HMS analys

HMS – En analys av en ny favorit

Vi förbereder ju oss på en kommande börsuppgång när den sannolikt kommande nedgången har passerat. Vår ambition är att ta fram tio favoriter som blir våra köpkandidater och vi har nu kommit till den tionde och den heter HMS. Man blir lyrisk när man tar del av denna framgångssaga, som startades av två studenter, och vi förstår hur vi som nation är beroende av högre utbildning i kombination med entreprenörskap.

I vårt urval av favoriter föredrar vi företag som blir exponerade för de globala megatrender som vi nu känner. Digitalisering, automation och energibesparing men även deglobalisering är exempel på trender som påverkar HMS positivt.

Namnet HMS sammanfattar bra vad de håller på med. Det står för Hardware Meets Software. Ett annat sätt att beskriva är att deras produkter ser till att olika typer av hårdvara som t ex maskiner, robotar och generatorer kan kommunicera med olika system och programvaror.

Varje leverantör av maskiner och annan produktionsutrustning använder sin kommunikationsstandard, sitt protokoll. Det finns ett flertal olika protokoll på marknaden och det uppstår problem när flera maskiner från olika leverantörer ska samverka i en fabrik. De olika protokollen förstår inte varandra. Det är här HMS kommer in i bilden när de levererar sin protokollkonverterare som möjliggör kommunikation mellan maskiner och med systemen i hela fabriken.

Två studenter vid Högskolan i Halmstad grundade HMS 1988. Tidigt intresserade de sig för IT-tillämpningar inom tillverkningsindustrin och tog fram lösningar för att koppla ihop enskilda maskiner till industriella nätverk. Man tog fram ett interface eller en övergång som gjorde det möjligt för olika maskiner och annan tillverkningsutrustning att koppla upp sig till den aktuella fabrikens nätverk oberoende av vilken nätverkslösning som fabriken använde. Man uppnådde nätverksneutralitet. Anybus såg världens ljus och succén lät inte vänta på sig.

Företaget expanderar kraftigt och är idag ett världsomspännande företag med 800 medarbetare i 18 länder. Bland kunderna finner man stora tillverkningsintensiva företag inom t ex bilindustri och processindustri. Energiföretag och företag i fastighetsbranschen är också viktiga kunder. Genom åren har man förvärvat företag med kompletterande teknik inom Internet of Things och fastighetsautomation och förefaller att framgångsrikt ha integrerat förvärvade bolag. Huvudkontoret är lokaliserat till Halmstad.

HMS omsättning och resultat

En stor del av försäljningen sker direkt till slutkund genom projektförsäljning. Detta ser vi som en särskild styrka eftersom man då verkligen lär sig att förstå kunderna och för att därmed kunna skräddarsy sitt erbjudande efter varje kunds behov. En kompletterande del av försäljningen sker via återförsäljare.

Vi illustrerar framgångarna med nedanstående siffror (miljoner kronor):

Omsättning    Årets resultat
2018              1366              171
20191519              205
20201467              220
20211972              362
20222506              508

Med undantag för pandemiåret 2020 har omsättningens tillväxttakt varit påtaglig. Under perioden 2018-2022 har omsättningen ökat med 83 % och resultatet med 197 %. Hypen brukar ofta drabba investerare när de får nys om något företag med dylika framgångar.

Värdering av bolaget

Kursen toppade i slutet av 2021 på 558 kr och företaget fick då en värdering på över 70 gånger vinsten. För oss en helt avskräckande nivå. Efter en tid halverades kursen för att sedan återvända till tidigare topp- nivå. Det blev dock inte beständigt och kursen ligger nu på 388 vilket ger en värdering på 38 gånger vinsten beräknad på en prognos för innevarande år. Denna värdering är fortfarande hög men mindre avskräckande. Företagets totala marknadsvärde uppgår nu till ca 19 miljarder kronor.

Nu under 2023 fortsätter framgångarna. Det första halvåret uppgick omsättningen till 1476 och vinsten till 288. Vi ser med spänning fram emot rapporten för tredje kvartalet som kommer under den kommande veckan. Företaget rapporterade en avmattning redan i det andra kvartalet och den fortsätter kanske under det tredje kvartalet. Inträffar den senare hamnar kursen under press nedåt. Man ska också komma ihåg att HMS liksom andra svenska exportföretag blir dopade av den svaga svenska kronan. Skulle kronkursen bli starkare så påverkar det bolaget negativt.

