Manipuleras elpriserna

Manipuleras elpriserna?

Elpriserna har bevisligen manipulerats vid några tillfällen och mycket talar för att de fortfarande manipuleras. I slutet av krönikan uppmärksammar vi även inspel från läsarna om ved, diesel och solel.

Den nordiska elhandelsbörsen Nord Pool ansvarar för att varje dag sätta elpriset. Sverige delas in i fyra elområden och ett pris sätts för varje område. Principen är att priset styrs av marginalkostnaden i den dyraste anläggningen i respektive område.  Längst norr ut blir elpriset lågt eftersom den dyraste anläggningen sannolikt är ett vattenkraftverk som har låga marginalkostnader. Ju längre söder ut du kommer desto dyrare blir elen och dyrast är den i elområde 4 som väsentligen omfattar Skåne, Småland, Halland och delar av västra Götalands län.

Nord Pools elbörs

Priset för en enskild dag beror på utbud och efterfrågan just den dagen. Väder, vind, underhållsarbeten, strömavbrott etc. påverkar utbudet. Väder, almanackan, konjunktur, nya elkunder etc. påverkar efterfrågan. På Nord Pools elbörs bjuder elproducenterna ut sin produktion till ett pris som styr av deras marginalkostnad. Samtidigt bjuder elköparna ett pris på den mängd el som man vill köpa. Det slutliga priset uppkommer när utbud blir lika med efterfrågan.

Så långt kanske en del förstår hur prissättningen fungerar men det blir mer komplicerat än så. En viss utjämning sker eftersom el kan överföras via kablar mellan elområdena. Verkligheten kompliceras ytterligare av att elmarknaden i Sverige även kopplas samman med elmarknaden på kontinenten med hjälp av kablar till bl a Tyskland och Polen. Därmed påverkas elpriserna i Sverige av dyra kraftverk i Tyskland som drivs med hjälp av rysk gas. Den kontinentala påverkan styrs av en algoritm som ska ta hänsyn till olika prispåverkande variabler.

Algoritmen heter Euphemia och vi har försökt att tränga oss in i dess uppbyggnad, dock utan framgång. Enligt en företrädare för branschen är vi i gott sällskap och därmed konstaterar vi att enbart ett fåtal personer förstår hur priserna slutgiltigt fastställs.

Köpare och säljare kan vara samma bolag

En annan originalitet är att både köpare och säljare i praktiken kan vara samma företag. Vattenfall Eldistribution, som vi kan köpa el av, ingår i koncernen Vattenfall, som även inkluderar ett flertal elproducenter. Finska Fortum, som vi också kan köpa el av, är majoritets-ägare i tyska Uniper, som är en av Europas största elproducenter. Din El, som du också kan köpa el av, ägs av Göteborgs Energi som driver ett flertal värmekraftverk. Det finns fler exempel på liknande förhållanden att företag i praktiken är både köpare och säljare på elmarknaden.

Vi kan således konstatera att prissättningen på elmarknaden är så komplicerad att väldigt få förstår hur det fungerar. Man behöver inte vara konspiratorisk för att misstänka att de som verkligen förstår är intressenter på marknaden och har förmåga att utnyttja sin kunskap. Om köpare och säljare dessutom inte har motsatta intressen utan snarare har ett gemensamt intresse av att hålla priserna uppe blir man än mer fundersam.

Det ingår i Nord Pools uppdrag att övervaka handeln och uppmärksamma om manipulation förekommer och vara särskilt observant på manipulationer som exempelvis kan vara:

– Layering eller Spoofing som avser agerande där någon aktör lägger ett stort antal ordrar eller offerter för att strax före avslut dra tillbaka desamma.

– Trade Wash som avser agerande där en och samma aktör både säljer och köper, i regel via en bulvan.

– Capacity Hoarding som avser ageranden där en aktör bokar in kapacitet på en överföringskabel som sedan inte utnyttjas.

– Underlåtenhet att rapportera Inside Information eller än värre utnyttjande av densamma.

– Någon producent håller inne med en del av sitt utbud.

