Inhalation Sciences analys

Inhalation Sciences analys

Inhalation Sciences arbetar inom inhalationsforskning och utvecklar system och utrustningar för framtagning av läkemedel för inhalation. Man studerar hur partiklar i inandningsluften påverkar lungor. Bolaget tillhandahåller ett instrument som skapar aerosoler (små partiklar finfördelade i en gas). Instrumentet förbrukar enbart små mängder av den substans som ska lösas upp i aerosolen. Aerosolerna är precisa, repeterbara och kontrollbara. Instrumentet benämns PreciseInhale.

När aerosolen har skapats kan exponering ske på mikroorganismer i laboratoriemiljö (in vitro)  och effekterna mätas. Alternativt kan exponeringen ske i en artificiell lunga, DISOLVit, som också har utvecklats av Inhalation Sciences.

Snabbfakta

Fakturering 2020: 10 milj kr (2019: 9)

Rörelseresultat 2020: -8,7 (-7,9)

Antal anställda: 8

Säte: Huddinge

Noterat: 2017 på Spotlight

Kurs 21-06-11: 10,10

P/E-tal: Neg

P/S-tal: 8,6

Börsvärde: 113 milj kr

Inhalation Sciences och CE-märkning

CE-märkning har erhållits för användning in vitro i pre-klinisk miljö. Inhalation Sciences arbetar på att erhålla CE-märkning för klinisk användning i människokroppen (in vito). Bolaget hävdar stor korrelation mellan mätresultaten in vitro och in vito.

Med bolagets produkter kan kundernas forskning effektiviseras och påskyndas, kostnaderna för ofta dyrbar testsubstans reduceras och behovet av djurförsök minskas. Kunderna finns inom utveckling av läkemedel samt forskning inom miljömedicin och toxologi. Större företag inom läkemedel och kemi och akademiska forskningsorganisationer är viktiga kunder.

Produkterna är sannolikt unika och konkurrens saknas troligen. Avgörande kommer att bli marknadens efterfrågan, särskilt den marknad som öppnar sig när CE-märkning för PreciseInhale erhålles för klinisk användning in vito, vilket sannolikt kan erhållas först under 2022.

Åren som gått

Företaget har bevisligen funnit en efterfrågan. Under perioden 2019 Q1-2021Q1 uppgår försäljningen till ca 23 milj kr. AstraZeneca och kontraktsforskningsföretag tycks vara viktiga kunder. Pandemin har varit hämmande för försäljningen men under 2021 räknar man med en försäljning uppgående till 15-20 milj kr. Dock har man under 2021 Q1 börjat med en försäljning som i årstakt motsvarar drygt 11 milj.

Inhalation Sciences har alldeles nyligen genomfört en riktad nyemission och bolaget har tillförts ca 23 milj efter uppskattade emissionskostnader. Noteras kan att ordföranden går in med 1,5 milj kr. Kassaflödet uppgick till drygt -4 milj i 2021 Q1 och fortsätter förbrukningen i samma takt så är det dags att fylla på kassan igen efter ca ett år. Förhoppningsvis kan försäljningen accelerera och därmed behovet av nya pengar förskjutas.

Sammanfattning av analysen av Inhalation Sciences

Inhalation Sciences är ett mycket intressant företag och lyckas de med sina ambitioner kan det bli en framgångssaga. Risken är att break-even dröjer och det behövs nytt friskt kapital. I dagens stämningsläge på börsen bör detta inte vara något problem men om vi får en rejäl börsnedgång blir nytt kapital inte så lättillgängligt och då kommer det inte att bli kul för aktieägarna.

Analys av: Nils-Åke Thulin

Datum: 2021-06-11

Marketz ger inga köp eller säljråd. Läs om friskrivning här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.