Irisity analys

IRISITY analys

Övervakningskameror förses med system från Irisity, innehållande självlärande algoritmer, som identifierar oönskat beteende. Applikationerna förekommer på t ex byggarbetsplatser, järnvägar, skolor, offentliga miljöer, industrianläggningar, jordbruk etc. Detta och mer går vi igenom i denna Irisity analys.

Fakturering 2020: 37 milj kr (2019: 35, 2018: 30, 2017: 29)

Nettoresultat 2020: -19 milj kr (2019: -17)

Antal anställda: 37

Grundat: 2006

Kurs 21-05-07: 57

P/E-tal: Neg

P/S-tal: 38

Börsvärde: 1 406 milj kr

Övervakningssystem

Irisity samarbetar med leverantörer av övervakningssystem (t ex G4S) och installatörer av desamma (t ex Assemblin och Elajo). Irisity har också ett långtgående samarbete med Axis, som är en ledande leverantör av övervakningskameror. Irisitys mjukvara byggs in i Axis kameror. Slutkunder t ex SL är ytterligare ett kundsegment. Under 2020 har tre nya mjukvaror tagits fram för järnvägsskydd, våldsamt beteende och falligenkänning. Mjukvaran kan monteras in i befintliga kameror eller i nyinstallerade.

Det finns andra konkurrerande mjukvaruföretag som liknar Irisity visar denna Irisity analys. Kameraleverantörerna utvecklar också en konkurrerande teknik som dock ska vara av mer generell karaktär. Irisity hävdar att de har mer användarfokuserade lösningar och att deras mjukvara kan registrera rörelse inom ett område större än vad konkurrenterna kan. Företaget anger exempel på det senare förhållandet som kan reducera antalet kameror från 22 (konkurrerande lösning) till 4 (Irisity).

Ägarstrukturen i Irisity

Ägarstrukturen ger ett ganska klart intryck. Westergyllen (familjen Runmarker), Chalmers Innovation Seed Fund, Handelsbanken Midcap, TIN och Stena Metall är större ägare. Under 2020 tillfördes 50 milj kr i en nyemission. Handelsbanken och TIN tillkom då som nya ägare. Styrelseordföranden samt ytterligare en styrelseledamot har signifikanta aktieinnehav. CEO, CPO och CTO har betydande innehav. Det har dock inte CFO:n.

Börskurs vid Irisity analys

Den senaste emissionen genomfördes i oktober 2020 till kursen 20,30. Sedan dess har kursen stigit med 180 % till idag 57 kr. Bakgrunden till denna kraftiga ökning är svår att förstå men kan nog förklaras av främst Handelsbankens och även TIN:s intåg i bolaget har gjort att flera investerare påverkas av dessa aktörers agerande. Uppgången kan knappast förklaras med  försäljningstillväxten, som visserligen var 15 % i 2021 Q1 jämfört med 2020 Q2 men som har varit ganska medioker, totalt 28 % under 2018-20. En annan faktor som kan driva kursen är uppköpsrykten. Canonägda Axis skulle sannolikt kunna se en affärslogik i att förvärva Irisity.

Denna Irisity analys visar att företaget är klart intressant och har sannolikt en stor potential på världsmarknaden men det känns mycket utmanande att värdera ett företag, som går med förlust och som har ringa tillväxt, till 38 ggr försäljningen.

Irisity analys av: Nils-Åke Thulin och Magnus Thulin

Datum: 2021-05-07

Magnus & Marknaden ger inga köp eller säljråd. Läs om friskrivning här.

2 reaktioner på ”IRISITY analys”

  1. Hej,
    Irisity har jag en liten kontrollpost i, men utvecklingen på sistone är negativ senaste månaderna och jag inbillar mig att bolaget behöver visa lönsamhet annars fortsatt ned…

    Inflationen spökar som sagt och vi får väl se framåt em idag vad USA-siffrorna visar.

    1. Ja, om man i dessa tider vill vara kvar på börsen så bör man nog gå ur de papper som inte uppvisar mer modesta värden vad gäller klassiska nyckeltal typ p/e.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.