Vilseledande information

Förra året dömdes en brittisk elproducent att böta 43 milj euro för att ha lämnat vilseledande information om sitt utbud och en fransk statlig (!) elproducent betalade en frivillig bot om 7 milj euro av samma anledning. Tio anmälningar har hittills i år lämnats in till Energimarknads-inspektionen beträffande otillåtlig manipulation (SDS-03-22). Vi har begärt att få ut kopior av dessa anmälningar men får beskedet att de har blivit sekretessbelagda. Vi kanske överklagar.

Vår slutsats är att det sannolikt förekommer manipulation av elpriserna och vi ser fram emot att berörda myndigheter tar sitt ansvar och synar marknaden i sömmarna. Under tiden får vi slutkunder fortsätta med att betala skyhöga elpriser. En väl fungerande marknadsekonomi kräver ett effektivt ramverk. Kanske skulle politikerna fundera på om det ska vara tillåtet att inom en och samma koncern på en extern marknadsplats både kunna köpa och sälja el dvs. handlar med sig själv. Det skulle också förebygga missbruk om större transparens blev tillämpad och uppgifter inte blev hemlighållna genom sekretessbeläggning. Vi vill hävda att det nuvarande systemet är riggat för oegentligheter.

Vi lämnar elpriserna och konstaterar att energifrågan i största allmänhet engagerar. Lennart Berntson i Brantevik rapporterar att dagsnoteringen på ved nu ligger på 700 kr mer m3 och att hans vedhandlare inför eldningssäsongen 22/23 kommer att upphöra med sin vedförsäljning redan nu i april. Vi får nog räkna med att priserna kommer att stiga rejält till hösten. Vad gäller energiinnehållet i ved så upplyste vår vedhandlare om att en m3 otravad bokved ger 2 700 kWh och med våra inhandlade 5 m3 så kanske vi klarar snålvärme under en vinter.

Lennart aktualiserar också tanken på att vi kanske borde skaffa oss reservkraft i form av ett dieselaggregat. Han efterlyser erfarenheter av en dylik apparat. Den diesel som vi har bunkrat var annars tänkt som fordonsbränsle. Viktigt att tänka på vid lagring av diesel är att den kan bli för gammal och bör förbrukas inom 12 månader. Dunken ska därtill vara väl fylld annars riskerar man att det bildas kondens.

Hur går det för Betan?

Från Öland rapporterar Betan att hans anläggning med 47 m3 solpanel under mars månad genererade 1 150 kWh och därmed klarade han nästan hela månadens behov av el. Effekten på hans anläggning är 9 kW och en tumregel säger att 1 kW solpanel genererar 1 000 kWh på ett år. Fortsätter solen att skina lika mycket resten av året så får tumregeln ändras till att 1 kW ger 1 500 kWh på ett år, åtminstone på solens och vindarnas ö.

Det händer att våra krönikor hamnar i mottagarens spamfilter och för vara att säker på att inte missa någon krönika föreslår vi att du följer Marketz.se på Twitter, LinkedIn eller Facebook.

22-04-10 No 15

Nils-Åke Thulin         

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

magnus@thulin.se

3 reaktioner på ”Manipuleras elpriserna?”

 1. Fredrik Bille

  Amerikanska Enron,manipulerade marknaden.
  En stor del av styrelsen arresterades av FBI och fick långa fängelsestraff och böter.om grundaren och Ceo/styrelseordförande Ken Lay inte avlidit skulle han säkerligen suttit inne 20-25 år och betalat miljarder i böter.

 2. Jag tycker det är väldigt intressant att de dagar då det är mycket sol så går priset ned jättemycket precis då jag producerar min el via egna solceller. Nästan så att man tror att solen är en avgörande faktor när det gäller tillgänglighet på el? Men vad jag förstår så gör solceller knappast någon inverkan på totala mängden energi som finns tillgänglig. Men tänker man efter lite, så tjänar bolagen stora pengar på att hålla nere priserna på dagtid…och höja dem morgon och kväll. Vad anser ni om mina funderingar?

  1. Magnus Thulin

   Hejsan!
   Detta var en intressant iakttagelse och inget vi har lagt märke till. Vi ska dock med intresse följa denna fråga.
   Just precis publicerade vi en ny artikel angående elpriserna och eventuell manipulation. Du kan ta del av den genom fliken krönikor eller på förstasidan.

   Ha en fort satt trevlig helg!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.