Har Klarna nått vägs ände?

Tyvärr tror vi det. Kanske redan i höst. Företaget är ytterligare ett exempel på de excesser som uppstår när ekonomin går på högvarv och det finns nästan obegränsad tillgång på billiga pengar.

Lars Flink, en av våra trogna läsare och inspiratörer, uppmärksammade oss på att Klarna faktiskt är en bank och spararnas pengar skyddas av insättningsgarantin. Han satte igång en process hos oss som fick oss att fundera och bli häpna över de risker som Klarna uppvisar, inte bara för ägarna utan även för skattebetalarna.

Vi kommer ihåg Klarna som ett företag som ursprungligen skapade smarta betallösningar. Genom att registrera ditt bankkonto eller kreditkort hos företaget kunde du enkelt betala när du e-handlade. Varje gång vi betalade med Klarnas hjälp kändes det väldigt enkelt och de traditionella bankerna kunde känna sig akterseglade.

Klarna höll sig dock inte till sin läst utan förstod att de stora pengarna låg i att erbjuda e-handelskunderna kredit vilket många nappade på. Man slöt provisionsavtal med e-handelsföretag världen över och drog in stora pengar på de förseningsavgifter som de kunder som inte betalade i tid blev tvingade att betala.

Klarna prioriterade tillväxt före lönsamhet och i den hysteriska tid som var kunde man utan problem ta in pengar från investerare som även de hade drabbats av den yra som rådde. I juni 2021 värderades företaget till ca 460 miljarder kr1) efter att man hade tagit in nya pengar från bl a det hypade japanska Soft Bank (lägg namnet på minnet). Som jämförelse kan vi nämna att SEB då värderades till ca 230 miljarder kr.

Sanningen började dock hinna upp Klarna. Pengarna började tryta och för att attrahera nytt kapital blev man i juli 2022 tvungen att acceptera en värdering uppgående till ca 67 miljarder kr1) och fick därmed godta en nedvärdering med 85 %. (Källa: FT 22-08-31). SEB:s värdering låg kvar på ungefär på samma nivå som juni 2021 dvs. ca 230 miljarder kr. Klarna attraherade dock fortfarande riskvilliga investerare och man drog in ca 8 miljarder kr1).

Klarna har nu laddat upp med nya pengar och klarar sig därmed ytterligare en tid. Företagsledningen utmålar företaget i mycket positiva termer men vi tillåter oss att studera fakta. Resultaträkningen i miljarder kr i Klarnas halvårsbokslut januari-juni 2022 kan sammanfattas som följer:

Intäkter                7,5

Kostnader        -10,8

Kreditförluster   –  2,9

Resultat            –  6,2 miljarder kr

Siffrorna förskräcker. Resultaträkningen visar att förlusten uppgår till nästan 83 % av intäkterna, mycket beroende på de höga kostnaderna och de höga kreditförlusterna.

Vi tröttar inte läsaren med balansräkningen. Vi konstaterar dock att bland tillgångarna hittar vi utlåning till enskilda och företag uppgående till ca 74 miljarder kr, främst konsumentkrediter givna till                        e-handelskunder. Vi hittar även immateriella tillgångar uppgående till ca 11 miljarder kr. Dylika tillgångar är vanligt förekommande i förlustföretag och avser ofta aktiverade utvecklingskostnader och goodwill. Värdet återstår att bli prövat. Bland skulderna hittar vi ca 67 miljarder kr avseende främst allmänhetens inlåning. Vi har ju tidigare konstaterat att Klarna är en bank med både ut- och inlåning.

Balansräkningen är inte så lätt, för en utomstående, att förstå och man frågar sig hur stora de likvida tillgångarna egentligen är. Kassaflödesanalysen säger att kassan minskade med nästan 10 miljarder kr under det första halvåret 2022 och därefter uppgick kassan till 9,3 miljarder kr vid det gångna halvårskiftet. Företaget blöder således nu 20 miljarder kr i årstakt! I juli 2022 konstaterade vi ovan att man tog in ca 8 miljarder kr i nytt kapital. Därmed skulle man ha ca 17,3 miljarder kr i kassan. Fortsätter företaget att blöda som nu så räcker pengarna fram till våren 2023.

Risken är stor att Klarnas problem kommer att bli riktigt akuta redan i höst. Tidigare har man kunnat motivera sin höga värdering med den mycket kraftiga tillväxten. Företaget möter nu motstånd på marknaden. E-handeln minskar och Klarna har under året minskat sina intäkter i Sverige hittills i år med ca 10 %. Den nedåtgående trenden blir därtill ännu starkare beroende på att konkurrenterna pressar marginalerna. (Källa: SvD 22-09-03). Man kan anta att de bistra tider som står för dörren gör att e-handeln minskar och därtill hörande kreditförluster ökar. Slutsatsen blir att företaget kommer att blöda ännu mer och pengarna kommer att sina ännu snabbare.

Hypen på finansmarknaderna håller på att försvinna och därmed tror vi att det bara är en tidsfråga innan Klarnas existens kommer att bli ifrågasatt. De riskvilliga investerarna lyser sannolikt med sin frånvaro framöver. Sannolikheten för rekonstruktion eller försäljning av bolaget eller i värsta fall konkurs är uppenbar.

Nu kommer vi tillbaka till det faktum att Klarna är en bank och vi har konstaterat att inlåningen uppgår till drygt 67 miljarder kr, större delen avser insättningar från allmänheten som skyddas med insättningsgarantin.

Vid en konkurs ska insättarna få ut sina pengar i enlighet med insättningsgarantin. Bankerna finansierar denna med pengar som man satt i en insättningsgarantifond hos Riksgälden. I slutet av 2021 uppgick denna fond till nästan 48 miljarder kr. Vid en konkurs i Klarna kan stora delar fonden bli tagen i anspråk. Vill det sig riktig illa så kanske fonden inte räcker till och då blir det skattebetalarna som sitter med Svarte Petter och blir tvungna att betala en del av notan för Klarnas vidlyftiga affärer.

  1. Värderingarna är gjorda i dollar och för enkelhets skulle har vi vid omräkningen använt oss av kursen 1 USD = 10 SEK.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

22-07-30 No 37

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.