BPC Instruments – en ny rookie

BPC Instruments – en ny rookie

BPC är ett bolag som vi sannolikt kommer att placera pengar i när det allmänna börsläget tillåter. Det är ett relativt nystartat bolag verksamt i en tillväxtbransch och som tjänar pengar och som inte har en utmanande värdering.

BPC, med säte i Lund och med ett joint-venture i Kina, utvecklar analysinstrument som man säljer till kunder världen över som främst bedriver produktion av biogas.  Företaget grundades 2005 av forskare från Lunds universitet och man har sedan dess utvecklat instrument som är helt unika vilket innebär att konkurrensen än så länge är ytterst begränsad.

Råvaran i en anläggning för biogasproduktion kan vara gödsel, matavfall, restprodukter från jordbruket och livsmedelsindustrin, avloppsslam eller annan biomassa. Kvalitetskontroll och analys av råvaran spelar en avgörande roll för att säkerställa en stabil, effektiv och fullskalig produktion. BPC:s instrument analyserar råmaterialet, vars innehåll starkt kan variera, och analysen blir därefter en viktig input för styrningen av den efterföljande produktionsprocessen som i regel sker i slutna syrefria rötkammare. Analysen är automatiserad och därmed arbetsbesparande jämfört med en manuell analys.

BPC förefaller ha ett starkt patentskydd och lanserar hela tiden nya produkter med målsättningen att ytterligare stärka erbjudandet inom biogasproduktion men också att bredda erbjudandet till andra segment. Nedbrytning av bioplaster, avloppshantering och foderproduktion är exempel på dylika nya segment. De senaste utvecklade produkterna har nästan omedelbart resulterat i nyförsäljning.

Företaget hade lite av ett take-off 2022 när omsättningen ökade till drygt 33 miljoner kronor från att tidigare legat på nivån 23-26 miljoner under fem års tid. EBIT har under flera år varit starkt och uppgick 2022 till drygt 5 miljoner kr. Och nu accelererar utvecklingen under 2023.

Under de tre första kvartalen 2023 uppgick omsättningen till nästan 37 miljoner kronor vilket var en tillväxt uppgående till drygt 60 % jämfört med motsvarande period förra året. EBIT under motsvarande period 2023 uppgick till nästan 12 miljoner kronor vilket var en ökning med nästan 300 % jämfört med motsvarande period 2022. Intäkterna ökar mycket mer än kostnaderna vilket skapar en kraftig vinsttillväxt.

2021 genomförde BPC en nyemission vilket resulterade i att ca 7,5 % av aktierna såldes ut till nya investerare. Kursen var 20,50 och bolaget tillfördes ca 15 miljoner kronor i nytt kapital. Sedan dess har kursen varit nere på strax under 8 kronor men stängde på 33,40 kronor i fredags.

Vinsten per aktie för årets tre första kvartal hamnade på 0,90 kronor varav 0,48 kronor avsåg det tredje kvartalet. Anta att vinsten per aktie hamnar på 0,48 kronor även det fjärde kvartalet och då på 1,38 kronor för hela 2023. Med nuvarande kurs landar PE-talet på 24. Bolagets värdering framstår således inte som utmanande. Aktien är noterad på Spotlight och företaget värderas i skrivandets stund till 335 miljoner kronor.

En av grundarna, Jing Liu, är VD och huvudägare (ca 65 %). Han är docent i bioteknik. En annan av grundarna, Gustaf Olsson, är styrelseordförande och också delägare (ca 12 %). Han är professor i industriell automation. Ytterligare en av grundarna, Kristofer Cook, också delägare (ca 5 %) är styrelseledamot. Han är en serieentreprenör inom bioteknik. Vi konstaterar att ledningen är klart kvalificerad samtidigt som man har ett starkt finansiellt engagemang.

Lite smolk i bägaren är dock att Kristofer Cook i juni sålde av ca 7 % av sitt innehav till två andra investerare varav en är en överbelånad fastighetsspekulant (Erik Selin via bolag). Ytterligare en nackdel är att de tre grundarna tillsammans äger ca 93 % av aktierna vilket gör handeln med aktierna är starkt begränsad och kan skapa stora svängningar i kursen. Ett alternativ är att huvudägarna köper ut bolaget från börsen eller säljer ut en del av sina aktier för att därmed bredda ägandet.

Vi har svårt för att bedöma företagets potential men siffrorna talar ju sitt eget språk. Företaget växer och lönsamheten är god. Med nuvarande utveckling och inriktning behöver man inte be aktieägarna om mer kapital.

Därmed blir BPC en av våra rookies. Om det allmänna börsutsikterna inte hade avskräckt så hade vi köpt en aktiepost men vi väljer att avvakta.  Inhalation Sciences finns ju redan på listan över rookies och nu söker vi efter ytterligare åtta bolag som kan kvala in.

Noterat i veckan

Vi föreslog ju i vår förra krönika att Riksbanken skulle höja räntan minst en gång till och vi konstaterade i veckan att man nu lämnade räntan oförändrad. Dock är det nog inte säkert att vi har nått toppen och vi noterar att riksbankschefen vid presskonferensen i veckan uttalade: ”Räntan kan behöva höjas ytterligare”.

I en bisats uttalade han också att man i januari kommer att överväga ytterligare QT dvs. ytterligare försäljning av obligationer och därmed minskad penningmängd. Vi har tidigare visat att det senare kan vara lika kraftfullt som räntehöjningar.

Vi lyssnade också på SR:s lördagsintervju med riksbankschefen och han bedömde risken för ytterligare en räntehöjning som 50/50. Han betonade att om kronan försvagas så ökar risken. Den senaste veckan har kronan blivit några procent starkare sannolikt beroende på Riksbankens operationer på valutamarknaden. Det finns dock en gräns för det senare. QT kan dock hålla kronkursen uppe men om detta inte hjälper då är det sannolikt en räntehöjning som gäller.

Vi vill dock i sammanhanget uppmärksamma en annan sak. Riksbanken fattade sitt beslut i onsdags och informerade omvärlden kl. 9.30 i torsdags och då hade börsen varit öppen sedan kl. 8.30 samma dag. Under tiden från beslut under eftermiddagen i onsdags fram till publicering ägde således Riksbankens direktionsledamöter plus några andra insiders, kanske totalt ett 20-tal personer, direkt kurspåverkande information. Information som kunde värderas till miljoner. Att beslutet skulle innebära en kursuppgång för krisdrabbade fastighetsbolag var i det läget inte någon särskild spektakulär bedömning. Mycket riktigt, ca kl. 9.30 i torsdags steg SBB Norden B med ca 6 % motsvarande ca 400 miljoner kr. Efter drygt en timme hade kursen fallit tillbaka igen. I finansvärlden har man lärt sig att inte ha några illusioner och man får hoppas att det inte var någon insider som passade på.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

23-11-25 Nr 48

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

1 reaktion på ”BPC Instruments – en ny rookie”

  1. Bengt Wellermark

    Hej,
    frågan är om biogas kommer att stå sig på lite sikt som ett fossilvänligt alternativ. EU har ju ifrågasatt biogasen tidigare exempelvis. Utsläppen är beräknade utifrån teoretiska modeller om utsläpp över lång tidsperiod. Biogasbussarna utanför mitt fönster släpper ut lika mycket miljöstörande ur avgasröret i närmiljön likt vilken dieselbuss som helst. Dessutom bullrar dom mer än en traditionell diesel. Här i Växjö ersätts dom under våren av eldrivna fordon.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.