Acarix analys

Acarix analys

Acarix Teknik

Acarix har utvecklat ett elektroniskt stetoskop som avlyssnar genomströmningen i hjärtats kranskärl och som indikerar om det finns risk för förträngning. Detta och mer tar vi upp i denna Acarix analys.

Idag kan man efter ofta omfattande undersökningar konstatera att enbart 10 % av de som söker för bröstsmärtor verkligen har förträngning i kranskärlen. 97 % av de som inte har någon förträngning kan uteslutas med det elektroniska stetoskopet. Därmed kan man väsentligen reducera kostnaden för diagnostisering och skapa ett mervärde för patienten.

Stetoskopets försäljning

Acarix, som har sitt säte i Malmö, grundades 2009 och bygger på ett utvecklingsprojekt vid Aalborgs universitet. Det första eletroniska stetoskopet såldes 2017 och den totala försäljningen t o m 2020 Q3 uppgår till 75 enheter.

Därtill kommer patches, som tycks vara minst lika inkomstbringande, uppgående till ca 10 000 st sedan 2017. De hittillsvarande kunderna är främst privatpraktiserande hjärtläkare i Tyskland som är anslutna till privata sjukförsäkringar. De flesta av läkarna använder det elektroniska stetoskopet och återkommer med beställningar av patches. Just detta bedömer vi som extra intressant i den här Acarix analysen.

Godkännande i USA

Försäljningen är fortfarande blygsam och pandemin har sannolikt hämmat försäljningen. Utvärderingar inom den offentliga sjukvården pågår i Tyskland och Storbritannien. Motsvarigheten till CE-märkning har nu också erhållits i USA. Utöver kranskärlsförträngning pågår nu dessutom ett lovande utvecklingsarbete syftande till även omfatta diagnosticering av hjärtsvikt.

Faktureringen för bolaget enligt denna Acarix analys uppgick 2019 till 1,9 milj kr och 2020 Q1-Q3 till 1,2 milj kr. Burnraten uppgick 2020 Q1-Q3 till 24 milj kr. Under 2020 har en nyemission genomförts som har tillfört bolaget drygt 50 milj kr. Kassan uppgick 2020 Q3 till 76 milj kr. Högst sannolikt behövs ytterligare påfyllnad av kapital men först under 2023.

Acarix analys – Investerare

Två danska investerare, Sunstone och SEED Capital, var med som stora ägare redan 2009 men har successivt minskat sitt ägande till drygt 3 % vardera. Några andra nya större ägare har ännu inte uppenbarat sig och därmed kan man konstatera att ägandet har breddats. Positivt är att flera av de som garanterade den senaste emissionen har omvandlat sitt arvode till aktier. Dock återfinns inte någon större aktieägare varken i styrelsen eller i företagsledningen.

Aktiekursen vid Acarix analys

Vid denna Acarix analys ligger kursen för Acarix på 1,3 kr och därmed bolagets värdering på 188 milj kr. Aktiens omsättning är relativt god och uppgår till någon procent varje börsdag.

Acarix förefaller med sitt elektroniska stetoskop kunna möjliggöra mycket stora besparingar och därmed har aktien sannolikt en mycket stor potential. Kortsiktigt skulle kursen kunna drivas av ytterligare försäljningsframgångar och att insiders visar sitt förtroende för bolaget genom aktieköp. Risken är dock att pandemin hämmar försäljningen och kortsiktigt även kursen.

Acarix analys är gjord av: Nils-Åke Thulin

Läs mer om bolaget på Acarix hemsida!

Friskrivning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.