Mips analys

MIPS analys

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan. Befintliga hjälmar tar upp raka slag men skyddar inte mot roterande påverkan, som har visat sig vara mycket skadlig.  MIPS tillhandahåller ett ”inkråm” i hjälmen som tar upp rotationsrörelsen. Tekniken är omgärdad av ett antal patent och konkurrensen tycks inte vara särskilt påtaglig. Tillverkning sker i Kina. Detta och mer går vi igenom i denna Mips analys.

Mips marknad

Den totala marknaden uppskattas till 410 miljoner hjälmar per år. Idag fokuserar MIPS på en marknad omfattande 130 miljoner hjälmar uppdelade på 30 för sport (cykel, snösport, ridning och lagsporter), 30 för motorcykel (landsväg och motocross) och 70 för säkerhet (bygg, gruvor, militär, polis etc). Större delen av MIPS försäljning går idag till cykelhjälmar.

2020 levererade MIPS lösningar till 7,2 miljoner hjälmar till 121 kunder (hjälmleverantörer). MIPS fortsätter sin expansion avseende sport- och motorcykelhjälmar. Potentialen förefaller mycket stor inom de övriga segmenten och på sikt inte minst inom säkerhet. Trots en återhållsam fakturering under första halvåret 2020 (120 milj kr) rekylerade faktureringen uppåt under andra halvåret (245). Därmed slutade faktureringstillväxten 2019-2020 på +36 % och resultattillväxten på 52 %.

Värdering vid Mips analys

Företagets målsättning är att faktureringen ska uppgå till minst 1 miljard kr 2025 och rörelsemarginalen till minst 40 %. Handelsbanken uttrycker stöd för dessa målsättningar. Med nuvarande tillväxttakt tycks denna ambition vara rimlig. Denna Mips analys visar att om man lyckas man behålla nuvarande marginaler kommer resultatet att uppgå 353 milj kr och med dagens kurs har då P/E-talet sjunkit till 47. Om vi 2025 sänker P/E-talet från dagens 127 till 100, som också är mycket högt, och därmed antar en fortsatt hög tillväxttakt då hamnar värderingen på 35 miljarder kr 2025 eller en uppgång med mer än 100 % på fem års sikt.

Trots allt är dagens värdering mycket utmanande. Skulle bolaget värderas till ett mer normalt P/E-tal, vilket skulle bygga på kraftigt reducerad tillväxttakt eller en allmänt kraftigt försämrad börs, skulle kursen kunna sjunka ganska rejält.  Vad gäller risksidan så känns, för den oinvigde, tekniken osäker. Risken för kopiering ska ej heller underskattas men bör kunna reduceras genom starkt IP-skydd. Den höga vinstmarginalen bör dessutom locka fram konkurrenter. Produkt-säkerheten kan också bidra med obehagliga överraskningar i form av t ex återkallelser.

För den som är beredd att ta en kalkylerad men hög risk så är MIPS en möjlighet så god som någon annan anser vi när vid Mips analys. Till skillnad från flera högt värderade förhoppningsföretag har vi här ett mycket lönsamt företag som har en innovativ teknologi och en stor marknadspotential inte minst inom säkerhet och som kan bjuda på positiva överraskningar.

Nyckeltal – Mips analys

Fakturering 2020: 365 milj kr (2019: 268)

Nettoresultat 2020: 129 (85)

Kurs 21-03-15: 621

P/E-tal (Avanza): 127

P/S-tal: 45

Börsvärde: 16 miljarder kr

EBIT

EBITDA

Mips analys av: Nils-Åke Thulin och Magnus Thulin

Magnus & Marknaden ger inga köp eller säljråd. Läs om friskrivning här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.