

Andra läsare har påpekat att teknikutvecklingen går framåt och att batterierna blir bättre. Det forskas världen över och litium-svavel-ligninbaserade batterier kan bli intressanta. Några avgörande tekniska genombrott har dock ännu inte skett. Historien visar sedan att tiden från innovation till industrialisering och kommersialisering kan ta många år. Man ska ju även betänka att dagens batteriteknik i princip är densamma som finns i våra mobiltelefoner och den tekniken är väl nu nästan 30 år gammal. Så det tar sin tid.

Det finns många krafter som verkar i olika riktningar, till elbilens fördel och till dess nackdel. Vi tar inte kategoriskt ställning och ska vi vara ödmjuka så kan vi säga att mänskligheten inte vet om elbilen är klimatsmart eller inte. Den övervägande hållningen, se t ex DN 22-06-07, är idag att elbilen är klimatsmart och som alltid är det svårt att sticka upp mot den uppfattning som är förhärskande.

Vi konstaterar att Europaparlamentet, i veckan som gick, röstade för att förbjuda all försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar inom EU från 2035 (DN 22-06-09). Dock fanns det krafter som ville öppna för förbränningsmotorer, som matas med biobränsle, men som röstades ner. Nu återstår en lång process i EU:s olika länder och vi får se hur det går.

Inblandning av biodrivmedel

SVT har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram mycket intressanta siffror (SVT 22-06-08) som verkligen förstärker vår tveksamhet till elbilen. Dagens inblandning av biodrivmedel i personbilarnas bensin och diesel reducerar utsläppen av koldioxid från fossila bränslen med 3,7 miljoner ton. Sveriges nuvarande 300 000 elbilar reducerar med 0,5 miljoner ton. Även 2030  räknar Naturvårdsverket med att biodrivmedlen kommer att betyda mer för klimatet än elbilarna vilket bygger på att biodrivmedelsinblandningen successivt kommer att öka från dagens 30,5 % till  66 % för diesel och från 7,8 % till 28 % för bensin. Undrar hur europaparlamentarikerna har tänkt? Dock vill vi i detta sammanhang påpeka att biodrivmedlen också släpper ut koldioxid och vi köper detta resonemang bara så länge biodrivmedlet är cirkulärt eller kommer från skogsavfall och andra substanser som annars skulle läcka ut koldioxid i atmosfären. 

På en punkt har vi tagit klar ställning och det är att vi inte skulle investera i en batterifabrik. Northvolt påstår att de behöver 10 % av dagens världsproduktion av litium till sin fabrik i Skellefteå. Samtidigt planeras det 150 batterifabriker världen över. Som lök på laxen kan man dessutom konstatera att priset på litium har stigit med 300 % under det senaste året och att 85 % av all litium upparbetas i Kina. 

Andra investerare tycks vara inne på samma linje. Världens största batteritillverkare, kinesiska CATL, som också är Teslas huvudleverantör av batterier, hade den 2 juni i år tappat 100 miljarder dollar i värde, från 250 till 150 miljarder dollar från sin toppnotering förra året. Högre råvarukostnader hade pressat marginalerna (WSJ 22-06-03). Och kursen på Tesla har från sitt toppläge i november förra året tappat mer än 40 %.

Noterat i veckan

Konsumentpriserna har stigit 8,6 % i USA under det senaste året, den högsta höjningen på 40 år. Den kommande veckan kommer FED att höja styrräntan med sannolikt 0,5 %. De borde höja mer och framförallt ”makulera” mer av de pengar de tidigare har ”tryckt”. Risken är att Fed gör en historisk felbedömning och stramar åt för lite. Vi återkommer på detta tema.

22-06-12 No 24

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

magnus@thulin.se

5 reaktioner på ”Elbilen – en laddad fråga”

 1. Bengt Wellermark

  Vi kan ha lite olika uppfattningar och vinklar kring elbilens påverkan på klimatet men det positiva bidraget är marginellt. Sett till klimatfrågan som helhet så får vi rikta fokus på att ändra vårt individuella konsumtions-mönster där resandet och transporter utgör en tung post.

  1. Mats Larsson

   Jag skulle vilja belysa vad du skriver från en vinkel som det inte talas om så mycket. Vårt individuella resande är också beroende av den samhällsplanering som varit tongivande de senaste ska vi säga 50 åren. Politiker som säger sig värna om både klimat och miljö borde enligt min mening också inrikta samhällsplaneringen så att invånarna inte behöver ta bilen för att handla det nödvändigaste. Stora köpcenter utanför våra större samhällen kräver i praktiken alltid bil. Vården centraliseras, tex BB läggs ner, antalet akutsjukhus läggs ner vilket innebär att politiker tvingar oss att ta bilen. Det finns fler exempel. Ska åtminstone jag ha förtroende för politiker och samhällsplanerare så måste de sluta att prata om hållbarhet, miljö och klimat samtidigt som de verkar för centralisering och utbyggnad av köpcenter utanför våra stadskärnor.

  2. Nils-Åke Thulin

   Delar helt din uppfattning. Vi bör nog börja besinna oss och ifrågasätta om vi kan fortsätta med all denna konsumtion.

 2. Jan-Erik Davidson

  Hej, som f.d. Volvohandlare under 25 år i Kronobergs län, gläder jag mig åt de accelererande klimatsamtalen kring bilismen, då glaciärerna sedan länge smälter och de globala kretsloppen förändras, med ökande mänsklig misär som följd.
  All förbränning skapar koldioxid. 2035 vill EU att bensin- och dieselbränsle skall sluta säljas. Explosionsmotorn måste ersättas av elmotorn snarast.
  Faktumet är redan klart, bilförsäljningen hittills i år består till 52% av laddbara bilar. Både Volvo och Scania har samtliga lastbilsmodeller för eldrift.
  Det är dags för en laddstolps-revolution med regeringens stöd – utan elbilen stannar Sverige!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.