Ska man hyra eller äga?

Bostadskostnader: Ska man hyra eller äga?

Idag visar vi att det ofta är mycket dyrare att hyra sin lägenhet än att äga den. Ett märkligt förhållande som är svårt att förklara. Notera dessutom att denna krönika avslutas med några inlägg från två läsare om inflation.

HSB:s förbundsordförande Johan Nyhus visar i en debattartikel (DN 21-08-24) att rubrikens påstående är korrekt. HSB har gjort en ambitiös utredning som visar att hyran för nyproducerade

Ettor och tvåor i de tre storstadskommunerna är dubbelt så höga som kostnaden för motsvarande bostadsrätter. Skillnaden kan ligga på 3 400 – 5 400 kr per månad. Debattartikeln fick inte någon större uppmärksamhet. Kanske var sanningen för berörda parter allt för obehaglig.

Varför efterfrågas då nyproducerade hyresrätter överhuvudtaget? Några har det naturligtvis så gott ställt att man är beredd att betala merkostnaden och därmed slippa besväret med att äga. En större del av efterfrågan utgörs dock nog av andra grupper. Många unga människor klarar inte amorteringskraven och ej heller bankernas kreditkrav. De är då hänvisade till att hyra, förhoppningsvis i första hand men i värsta fall i andra hand till ännu högre hyror. Därtill skapar ju även kommunerna en efterfrågan eftersom de genom försörjningsstöd finansierar mindre bemedlade människors boende.

Bostadskostnaden för en nyproducerad hyreslägenhet

Vi gräver lite djupare och jämför bostadskostnaden för en nyproducerad hyreslägenhet i Malmö med en motsvarande bostadsrätt.

Det kommunala bostadsföretaget MKB bygger nya hyresrätter i kvarteret Sjöscouten i Limhamns Sjöstad. Inflyttning kommer att ske 2022. Hyrorna är inte differentierade med avseende på våningsplan eller sjöutsikt. En fyra på 90 kvm kostar 14 641 kr per månad eller 1 952 kr per kvm och år.

I oktober 2021 såldes en liknande lägenhet, fast bostadsrätt, i grannfastigheten. Ytan var 96 kvm, avgiften 5 692 per månad och priset 5,4 milj kr. Låt oss räkna på vad den totala kostnaden blir per månad för att därmed kunna jämföra med hyran i motsvarande hyresbostad.

Antag att bostadsrättsköparen får låna till hela köpeskillingen, 4,6 milj till 1,2 % ränta och 0,8 milj till 3 % ränta. Den totala räntan blir 79 200 eller 55 440 efter ränteavdrag eller 4 620 per månad. Antag dessutom att den månatliga avgiften ökar med 5 % och uppgår till 5 977 kr. Den totala avgiften blir då 4 620 + 5 977 = 10 597 per månad. Årskostnaden blir 127 164. Vi räknar ut kostnaden per kvm och år som blir 127 164/97 = 1 311. Skillnaden per kvm mellan hyres-kostnaden och kostnaden för bostadsrätten blir 1 952 – 1 311= 641 dvs hyresbostaden är 49 % dyrare än bostadsrätten.

Jämföra kostnaderna för ettor och tvåor, ska man hyra eller äga?

Låt oss också jämföra kostnaderna för ettor och tvåor. Vi räknar på samma sätt som ovan. Hyran för ettor och tvåor i MKB:s Sjöscouten ligger på i genomsnitt 2 315 kr per kvm och år. Motsvarande kostnad för liknande bostadsrätter i en grannfastighet ligger på 1 236 kr kvm och år.

Det är således 87 % dyrare att hyra en etta eller tvåa i Limhamns Sjöstad jämfört med att äga en motsvarande bostadsrätt.

Vi frågar oss hur detta märkliga förhållande kan föreligga. En invändning kan vara att bostadsrättsköparen får ränteavdrag på sina lån. Dock har MKB på grund av sin storlek motsvarande lägre låneränta. Vilka andra förklaringar finns det? Vi ber läsarna begrunda ovanstående fråga och lämnar därmed frågan om bostadskostnaderna. Istället går vi över till reaktionerna på förra söndagens krönika om inflation. Vi citerar Håkan Sörman som gjort följande inlägg: ”Ett område som förbryllar är ju att alla vill öka statsskulden – senast i dagens intervju med Lars Calmfors i SvD. Verkar vara ett drev alla hakar på.”

Reflektioner från föregående krönika

Precis som Håkan förbryllas vi och vi förvånas över att det vi fick lära oss i grundkursen i nationalekonomi inte tycks gälla längre. Är det kanske en ny tid och en ny ekonomi? Det känns som om vi hört liknande resonemang förut.

Avslutningsvis vill vi referera till Hans Edlund som rapporterar från Kalifornien att utan tvekan så är det inflation på gång. Han ger några exempel. McDonald´s ökar sina priser med 5 % och sina löner med 15 %. En nära bekant till Hans kör lastbil och tjänar 3 000 usd per vecka. De genomsnittliga bensinpriserna i landet har under det senaste året ökat från 2,12 usd per gallon till 3,41 usd eller mer än 60 %. Folk är mycket irriterade just på bensinpriset vilket anses var särskilt farligt för Biden.

21-11-21

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.