Du har högre lön och betalar mer i skatt än vad du kanske tror

För den som arbetar är det mycket som mörkas vad gäller lön och skatt. Vi anser att verklig lön motsvaras av den lönekostnad som arbetsgivaren har och skatt inkluderar även de dolda skatter som arbetsgivaren betalar med avseende på löntagarens lön. Vi föreslår att det införs en helt ny lönespecifikation som spelar med helt öppna kort vad gäller löner, avgifter och skatter. 

lönespec

Vi redovisar nedan hur dagens lönespec ser ut samt hur den spec ser ut som vi föreslår. Det kommer då att framgå att vi tjänar mer och betalar mer skatt än vad som framgår av dagens lönespec. Vi har delat upp vår föreslagna spec i punkterna A-I. Varje punkt förklaras nedan. Därefter följer tre exempel.

 1. Lön är den lön som framgår av dagens spec. Vi kallar den fortsättningsvis redovisad lön eller redlön. Vi visar dessutom den lönekostnad som arbetsgivaren har och som då även inkluderar alla ej visade avgifter och skatter. Lönekostnaden betraktar vi som verklig lön och vi kallar den verlön. Den verkliga lönen erhåller du genom att addera redlön med ej visade avgifter och skatter.
 2. Skatt är den skatt som dras från redlönen och framgår av Skatteverkets tabell 34, kolumn 1. Vi antar att den anställde bor i Malmö stad, St Petri församling.
 3. Sociala avgifter, som avser avsättningar till pension + sjukförsäkring, ger individuella förmåner i form av pension och sjukpenning. Arbetsgivaren betalar 15,73 % av den redlön som understiger 44 000 kr per månad. Eftersom individuella förmåner utgår är avgiften att betrakta som förskjuten lön och är alltså inte någon skatt.
 4. Sociala avgifter, som avser avsättning till pension + sjukförsäkring, ger inte ytterligare förmåner i form av pension och försäkring på den del av lönen som överstiger 44 000. Lönenivån 44 000 brukar av denna anledning kallas förmånstaket. Arbetsgivaren betalar trots detta 15,73 % av den redlön som överstiger 44 000 kr per månad. Således är avgifter som betalas när lönen är över 44 000 kr att betrakta som skatt.
 5. Sociala avgifter som inte motsvarar några som helst individuella förmåner dvs ren skatt vilka utgår med 15,69 % av redlön.
 6. Arbetsgivaren betalar i regel avgifter till tilläggspension för alla anställda. Avtalen är lite olika men i regel betalar arbetsgivaren 4,5 % av redlön upp till nivån 44 000 kr per månad och därefter 30 % av redlön. Avgifterna är att betrakta som förskjuten lön och är således inte någon skatt.
 7. Arbetsgivaren betalar skatt på tilläggspenionsavgifterna. Denna skatt kallas särskild löneskatt och uppgår till 24,26 % av avgifterna enligt punkt 6 ovan.
 8. Till slut återstår ett belopp att utbetala och detta belopp är detsamma på båda lönespecarna. 
 9. Skatt som procent av lönen avser den redovisade skattens andel av redlön och den verkliga skattens andel av verlön 

I exempelen nedan har vi utgått från tre nivåer på redlön: 30 000, 44 000 och 88 000 kr per månad. 44 000 har vi valt för att vid denna nivå inträder det s k förmånstaket dvs den nivå då fortsatta sociala avgifter inte motsvaras av ytterligare pensionavsättningar eller ökad sjukpenning. Vid nivå 44 000 börjar arbetsgivaren i regel också att betala 30 % i tillläggspensionsavgifter istället för 4,5 % som gäller upp till 44 000.

Lön 30 000

Dagens spec Föreslagen spec
A Lön, redlön/verlön 30 000 41 104 (5)
B Skatt - 7 565 - 7 565
C Soc avg, pension + sjukförs, förmån Anges ej - 4 719 (1)
D Soc avg, pension + sjukför, skatt Ej aktuellt 0
E Soc avg, skatt Anges ej - 4 707 (2)
F Avgifter till tilläggspension Anges ej - 1 350 (3)
G Skatt på tilläggspensionsavgifter Anges ej - 328 (4)
H Att utbetala 22 435 22 435
I Skatt som procent av lön 25 % 31 %

Vi ser att den verkliga lönen är drygt 41 000 (5) istället för 30 000 som redovisas idag. Den verkliga skatten är 12 600 (6) jämfört med 7 565 som redovisas idag.

(1) 15,73 % av 30 000 

(2) 15,69 % av 30 000 

(3) 4,5 % av 30 000 

(4) 24,26 % av 1350 

(5) 30 000 + 4719 + 4707 + 1 350 + 328 = 41 104 

(6) 7565 + 4 707 + 328 = 12 600

Lön 44 000

Dagens spec Föreslagen spec
A Lön, redlön/verlön 44 000 60 285 (5)
B Skatt - 13 737 - 13 737
C Soc avg, pension + sjukförs, förmån Anges ej - 6 921 (1)
D Soc avg, pension + sjukför, skatt Ej aktuellt 0
E Soc avg, skatt Anges ej - 6 904 (2)
F Avgifter till tilläggspension Anges ej 1 980 (3)
G Skatt på tilläggspensionsavgifter Anges ej - 480 (4)
H Att utbetala 30 263 30 263
I Skatt som procent av lön 31 % 35 %

Vi ser att den verkliga lönen är drygt 60 00055) kr istället för 44 000 som redovisas idag. Den verkliga skatten är drygt 21 000 (6) jämfört med ca 13 737 som redovisas idag.

