Fredrik Bergström och credit crunch

Fredrik Bergström dr i nationalekonomi

Vi har fått in ett intressant inlägg från Fredrik Bergström. Fredrik är dr i nationalekonomi, chef för WSP Advisory och fd VD för Handelns Utredningsinstitut.

Fredrik Bergström: ”Under en lång period har vi upplevt prissänkning pga internationell handel och billiga varor från bl a Kina. Denna typ av prissänkning är positiv, men har också bidragit till att inflationen (allmän prisökning) hållits tillbaka. Den underliggande faktiska (penningmängdsdrivna) inflationen är högre än den som syns i KPI.”

Marketz: Det senare får du gärna utveckla.

Fredrik Bergström om inflation

Fredrik Bergström: ”Man bör skilja på prisförändringar som drivs av att varor blir billigare pga av att man köper in t ex smartare (t ex via import från lågkostnadsländer). Detta är i praktiken relativprisförändringar. I inflationsmåttet (som ska mäta allmänna prisförändringar) ingår stora varugrupper som fallit i pris för att de produceras, köps in och säljs på ett smartare sätt. Hade inte detta skett hade inflationen varit högre.”

Marketz: Vore också intressant att höra om du delar FED:s bedömning eller du sällar dig till kritikerna.

Fredrik Bergström:  ”Som vanligt är det alltid olika krafter igång. På kort sikt kan det finnas temporära effekter, men samtidigt tror jag också att alla penningstimulanser skapar inflationstryck. Effekten har ju mest synts i tillgångspriserna än så länge. 

Något jag funderar på är att långa räntan i många länder är relativt låg, dvs marknaden förväntar sig inte drastiska höjningar av inflationen. Vad kan det bero på? En tanke är att hela världen har blivit allt rikare och det har lett till att det långsiktiga sparandet ökat och utbudet av kapital växt kraftigt vilket i sin tur håller ner räntan. Spararna är beredda att acceptera låg avkastning. Denna kraft innebär att risken för högre ränta hålls tillbaka och därmed risken för en kris driven av snabbt stigande räntor.  Dock är jag också bekymrad över de många offentliga satsningarna finansierade med penningpressen. I mitt krisscenario händer ”något dramatiskt ” som skapar osäkerhet och  detta leder till högre räntor som i sin tur leder till att tillgångar faller i värde och vi får en creditcrunch…”

Marketz slutsatser

Marketz: Ja, Fredrik Bergström är inne på samma linje som vi. Något dramatiskt? Jag skulle kunna tänka mig att FED måste göra en helomvändning och tvingas stoppa sedelpressarna och kanske höja räntan tidigare än beräknat. Det finns också en stor risk för att Kinas finansiella problem sprider sig över världen. Hedgefonderna oroar mig också. De tar mycket stora positioner och för att minska riskerna tar de motsvarande motpositioner. Men tänk om krafterna inte tar ut varandra utan istället verkar i samma riktning. En aktör att hålla ögonen på är japanska SoftBank som utvecklar ett extremt spekulativt beteende av stora mått. Och betänk hur utelämnade vi kan bli åt Kina. Om de ger sig på Taiwan och lägger beslag på deras halvledarindustri, som försörjer en stor del av världen med chips, då blir det inte kul.

21-11-14

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.