Manipulation på elmarknaden

Manipulation på elmarknaden

Mycket talar för att du som elkund blir bedragen och blir tvungen att betala ett för högt elpris. Prissättningen är komplicerad och systemet näst intill inbjuder till bedrägeri och myndigheterna förefaller inte vara intresserade av att tillvarata medborgarnas intresse.

I en krönika för drygt ett år sedan, Manipuleras elpriserna?, framförde vi misstankar om att de svenska elpriserna blir utsatta för manipulation. Vi begärde att få ut kopior på de anmälningar om manipulation som inkommit till Energimarknadsinspektionen. Med hänvisning till bestämmelser inom EU fick vi inte ta del av anmälningarna. Vi överklagade till Kammarrätten men fick samma besked därifrån. Vi ville inte belasta rättssystemet och avstod från att överklaga till nästa instans. Nu framkommer ny information som gör oss mycket konfunderade.  Först repeterar vi dock lite kring hur priserna blir satta.

Nord Pool driver en elbörs för norra Europa. Varje dag sätter man elpriser genom ett auktionsförfarande. Utbud och efterfrågan styr. Producenterna bjuder ut den mängd de kan producera och köparna bjuder på den mängd el man efterfrågar. Utbud och efterfrågan sammanfaller då priset hamnar på den nivå som gäller i den dyraste anläggningen. Många ifrågasätter denna modell för prissättning. Dock inte vi. Men det är en annan fråga som vi inte tar upp idag.

Prissättningen blir dock mer komplicerad eftersom landet och hela Europa är uppdelat i olika delmarknader (elprisområden). Varje elprisområde får sitt elpris. Påverkan sker dock av det faktum att el i viss utsträckning via kablar kan överföras mellan elprisområden och länder. Elpriserna i Tyskland påverkar därtill elpriserna i södra Sverige med hjälp av en algoritm som väger samman olika påverkansfaktorer.

Prissättningen blir så komplicerad att det är få som förstår hur det fungerar. De som har ekonomiska intressen förstår dock säkert och förstår också hur man kan manipulera. Ett sätt är att någon producent vid prissättningen kan anmäla att man har lägre kapacitet än man verkligen har. I ett dylikt fall blir priset högre än om den berörde producenten hade varit sanningsenlig. 

De som sätter reglerna för prissättningen tillåter dessutom att bolag inom samma koncern kan vara både säljare och köpare på elbörsen. Exempelvis uppträder Vattenfall Eldistribution som köpare samtidigt som andra bolag inom Vattenfall är producenter och därmed säljare. Det är som upplagt för intressekonflikter om man ska förhandla med sig själv.

Energimyndigheten i Finland anklagar nu Vattenfall för prismanipulation. Vattenfall ska ha erbjudit mindre mängder el än vad bolaget haft möjlighet att leverera och har därmed drivit upp priset. Vattenfall medger att man gjort tre budmisstag relaterade till den finska marknaden förra året. (DI 23-05-19). Hur det hela kommer att sluta återstår att se.

Hur var det då med den svenska Energimarknadsinspektionens agerande beträffande prismanipulation.  Jo under de senaste åren har de fått in ett antal anmälningar som har blivit liggande och inte blivit överlämnade till Ekobrottsmyndigheten. De har blivit liggande så länge att de har blivit preskriberade. Visserligen har Energimarknadsinspektionen nu gjort omprioriteringar och har utökat sina resurser för att korta handläggningstiderna (SVT Nyheter 23-05-23) men man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att misstänka både det ena och det andra.

Noterat i veckan

Just nu är det inte lätt att vara i container shipping. Priset för att frakta en 40 fots container över Stilla havet uppgår idag till 1 500 usd. För ett år sedan var priset 14 000 usd och som högst 20 000 usd under 2021. (WSJ 23-05-23). Positivt är ju att prisnedgången pressar ner inflationen. Möller-Maersk, som är stora i branschen, får det däremot tufft.

Vi påminner om att vår riksbankschef i samband med den senaste räntehöjningen för ca en månad sedan deklarerade att som ett led i inflationsbekämpningen är det önskvärt med en starkare krona och om kronan inte blir starkare så kommer det att få penningpolitiska konsekvenser. Vi konstaterar att den svenska kronan kontra dollarn nu står 5 % lägre och kontra euron 2 % lägre än för en månad sedan. Om detta står sig och om riksbankchefen ska behålla sin trovärdighet så talar detta för en ny räntehöjning redan i slutet av juni. Vi bedömer att den svaga kronkursen är mycket skadlig för svensk ekonomi och kommer att få stor uppmärksamhet framöver.

Till sist vill vi påminna om utvecklingen österöver som sannolikt kommer att få dramatiska proportioner under de kommande månaderna och risken är stor för att det kommer att gå över styr. Den förutseende preppern förbereder sig på det värsta och går igenom checklistan som bl a omfattar vatten, kontanter, toapapper, blöjor, alvedon,  jodtabletter, torrskaffning, konserver, ficklampa, batterier, vevradio, powerbanks, tändstickor, stearinljus, ved, stormkök, full tank, drivmedel i reservdunkar och mycket annat. Hen glömmer ej heller att anteckna telefonnummer till nära och kära. Läs mera på:

https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer/

Om du inte redan gör det så kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

Vill du läsa förra veckans kommentarer? Klicka här.

23-05-28 Nr 22

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.