Visst kan man minska sina elkostnader

Visst kan man minska sina elkostnader

Det gäller att välja rätt elavtal. Tyvärr vet man inte förrän i efterhand vilket som var rätt. Under vissa omständigheter tror vi dock att timavtal kan vara vinnande.

Det finns två sätt att sänka sina elkostnader; antingen kan du sänka förbrukningen av antalet kWh eller kan du sänka kostnaden per kWh. Nästan dagligen kan man läsa om hur man kan minska sin förbrukning genom att satsa på värmepumpar, solpaneler, bättre tätningslister, bättre isolering etc och inte minst genom att spara på elen. I den här krönikan koncentrerar vi oss på hur man kan påverka kostnaden per kWh.

Du har ett avtal med din elleverantör som reglerar prissättningen. Du kan ha rörligt eller fast pris eller ett timpris. Det du betalar kan man dela upp i elpriset per kWh samt fasta avgifter, energiskatt, överföringsavgifter och till slut moms på alltihop. Nedan kommer vi enbart att räkna med elpriset per kWh inkl moms.

Har du rörligt pris så betalade du i elområde 4 i augusti drygt 4 kr per kWh inklusive moms. Det pris du betalar är det genomsnittliga priset under månaden. Det genomsnittliga priset i augusti var ca 100 % högre än motsvarande pris i juli. 

Tecknar du idag ett ettårigt avtal med fast pris får du betala nästan 8 kr per kWh inklusive moms. 

Den som tidigare har haft fast pris har skattat sig lycklig, särskilt den som dessutom helt omotiverat fick förra vinterns elsubventioner som kunde uppgå till max 7 000 kr. Det senare misstaget lär dock inte politikerna upprepa. Bodde du dessutom i Norrland så kunde upplägget bli en ren vinstaffär.

Att teckna avtal idag med fast pris är det nog många som ställer sig tveksamma till. Man vet dock inte, till hösten kanske elen kostar 20 kr per kWh eller kanske ännu mer.

Själva har vi haft rörligt pris för vårt sommarhus i Brantevik. Fr o m oktober byter vi dock till avtal med timpris, en avtalsform som många nu byter till. Priset varje timme avgör då vad du betalar.  I regel ligger priset kl 00.00 – 05.00 betydligt lägre än på dagen och kvällen. Ofta kan priset vara 10 ggr högre på dagen än på natten. I skrivandets stund är dock skillnaden mindre.

Vi har en värmepump som förbrukar ca 15 000 kWh per år. Under perioden oktober till april är det i regel inte någon som bor i huset och då har vi haft värmepumpen inställd på att värma huset till 16 grader. 

Fr o m oktober ställer vi nu in värmepumpen så att den värmer upp huset till 18 grader kl. 00.00-05.00 och till 10 grader övrig tid. Vår byggare stödjer detta upplägg. Viktigast är att man driver ut fukten ur huset och det sker när temperaturen går upp till 18 grader. Han betonar dock att detta gäller enbart hus som saknar modern isolering med diffusionsspärr i plast. Ett tips i sammanhanget är att kontrollera att värmepumpen eller elpannan har en klocka som går rätt annars kan det sluta med en förskräckelse.

Vår förhoppning är nu att vi kan reducera vår kostnad ganska kraftigt. Det hela bygger dock på att prisskillnaden mellan natt och dag består vilket man ju inte kan vara så säker på. Vi kommer att utvärdera och rapportera resultatet. Skulle våra förhoppningar inte infrias så kan vi ändra avtalsform med kort varsel.

För den som bor i sitt hus hela tiden är fördelarna med timpris inte lika uppenbara. Dock kan man ju stänga av värmen t ex mellan t ex kl. 07.00 – 09.00 och 17.00 – 19.00 då priserna ofta är som högst. Tvätt- och diskmaskinen kan man ju sätta på när man går och lägger sig. Vi hörde t o m någon som stiger upp kl. 02.00 för att stryka tvätten. 

Elbilsägarna är sannolikt överrepresenterade bland de elabonnenter som valt timpris. Fördelarna är uppenbara. En timprisabonnent berättade för oss att det kan skilja mellan 7 kr och 700 kr på att ”tanka full tank” i sin elbil beroende på när på dygnet man laddar sin bil. Elbilsägarna är ofta kunder hos elhandelsuppstickaren Tibber som är helt inriktade på timpriser och som dessutom påstår att de har 7 % lägre priser än de stora aktörerna. 

Myndigheterna styr dock i stor utsträckning vårt beteende. Får vi ett kostnadstak, som helt seriöst övervägs av en majoritet i riksdagen, så behöver vi inte tänka på att spara el utan då kan vi bara brassa på. EU kan också förändra förutsättningarna genom att ändra modellen för prissättning. Vi får vara alerta och anpassa oss till vad överheten bestämmer.

Noterat i veckan

Kristianstadsbladet rapporterar att Kristianstads kommun överväger att spara på el genom att stänga ned fasadbelysningen på vissa byggnader och stänga ner vissa fontäner. Hoppas att de går från ord till handling och därmed blir ett föredöme som manar till efterföljd landet över. Och man kan nog göra mycket mer utan att vi behöver göra avkall på så mycket.

Företag i finanssektorn börjar se om sitt hus. Credit Suisse räknar med att minska antalet anställda med 5 000 medarbetare eller var tionde medarbetare (Reuters 22-09-02). Klarna håller på att minska sin personalstyrka med 700 medarbetare (Breakit 22-05-22). Vi återkommer beträffande Klarna som riskerar att bjuda på obehagliga överraskningar framöver.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

22-07-30 No 36

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.