Grundarna av HMS

Av de två som grundade företaget har en, den riktigt ursprunglige grundaren, lämnat företaget och den andre medgrundaren är nu VD och äger 13 % av bolaget. Han har således fingrarna rejält i syltburken vilket vi verkligen gillar. Huvudägaren, som är Latour, innehar 26 % av aktierna och därmed är företaget ägarmässigt väl förankrat. En hel del fonder, svenska och amerikanska, är också betydande ägare.

På ägarsidan har Latour sannolikt en tongivande roll. Tyvärr har ju Latours nestor, Gustaf Douglas, lämnat det jordiska och det blir inte lätt för arvingarna att fylla hans mantel. Därmed kan man nog räkna med att frihetsgraderna blir mer tillåtande för den nuvarande VD:n och vi räknar med att hans stora ägarandel borgar för fortsatt framgång.

Den grundare som har lämnat menar (Hallandsposten 21-06-02) att HMS tillväxt beror i stor utsträckning på gjorda förvärv och anser att man i ännu större utsträckning måste satsa på produktutveckling. Vi har inte någon uppfattning i denna fråga men vi kommer att vara uppmärksamma på frågeställningen.

I grunden gillar vi dock företag vars tillväxt drivs av den egna produktutvecklingen bättre än företag vars tillväxt drivs av förvärv. För aktieägarna är kanske en kombination bäst eftersom ett högvärderat företag som HMS kan skapa en bra hävstång med hjälp multipelarbitrage dvs man kan förvärva mindre företag med lägre värdering som i den förvärvande miljön värderas upp pga. av det förvärvande företagets högre värdering.

Analys av framtiden för HMS verksamhet

Vi uppfattar att HMS med sitt ursprungliga kunderbjudande är en nischleverantör. Vi har varit i kontakt med en initierad i branschen som menar att HMS därtill har få, om några, konkurrenter. Dock är marknaden begränsad och det talar sannolikt för att HMS har ambitionen att bredda sig inom industriell IT. Driftövervakning och fastighetsautomation uppfattar vi som exempel på en dylik breddning. Sannolikt kommer även eftermarknaden att bli betydande eftersom ny teknik, nu senast inom 5G, resulterar i  uppdateringar av befintliga lösningar. Med lite fantasi kan man nog ana stora möjligheter med hjälp av AI.  Därmed räknar vi med att expansionspotentialen är stor.

HMS är lågt belånat och därmed har bolaget kapacitet att göra förvärv. Den sannolikt kommande lågkonjunkturen kommer nog att bjuda på flera intressanta möjligheter och man förefaller ha siktet inställt på att göra ytterligare förvärv.

Hur var det då med HMS och de globala megatrenderna? Uppenbart är ju att digitaliseringen och automationen ökar efterfrågan på företagets produkter. Tillverkningsföretagen minskar därtill med hjälp av HMS sin energiförbrukning genom ett bättre kapacitetsutnyttjande i sina fabriker och fastighetsägarna får lägre el- och värmeräkningar. Vad gäller deglobaliseringen så tenderar företagen att förlägga sin tillverkning närmare förbrukarna i högkostnadsländer och därmed ökar tillverkningskostnaderna vilket ökar behovet av automation.

HMS blir nu den tionde favoriten som vi är beredda att köpa när den sannolikt kommande börsnedgången är passerad. De tio blir då Alfa Laval, AcadeMedia, CellaVision, Essity, HMS, Munters, Nibe, Surgial Science, Sweco och TOMRA. Efter denna genomgång kommer vi nu börja med att ta fram tio rookies som kommer att vara mer spekulativa och mer riskfyllda än favoriterna men kanske också med större potential. Vi tar gärna emot förslag på rookies.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Vi fick flera intressanta kommentarer på vår förra krönika. Tryck här för att läsa dem.

23-10-15 Nr 42

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

1 reaktion på ”HMS – En analys av en ny favorit”

  1. Lennart Rydberg

    HMS är ett företag, som jag har trott starkt på under senare år och köpt lite successivt. Dyrt är det, men den här typen av företag är aldrig billiga.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.