(1) 15,73 % av 44 000 

(2) 15,69 % av 44 000 

(3) 4,5 % av 44 000 

(4) 24,26 % av 1 980

(5) 44 000 + 6921 +6904 + 1980+ 480 = 60 285

(6) 13 737 + 6 904 + 480 = 21 121

Lön 88 000

Dagens spec Föreslagen spec
A Lön, redlön/verlön 88 000 134 512 (6)
B Skatt - 39 600 - 39 600
C Soc avg, pension + sjukförs, förmån Anges ej - 6 921 (1)
D Soc avg, pension + sjukför, skatt Ej aktuellt - 6 921 (2)
E Soc avg, skatt Anges ej - 13 807 (3)
F Avgifter till tilläggspension Anges ej - 15 180 (4)
G Skatt på tilläggspensionsavgifter Anges ej - 3 683 (5)
H Att utbetala 48 400 48 400
I Skatt som procent av lön 45 % 48 %

Vi ser att den verkliga lönen är nästan 135 000 (6) istället för 88 000 som redovisas idag. Den verkliga skatten är drygt 64 000 (7) jämfört med 39 600 som redovisas idag. Notera i detta exempel att hälften sociala avgifter för pension och sjukförsäkring här är en ren skatt eftersom lön över 44 000 inte medför någon ytterligare pension eller sjukförsäkring. Notera även att avgifter till tilläggspension utgör 4,5 % av redlön upp till 44 000 plus 30 % därutöver.

(1) 15,73 % av 44 000 

(2) 15,73 % av 44 000

(3) 15,69 % av 88 000 

(4) 4,5 % av 44 000 plus 30 % av 44 000

(5) 24, 26 % av 15 180

(6) 88 000 + 6 921 + 6 921 + 13 807 + 15 180 + 3 683 = 134 512

(7) 39 600 + 6 921 + 13 807 + 3 683 = 64 011

Man kan orda och tycka mycket om skatter men vi tycker att det är rimligt att visa svart på vitt vad som gäller. Vi föreslår därför att man inför lönespecifikationer som ger en korrekt beskrivning av löner, avgifter och skatter och inte enbart en del av sanningen.

Noterat i veckan

Vi handlade kläder i veckan. En butiksförsäljare berättade då för oss att det gällde att passa på att handla nu för till hösten höjs priserna med 8-10 % och till våren med ytterligare 10-15 %. Tala om inflation.  Personligen trodde han inte att löntagarna skulle vara återhållsamma framöver. Han berättade också att butiken avstått från att representera två mycket prestigfylla och högprisprofilare varumärken eftersom kunderna till dessa produkter insisterade på att betala med kontanter (!). Hedervärt agerande.

Vår rörinstallatör berättade att en bergvärmepump har varit utsatt för fyra prishöjningar under året: 

2, 5, 8 och 2 %  eller totalt 18 % räknat med procent på procent. Dessutom gäller offererat pris enbart vid offerttillfället och det pris man betalar är det pris som gäller vid leverans. Vill man ha någon värmepump inom i bästa fall sex månader får man acceptera dylika villkor. En bekant till oss beställde en luftvärmepump i våras och det var tur för henne för motsvarande pump kostar 30 % mer i höst.

Vi noterar att politikerna tävlar med varandra om att kompensera medborgarna för högre elpriser och föreslår olika typer av subventioner. Det var just detta vi varnade för i vår förra krönika. Att subventionera en vara eller tjänst innebär ökad förbrukning och det var väl motsatsen som var meningen.  I veckan har ekonomiprofessorerna Calmfors och Hassel i SvD fördömt de olika förslagen. Politikerna har ”tappat det …. och så här kan det inte fortsätta” säger Calmfors. Hassel är frusterad över hur mycket ”feltänk” det finns.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

22-07-30 No 34

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

magnus@thulin.se

1 reaktion på ”Du har högre lön och betalar mer i skatt än vad du kanske tror”

 1. Det var ett antal företag som för länge sedan införde en snarlik redovisning på sina lönespecar. Dock inte så detaljerad, men bruttolönen angavs då inklusive arbetsgivaravgift. Avsikten var att visa den verkliga lönekostnaden. Det gav dock inget stort gensvar hos löntagarna och jag vet inte hur det förhåller sig idag med denna redovisning.

  Jag tycker det är intressant att även titta på hur det förhåller sig med motsvarande redovisning för små entreprenörer. Sverige anses företagarvänligt, men när man ser till hur mycket skatter och avgifter som betalas in så blir det inte så mycket över till entreprenören . Det mesta som gäller för löntagaren gäller även för entreprenören, men vid försäljning till konsument betalas även 20% av försäljningsbeloppet in som moms. Av kundens betalning tar då skatter och avgifter mer än hälften av inkomsten för en tjänst som inte är subventionerad med Rot eller Rut, trots ofta väldigt låga inkomstnivåer för entreprenörer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.