Vibrosense analys

VibroSense analys

VibroSense, som grundades 2005, bygger på en upptäckt som gjordes av Göran Lundborg, prof em i handkirurgi vid Skånes universitetssjukhus.

Man har ha tagit fram ett instrument med vilket individen med sin hand eller fot kan känna av vibrationer i instrumentet och därmed avge sin reaktion. Reaktionen kan variera beroende på vibrationernas tid och frekvens samt med individens ålder. I en algoritm avgörs om reaktionen avviker från normalbeteende och därmed kan sensoriska skador diagnosticeras.

VibroSense Tillämpningsområden

Fyra olika tillämpningsområden är aktuella: arbetsskador vid t ex användande av vibrerande verktyg, diabetesrelaterade skador i fötternas känselsystem, nedsättning av känseln vid cancerbehandlingar och sensoriska nedsättningar av andra anledningar. Arbetsskador kan upptäckas tidigare.  Diabetesbehandlingar kan justeras och i förekommande fall amputering undvikas.

Cancerbehandlingar kan förändras eller ersättas med annan behandling. Kommersiella framgångar har uppnåtts inom företagshälsovård beträffande diagnosticering av vibrationsskador. Avonova, som har 650 anställda på 120 orter i Sverige, har beställt 24 instrument som ska användas vid hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare. Instrumentet har genomgått en valideringsprocess för diabetes och kommer nu att lanseras på marknaden inom detta område. Olika studier beträffande instrumentets användbarhet inom cancervården pågår.

Kommersialiseringsprocess

VibroSense befinna sig i början av en kommersialiseringsprocess. Företagshälsovården i Sverige och utomlands kan säkert bjuda på kortsiktiga framgångar. Näst i tur står sannolikt diabetesvården men här kan nog framgångarna dröja något år, inte minst beroende på att beslutsprocesserna är mer långsamsamma inom den offentliga vården.

Styrelsen tycks vara väl kvalificerad och innehåller både vetenskaplig, kommersiell och finansiell kompetens. Ordföranden tycks ha en gedigen erfarenhet av med-tech. De båda grundarna sitter också med i styrelsen och har betydande aktieinnehav. VD:n är nyrekryterad och tycks ha en gedigen bakgrund inom med-tech.

VibroSense ekonomi och aktie

Verksamhetsåret 2019-2020 uppnådde bolaget en försäljning om drygt en milj kr. Kassaflödet uppgår till ca -7 milj kr. Under det gångna verksamhetsåret genomfördes en riktad emission om ca 7 milj kr. Kassan uppgick till ca 17 milj kr 20-09-30 och kan väl därmed beräknas räcka i ca två år. Senast i början av 2022 bör kassan fyllas på med nytt kapital.

VibroSense är noterat på Spotlight Stock Market. I skrivandets stund (21-02-05) står kursen i 9,32 kr och har varierat mellan 5 och 14 kr under den senaste tre åren. Med dagens kurs värderas bolaget till 127 milj kr vilket, vid en jämförelse med andra liknande bolag i motsvarande utvecklingsfas, inte får anses särskilt utmanande. Pandemin har sannolikt hämmat försäljningen och därmed värderingen. Försäljningsframgångar och positiva nyheter beträffande utvärdering av instrumentet inom diabetes och cancervård kan säkert ha klart positiv kurspåverkan. Om företaget motsvarar förväntningarna kan kurspotentialen på sikt vara betydande.

Analys av: Nils-Åke Thulin och Magnus Thulin

Magnus & Marknaden ger inga köp eller säljråd. s om friskrivning här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.